Slide 1 - PRIMUS

advertisement
Fenyloalanina (nazwa skrótowa stosowana w
biochemii – Phe, nazwa systematyczna: kwas 2amino-3-fenylopropionowy ), jest jednym z 20
aminokwasów kodowanych, będących podstawowym
budulcem większości naturalnie występujących
protein.
Z fenyloalaniny można produkować amfetaminę.
Fenyloalaninę można też traktować jako pochodną
fenyloetyloaminy, aczkolwiek fenyloalanina nie jest
przez organizmy żywe syntetyzowana z fenetylaminy.
W syntezie laboratoryjnej również nie ma większego
sensu otrzymywać fenyloalaniny z fenetylaminy, gdyż
dużo taniej jest ją uzyskać w wyniku hydrolizy białek.
Glicyna (skróty: G, Gly, ATC: B 05 CX 03)
jest najprostszym spośród 20
standardowych aminokwasów
wchodzących w skład białek. Za jej
pojawienie się w łańcuchu polipeptydowym
odpowiada obecność kodonów GGU,
GGC, GGA lub GGG w łańcuchu mRNA.
Histydyna, (His) – jeden z 20
aminokwasów kodowanych. Jego łańcuch
boczny zawiera pierścień imidazolowy,
dlatego histydyna zaliczana jest zarówno
do aminokwasów zasadowych, jak i
aromatycznych. Znajduje się w dużych
ilościach w hemoglobinie.
Izoleucyna (nazwa skrótowa: Ile) - izomer
leucyny, aminokwas alifatyczny
występujący w praktycznie każdym białku,
obojętny elektrycznie. Należy do
aminokwasów niezbędnych czyli nie może
być syntetyzowany w organizmie człowieka
i musi być dostarczany z pożywieniem.
Duże jego ilości znajdują się w kazeinie,
hemoglobinie, białkach osocza krwi.
Lizyna (nazwa skrótowa Lys, skrót jednoliterowy K) jest
niepolarnym aminokwasem należącym do 20
aminokwasów białkowych, najbardziej
rozpowszechnionych na Ziemi. Należy też do grupy
aminokwasów niezbędnych (liczącej 8 - 10 substancji),
które nie mogą być syntetyzowane w organizmie
człowieka i muszą być dostarczane z dietą.
•Niezbędna przy budowie białek, głównie w mięśniach i
w kościach, istotna w okresie rozwoju.
•Wchłania wapń, poprawia koncentrację umysłową.
•Łagodzi objawy przeziębienia, grypy oraz opryszczki.
•Obecna przy wytwarzaniu hormonów, przeciwciał,
enzymów i przy budowie kolagenu.
•Jej niedobór skutkuje objawami zmęczenia i
rozdrażnienia, powoduje anemię i wypadanie włosów.
Leucyna (nazwa skrótowa Leu) jest
kodowanym aminokwasem alifatycznym, o
rozgałęzionym łańcuchu bocznym,
obojętnym elektrycznie.odkrta przez
francuskiego chemika L.,J.Prousta.
Występuje we wszystkich białkach, w dużej
ilości zaś w osoczu.
Metionina (nazwa skrótowa Met) aminokwas kodowany zawierający siarkę,
elektrycznie obojętny, występujacy w
dużych ilościach w kazeinie mlekowej i w
białkach jaja. Należy do aminokwasów
niezbędnych dla człowieka (nie może być
syntetyzowany w organizmie człowieka i
musi być dostarczany z pożywieniem).
Asparagina (nazwa skrótowa Asn) aminokwas endogenny, powszechny
składnik białek. Duże ilości asparaginy
występują w białkach nasion, a także w
stanie wolnym w płynach komórkowych i
tkankach; asparagina jest wykorzystywana
jako magazyn amoniaku w tkankach
zwierzęcych i roślinnych.
Prolina (nazwa skrótowa Pro) jest
obojętnym elektrycznie aminokwasem
kodowanym, zawierającym w swej
budowie pięcioczłonowy pierścień.
Glutamina Jest jednym z 20 aminokwasów
kodowanych przez geny, wchodzącym w
skład wielu białek roślinnych i zwierzęcych.
Glutamina jest genetycznie kodowana
przez kodony RNA CAA lub CAG. Jak
wiele innych aminokwasów glutamina jest
niezbędna organizmom żywym jako
składnik białek. Glutamina odgrywa też
kluczową rolę w metabilizmie azotu.
Toksyczny amoniak powstający w
przemianach aminokwasów w różnych
tkankach jest asymilowany przez jego
reakcję z kwasem glutaminowym,
prowadzącym do powstania glutaminy.
Arginina, (Arg) - jeden z 20 aminokwasów
kodowanych przez DNA.
Seryna (nazwa skrótowa Ser lub S, kwas
α-amino-β-hydroksypropionowy) jest
aminokwasem kodowanym, endogennym,
wchodzi w skład białek, takich, jak np.
kazeina w mleku, czy fibroina jedwabiu.
Jest obojętna elektrycznie. Niezbędna w
diecie człowieka
Treonina (nazwa skrótowa Thr lub T, kwas
α-amino-β-hydroksymasłowy) to obojętny
elektrycznie aminokwas kodowany,
składnik wielu białek. Należy do
aminokwasów niezbędnych (nie może być
syntetyzowany w organizmie człowieka i
musi być dostarczany z pożywieniem).
Produkty o dużej zawartości treoniny to
twaróg, drób, ryby, mięso, soczewica, i
ziarno sezamowe.
Walina (nazwa skrótowa Val) - aminokwas
kodowany, egzogenny, wchodzący w skład
wielu białek i uczestniczącym w
biosyntezie cukrów
Walina (nazwa skrótowa Val) - aminokwas
kodowany, egzogenny, wchodzący w skład
wielu białek i uczestniczącym w
biosyntezie cukrów
Białko - naturalny polipeptyd czyli polimer aminokwasów połączonych ze
sobą wiązaniami peptydowymi -CONH-. Synteza białek odbywa się w
specjalnych organellach komórkowych zwanych rybosomami.
Zazwyczaj liczba reszt aminokwasowych pojedynczego łańcucha
polipeptydowego białka jest większa niż 100, a cała cząsteczka może być
zbudowana z wielu łańcuchów polipeptydowych (podjednostek).
Głównymi pierwiastkami wchodzącymi w skład białek są C, O, H, N, S,
także P oraz niekiedy kationy metali Mn2+, Zn2+, Mg2+, Fe2+, Cu2+,
Co2+ i inne.
Białko kurze - albumina
Gliadyna - pszenica
Urizeina - ryż
Pepsyna – żółtko jaja
Cała prezentacja nie ma na celu zanudzać faktami z
biochemii. Jej głównym celem jest pokazanie, że cała
materia ożywiona składa się z aminokwasów i białek.
Wszystko co spożywamy, wszystko co nas otacza –
drzewa, zwierzęta, bakterie.
Budowę danego białka warunkuje odpowiednia kolejność
zasad azotowych w DNA bądź RNA. Tak więc bez
kwasów nukleinowych nie było by życia…
Download