LCN-LD - LCN Polska

advertisement
Local Control Network
Moduły logiczne
LCN-LD
Opis funkcjonowania
Włącznik / regulator mocy
Programy operacyjne:
Dwa wyjścia: przełączanie i ściemnianie, indywidualna nastawa
stopnia jasności i czasu regulacji, po dwa regulatory czasowe
(10 ms ... 30 min) umożliwiają funkcję wyłącznika czasowego,
oświetlenie klatki schodowej itp.
Sterowanie pozycji silników włącznie z ograniczeniem drogi.
Z 2 wyjściami 1..10V ( dostarczają również rzeczywiste 0..10V),
od 06/2004 r. przełączalne na DSI (DALI na zamówienie).
Pamięć 100 sekwencji światła dla każdego wyjścia ( zapamiętują
każdorazowo stopień jasności i czas regulacji).
Cztery przetworzenia sumy (połączenia logiczne) z 12 wejściami
dla połączeń logicznych i przetwarzania komunikatów o
zakłóceniach zgodnie z normą DIN.
Z przyłączem kabla LCN-T8 dla 8 klawiszy ( napięcie regulujące
5V), które rozróżniają PRZYCIŚNIĘCIE, PRZYTRZYMANIE i
ZWOLNIENIE. Każdorazowo 6 poleceń do 2 adresów (moduły
lub grupy).
Łącznie 32 klawisze w 4 tabelach = 192 polecenia dla 64 celów.
Za pomocą interfejsów łącznikowych LCN-TEx można dołączyć
jedno, dwu, trzy i czterowejściowe czujniki stykowe EIB oraz
czujnik temperatury firmy Eberle.
Wsparcie i dowolne parametryzowanie diod LED powierzchni
stykowej dla standardowych czujników stykowych EIB.
Opis
Analiza poprzez pięć progów ( = 10 poleceń) z histerezą, również
można zastosować jako regulator.
Moduł LCN-LD jest modułem o funkcji czujnika i elementu
przełączającego sieci LCN. Wyposażony jest w 2 elektroniczne
wyjścia dla przełączania lub ściemniania 230 V i równolegle
wykonane wyjście 0-10V, własny procesor oraz przyłącza T, I
oraz P do podłączenia dalszych czujników i elementów
przełączających LCN.
Wewnętrzny program operacyjny może być dowolnie
parametryzowany za pomocą oprogramowania konfiguracyjnego LCN-P lub LCN-PRO.
Do bezpośredniego montażu (szablon do wiercenia w
załączeniu) lub w szafkach rozdzielczych.
Dekodowanie pakietów odbiornika zdalnego sterowania IR.
Analiza bezpośrednia lub przez komputer centralny. Funkcje dla
poziomów klawiszy, kodowana transmisja, rozróżnianie
nadajników, transponder (analiza numerów seryjnych).
Nowe
* Kontrola temperatury pracy i napięcia zasilającego
* Meldunki pracy (samokontrola)
* Nowe funkcje, np. więcej zegarów czasowych
Wstępne przetworzenie analogowych wartości pomiarowych
włącznie z tłumieniem przydźwięku i szumów.
Dwa dowolnie parametryzowane regulatory ciągłe, wartości
pomiarowe i wielkości nastawcze można dowolnie rozdzielać w
sieci.
Dalsze funkcje: sterowanie zależnościami, automatyczne
tworzenie rzeczywistych komunikatów stanu dla wizualizacji,
programator czasowy ( 1 s... 45 dni), generator impulsów,
podtrzymanie zasilania przy awarii do 20 sekund wraz z
rozpoznaniem braku zasilania itd.
Hardware
Zasilacz 230 V ( wytrzymałość elektryczna do 400V~/2kV) do
wewnętrznego zasilania modułów.
Dwa elektroniczne wyjścia przełączeń 230 V po 300 VA,
ściemnianie następuje w przesunięciu faz lub jako wyłącznik
napięcia zerowego, z zakłóceniem iskrowym.
Równolegle do wyjść elektronicznych są do dyspozycji dwa
wyjścia 0-10V/DSI.
Przyłącze T dla maksymalnie 10 klawiszy (LCN-Tx, LCN-TU4x)
lub przetwornika analogowo-cyfrowego (LCN-AD1) itd.
