Plan studiów z zakresu „Logopedii Klinicznej „edycja VI na rok

advertisement
Plan studiów z zakresu „Logopedii Klinicznej „edycja VI na rok akademicki 2014/15/, 2015/2016- minimum 32
osoby
Zjazdy odbywają się w miarę możliwości co trzy tygodnie. Zajęcia w sobotę rozpoczynają się o godz. 8.30, kończą się
czasami o godz. 20., natomiast w niedziele zajęcia rozpoczynamy od 8.30 a kończymy o 16.00
Zajęcia praktyczne w placówkach medycznych odbywają się w tygodniu. Dla słuchaczy dojeżdżających jest możliwość
organizacji zajęć praktycznych łącznie z przyjazdem na zajęcia w piątki lub poniedziałki.
sem
Wybrane zagadnienia z
anatomii
30
E
6
30w
2
Neurologia
5
Z.
1.
5w
3
Fizjologia i patologia człowieka
5
Z
0.8
5w
4
Metody badań naukowych
2
Z
0.5
5
Patofizjologia dziecka
20
E
5
20w
5a
Zajęcia praktyczne na oddziale
szpitalnym
6
z
1
6z.pr
5b
Zajęcia praktyczne w
przychodni
6
z
1
6z.pr.
6
Audiofonologia
20
Z.o
3.5
20w
7
Zaburzenia mowy w chorobach
psychicznych i otępiennych
10
Zo
5
10w
7a
Zajęcia praktyczne na oddziale
szpitalnym
8
Podstawy genetyki
10
Z
1.5
9
Wprowadzenie do logopedii
20
Z.
4
20w
10
Rozwój mowy i języka
20
Z.
4
20
11
Zaburzenia mowy- dyzartria
20 wzw
E
6
20
11a
Zajęcia praktyczne
12
Wady wymowy: alalie i dyslalie
12a
Zajęcia praktyczne
13
Zaburzenia mowy u osób z
nieprawidłowościami w
budowie anatomicznej
2
6
6z.pr
10
10z.pr
E
10.0
10
40wzw
10w
20ww
10z.pr
E
3.3
20wzw
20wz
w
IV sem
nia
1
20wzw
III sem
ECTS
II sem
Punkty
zalicze
I sem
Temat zajęć
zajecia praktyczne
wykłady
lp
Forma
narządów mowy- dysglosja
14
Pierwsza pomoc
przedmedyczna
10wzw
Z. o
1.5
15
Higiena i emisja głosu
15wzw
Z.o
1.5
16
Wybrane zagadnienia z wiedzy
o języku
10
Z
1
10w
17
Kultura języka polskiego
10
Z
1
10w
18
Funkcjonalny opis języka
polskiego
10
E
4
10w
19
Fonetyka i fonologia
30
E
6
30w
20
Rehabilitacja logopedyczna
osób z zaburzeniami
komunikacji werbalnej na
oddziale szpitalnym
5
Z
0.8
5w
20a
Rehabilitacja logopedyczna
osób z zaburzeniami
komunikacji werbalnej na
oddziale szpitalnym
Z
1.
5z.pr
21
Diagnoza i terapia zaburzeń
mowy w przebiegu chorób
OUN- afazje
20
Z
3.3
20w
22
Zaburzenia płynności mówienia
-Logo neurozy
20wzw
ZO
3.3
20wz
w
23.
Zaburzenia mowy u dzieci z
niedosłuchem- terapia
surdologopedyczna
20wzw
Z
3.3
23a
Zaburzenia mowy u dzieci z
niedosłuchem- terapia
surdologopedyczna- ćwiczenia
w Ośrodku SzkolnoWychowawczym
24
25
Zaburzenia mowy u osób
upośledzonych umysłowoOligofazja
Alternatywne metody
rehabilitacji
5
20wz
w
5z.pr
20wzw
E
3.5
20wz
w
10wzw
Z
2.5
10wz
w
20wz
w
Wczesna interwencja
logopedyczna
20wzw
Z
3
27
Ortodoncja
8
Z
1
20
E
6
Profilaktyka logopedyczna
15wzw
5
26
28.
10wzw
8w
20wzw
28a
10
Profilaktyka logopedyczna zaj.
prakt.
10z.pr
29
Rehabilitacja dzieci z
rozszczepem podniebienia
5wzw
Z
1.
30
Integracja sensomotoryczna
10
Z
1.5
31
Logopedia medialna
10
Z
1.5
10wz
w
32
Trudności w czytaniu i pisaniu
15wzw
Z.O
3.3
15wz
w
33.
Pedagogika przedszkolna i
szkolna
10
Z
1.5
10w
10
Z
1.5
10w
20w
34.
Pedagogika specjalna
5wzw
10w
35
Zaburzenia ze spektrum
autyzmu
20
Z.O
3
36.
Metody badań logopedycznych
i zastosowanie komputera w
pracy logopedy
10
z.
3
37
Dykcja i emisja głosu
10wzw
Z.O
3
10wz
w
10
Z
0.6
10w
5
Z
1.5
10wzw
Z
2.5
10wz
w
Z
1
5z.pr
Z
2
10wz
w
38
39
40
41
42
42a
43
43a
44
45
46
Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna
Muzykoterapia i logorytmika
5
Muzykoterapia i logorytmika
Praca logopedy w szkole
10wzw
5
Neurostrukturalna Integracja
Odruchów- Zaj. prakt. w
Przychodni
Terapia zaburzeń mowy –
jąkanie- Gabinet logopedyczny
Rezerwa godz.
Seminarium dyplomowe-10/sł.
5
5
Zaj. prakt. logopeda w szkole
Neurostrukturalna Integracja
Odruchów
10wz
w
5z.pr
Z
1.5
5
5
Z
1.
5z.pr
5
Z
1
5z.pr
10
10
10
Z
3
385w
158w
170w
152w
130w
225w
22z.pr.
31z.pr
5 z.
pr.
20
z.pr.
78
610w
78 z.pr.
Download