Problemy diagnostyki ginekologicznej w praktyce - pro

advertisement
PROGRAM KURSU
Problemy diagnostyki ginekologicznej w praktyce ambulatoryjnej i
I.Patologia ciąży cz. I (tematyka: konflikt serologiczny, postępowanie diagnostyczno –
terapeutyczne w zakresie medycyny matczyno – płodowej)
1. Płód jako pacjent - co możemy zrobić?
2. Konflikt serologiczny - diagnostyka i terapia
3. Konflikt serologiczny - aktualny algorytm postępowania
4. Wczesna ocena ryzyka wystąpienia preeklampsji.
5. Oporne na leczenie nadciśnienie tętnicze - kiedy ukończyć ciążę?
6. Postępowanie farmakologiczne w krwotoku okołoporodowym
7. Profilaktyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w położnictwie i ginekologii - kiedy i jak?
8. Prosty algorytm postępowania w ciąży bliźniaczej
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja
II.Patologia ciąży cz. II (tematyka: niedokrwistość i nadciśnienie w ciąży, cukrzyca w ciąży, wzrostu
płodu i poród przedwczesny):
Klasyfikacja nadciśnienia tętniczego w ciąży
1. Stan przedrzucawkowy – predykcja
2. Kryteria rozpoznania nadciśnienia tętniczego w ciąży
3. Nadzór nad matka i płodem w ciążach powikłanych nadciśnieniem tętniczym
4. Leki hypotensyjne stosowane u ciężarnych
5. Suplementacja w niedokrwistości
6. Cukrzyca ciążowa – czynniki ryzyka cukrzycy ciążowej, diagnostyka i postępowanie
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja
III.Ultrasonografia w położnictwie i ginekologii
1. Schemat badań ultrasonograficznych w ciąży - kiedy i jak badać?
2. Diagnostyka ultrasonograficzna I trymestru ciąży - jak badać?
3. Diagnostyka ultrasonograficzna I trymestru ciąży - jak nie badać?
4. 10 grzechów głównych w diagnostyce I trymestru
5. Wielowodzie - diagnostyka i postępowanie
6. TTTS czy sIUGR - jak różnicować?
7. Wykorzystanie ultrasonografii w ciąży powikłanej IUGR
8. Bezpieczeństwo badań obrazowych w ciąży - fakty i mity
9. 3 przypadki z życia wzięte.
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja
IV.Rak szyjki macicy, trzonu macicy w diagnostyce ambulatoryjnej
1. Rak szyjki macicy
 Epidemiologia
 Stopnie klinicznego zaawansowania raka szyjki macicy
 Profilaktyka i diagnostyka
 Kolposkopia jako narzędzie jako uzupełnienie screeningu
 Metody leczenia raka szyjki macicy
Profis E. Fogiel, M.Sadłowska sp.j
Ul. Żurawia 71 lok. 1.15 A,B
Tel. 85 722 25 27 fax 85 722 2528
[email protected]

2.





Rak szyki macicy współistniejący z ciążą
Rak trzonu macicy
Staging wg FIGO
Czynniki prognostyczne
Objawy kliniczne
Diagnostyka ( abrazja,histeroskopia,usg)
Metody leczenia
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja
V.Wstępna diagnostyka onkologiczna w ginekologii
1. Profilaktyka pierwotna i wtórna
2. Nowotwory : jajnika, jajowodu, otrzewnej, sromu, pochwy
 Epidemiologia,
 Diagnostyka patomorfologiczna,
 Zasady leczenia
3. Ciążowa choroba trofoblastyczna
4. Nowotwory w ciąży –zasady leczenia nowotworów narządów płciowych kobiecych i piersi w
ciąży
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja
VI.Komunikacja z pacjentem
1. Kompetentny lekarz w opinii Pacjenta
2. Komunikacja z Pacjentem
3. Przebieg wizyty a komunikacja z Pacjentem
4. Wywiad lekarski
5. Badanie przedmiotowe
6. Diagnoza i zalecenia
7. Podsumowanie i zakończenie wizyty
8. Ewaluacja
Forma: wykład, prezentacja multimedialna, studia przypadków, dyskusja
Profis E. Fogiel, M.Sadłowska sp.j
Ul. Żurawia 71 lok. 1.15 A,B
Tel. 85 722 25 27 fax 85 722 2528
[email protected]
Download