Przyłącze I dla LCN-RR ( odbiornik na podczerwień), LCN-TS
(czujnik temperatury), LCN-BMI (czujnik ruchu PIR), LCN-B3I
(wejście binarne 3x) itd.
Przyłącze P jako cyfrowe wejście/ wyjście dla takich rozszerzeń
jak: LCN-R8H, LCN-R2H (karty przekaźnikowe), LCN-B8x
(moduł ośmiowejściowy), LCN-BS4 (binarny czujnik prądu
4x16A) itd.
Zastosowanie
Moduł LCN-LD może być bardzo silnie obciążany. Dzięki
rozszerzeniom jak czujniki i elementy przełączające LCN
może być stosowany w niemalże wszystkich obszarach
techniki automatyzacji budynku.
Moduł LCN-LD stosowany jest przede wszystkim w
oświetleniu, służąc do regulacji obwodów przełączających i
ściemniających, do regulacji zależnej od poziomu natężenia
światła dziennego oraz do realizacji skomplikowanych
sekwencji oświetlenia i efektów świetlnych.
Ze względu na wewnętrzne mechanizmy regulacji można go
stosować również do regulacji ogrzewania, klimatyzacji i
wietrzenia w pojedynczych pomieszczeniach. W zależności od
parametryzacji względnie rozszerzenia steruje napędami
silników do ochrony przeciwsłonecznej, roletami, wirnikami lub
bramami stosownie do żądanej funkcji.
Wskazówki
Z powodu dużej mocy wyjściowej zabezpiecza się moduł
LCN-LD zewnętrznie za pomocą automatycznych
bezpieczników.
Moduł LCN-LD rozpoznaje wyzwolony bezpiecznik i informuje
o tym.
21
Local Control Network
Katalog produktów
LCN-LD
Włącznik / regulator mocy
Dane techniczne:
Wymiary:
Wymiary (szer. x dł. x wys.):
185 mm x 143 mm x 88mm
Przyłącze
Napięcie zasilające
Pobór mocy
185 mm
Local Control Network
1
Rdy
+
0-10V
-
2
Err
LCN-LD
L(
)
Ausg.1
Lin
1
T-Port
Zaciski
Typ przewodu
LCN
L(
2
)
Ausg.2
Lin
L
I-Port
N
P-Port
143 mm
+
0-10V
-
Wyjścia elektroniczne
Wyjścia mocowe
D
Power Sensor-/Aktor
I/O Controller
ISSENDORFF
UN=230V, PV=1.5W
143 mm
Montaż
Wyjście 2
88 mm
DD N N N L L
Wyjście 1
mocowanie na śrubach
Rozdzielczość
Moc załączalna
odporność na przeciążenia
Straty mocy
Obciążenie min.
Zabezpieczenie wyjść
Wyjścia 0-10V
Typ przewodu
Prąd źródła
Prąd obciążenia
max. 1,2mm o
max. 0,5mA
max. 40mA
Porty:
Port T
Port I
Port P
istnieje
istnieje
istnieje
Warunki otoczenia
Stopień ochrony:
-10oC do +40oC
max. 80% wzgl. wilgotności,
nie ulega obroszeniu
do stosowania w stałej
instalacji zgodnie z VDE 632,
VDE 637
IP 20
L
N
D
PE
do obudowy
L
N
D
PE
DD N N N L L
22
bezśrubowe, max. 16A
drut lub linka (max. 2,5 mm2)
lub z nasadkami końcowymi
max. 1,5 mm2
wyłącznik napięcia zerowego
lub ściemniacz w przesunięciu faz
200 stopni przy ściemnianiu
po 2000VA (2kW /cosj=1)
2x 4kW max.30s
1 % mocy pozornej
- brak wyłącznik zabezpieczenia
mocowego 10A (Char. B),
zaplanować dla każdego
wyjścia
Dane ogólne:
Temperatura pracy
Wilgotność powietrza
Schemat połączeń
230V~ ±15%, 50Hz
<1W w spoczynku
max. 40W ciepła strat przy
pełnym obciążeniu
Wyjscie 2
Wyjscie1
Download