Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu

advertisement
Kurs specjalistyczny „Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego” nr 2/K/P/14
Harmonogram zajęć
Data zajęć
Godziny
zajęć
23.04.2014
(środa)
15.00 –20.15
s. 302
Collegium
Maximum
ul. Staszica 46, Lublin
8.00 –16.15
26.04.2014
(sobota)
Aula DSK,
ul. Chodźki 2,
Lublin
8.00 –17.15
27.04.2014
(niedziela)
Aula
Collegium
Universum
ul. Chodźki 1,
Lublin
Ilość
godzin
7h
11 h
12 h
Moduł i tematy zajęć
Forma zajęć Osoba prowadząca
Moduł III. Choroba niedokrwienna serca
Moduł I. Składowe prawidłowego elektrokardiogramu.
Wyznaczenie osi serca
Moduł II. Nieprawidłowości zapisu EKG
wykład
wykład
dr L. Sierpińska
mgr E. Mysłowska
wykład
mgr E. Mysłowska
Moduł I. Zjawiska elektryczne w izolowanym włóknie mięśnia
sercowego.
Powstawanie i przewodzenie bodźców w mięśnie
sercowym.
Związek miedzy krzywą EKG a zjawiskami
zachodzącymi w mięśniu sercowym.
Fizyczne podstawy elektrokardiografii.
Moduł II. Nieprawidłowości zapisu EKG – c.d.
Moduł III. Zaburzenia rytmu serca.
Zaburzenia przewodzenia.
wykład
lek. med. D. Gieryng
wykład
wykład
lek. med. D. Gieryng
lek. med. D. Gieryng
wykład
lek. med. D. Gieryng
Moduł III. Przerost komór.
Choroba niedokrwienna serca – c.d.
Cechy charakterystyczne zapisu EKG w zaburzeniach
potasu.
Rytm sztucznego rozrusznika.
Moduł III. Zaburzenia rytmu serca
Moduł IV. Wskazania i p/wskazania do wykonania próby wysiłkowej
oraz badania metodą Holtera
Technika wykonania próby wysiłkowej oraz badania
metodą Holtera
Wskazania do przerwania próby wysiłkowej
Moduł IV. Technika wykonania próby wysiłkowej oraz badania
wykład
wykład
dr L. Sierpińska
lek. med. D. Gieryng
wykład
dr L. Sierpińska
metodą Holtera.
Edukacja pacjenta w zakresie postępowania przed badaniem
i w czasie badania
Zajęcia stażowe
1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ, 20 – 904 Lublin, Al. Racławickie (III piętro)
– pracownia EKG (czas realizacji zajęć stażowych – 14 godzin) – opiekun mgr Halina Furmaga
– pododdział kardiologiczny ze sprzętem do wykonania próby wysiłkowej i badania metodą Holtera (czas realizacji
zajęć stażowych – 56 godzin) – dr n. med. Lidia Sierpińska
EGZAMIN
24 czerwca 2014 r. – od godz. 15.00-17.00 miejsce aula 301, Collegium Maximum, ul. Staszica 4-6, Lublin
Kierownik kursu
dr n. med. Lidia Sierpińska
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards