Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załącznik nr 2B do

advertisement
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 2B do SIWZ - Formularz specyfikacji technicznej dla CZĘŚCI nr 2: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego do inspekcji
telewizyjnej kanalizacji.
Tytuł Zamówienia:
Kontrakt 7. Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu systemu
realizowanego w ramach Projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: JRP.III-252-1/14
1. ZAMAWIAJĄCY:
Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Spółka z o.o., 45-222 Opole, ul. Oleska 64
--------------------------------------------------------2. WYKONAWCA:
l.p.
Nazwa(y) Wykonawcy(ów)
Adres(y)
Wykonawcy(ów)
Formularz specyfikacji technicznej dostawy dla CZĘŚCI nr 2: Zakup wraz z dostawą samochodu specjalnego do inspekcji telewizyjnej
kanalizacji.
A
B
Lp.
C
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
ZESTAW DO INSPEKCJI TELEWIZYJNEJ
1.
(należy wpisać nazwę producenta):
1
Zestaw fabrycznie nowy: rok produkcji 2014.
2
PRZEDZIAŁ WIZYJNY - CZĘŚĆ BIUROWA
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
1
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
Lp.
B
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
1.
Trwała, wodoodporna i odporna na ścieranie antypoślizgowa powierzchnia
podłogi.
2.
Wykonanie ocieplenia i wygłuszenia wnętrza części biurowej.
3.
Wykonanie instalacji elektrycznej umożliwiającej pracę wszystkich urządzeń w
czasie zasilania napięciem 230V z zespołu akumulatorów. Wykonanie instalacji
łączącej urządzenia umiejscowione wewnątrz części biurowej z urządzeniami do
inspekcji TV umiejscowionymi z tyłu samochodu.
4.
Wykonanie w części biurowej odpowiedniej ilości gniazd do obsługi zabudowy
oraz dodatkowo 2. wolnych gniazd po obu stronach (lewej i prawej) pomieszczenia
biurowego (instalacja 230V).
5.
Interkom do komunikacji pomiędzy częścią biurową a tyłem kamero wozu.
6.
Wykonanie ergonomicznej zabudowy wnętrza z materiału odpornego na wodę,
wilgoć i zabrudzenia.
7.
Wykonanie ścianki oddzielającej część biurową od tylnej.
8.
Termometr cyfrowy do pomiaru temperatury zewnętrznej z czujnikiem
umieszczonym na stałe na zewnątrz pojazdu.
9.
Zabudowa typu „studio”. Moduły typu Rack.: moduł dystrybucji niskiego
napięcia z przełącznikami i zabezpieczeniami zgodnie z obowiązującymi normami,
moduł dystrybucji wysokiego napięcia z przełącznikami i zabezpieczeniami zgodnie z
obowiązującymi normami.
10. Pulpit sterowniczy umieszczony w blacie stołu operatorskiego.
11. Sterowanie z pulpitu sterowniczego następującymi funkcjami:
–
Sterowanie pracą wózków i kamer za pomocą dwóch dżojstików.
–
Jazda wózka - płynnie w obu kierunkach.
–
Skręt wózka w lewo i w prawo (odpowiednio do typu wózka). |
–
Włączanie i wyłącznie automatycznej korekty toru jazdy(odpowiednio do
typu wózka).
12. Funkcje programowane typu „pamięć” umożliwiające automatyczne
zaprogramowanie prędkości jazdy wózka (tzw. Tempomat).
13. Sterowanie podnoszeniem i opuszczaniem głowicy kamery na pantografie
(odpowiednio do typu wózka).
14. Obrót głowicy w dwóch płaszczyznach.
15. Ręczna i automatyczna regulacja ostrości FOCUS (odpowiednio do typu
głowicy).
16. Regulacja ZOOM (odpowiednio do typu głowicy).
17. Regulacja IRIS (odpowiednio do typu głowicy).
18. Poziomowanie kamery (głowicy) w dwóch płaszczyznach.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
2
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
Lp.
B
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
19. Funkcja „mufka” - automatyczna kontrola złączy.
20. Sterowanie zsynchronizowanym bębnem kablowym z możliwością wyłączenia
synchronizacji. (tryb automatyczny/ręczny).
21. Płynna regulacja prędkości zwijania bębna.
22. Nanoszenie i wprowadzanie do materiału filmowego opisu za pomocą komputera.
23. Wskaźnik obecności azotu w wózkach i głowicach wchodzących w skład
zamówienia.
24. Zerowanie licznika metrów (rozwiniętego kabla).
25. Płynna regulacja oświetleniem głowicy kamery.
26. Wyświetlacz LCD wskazujący najważniejsze parametry systemu (nazwa
podpiętego wózka i kamery, nachylenie poprzeczne wózka, wartość spadku,
procentowa wartość oświetlenia, ilość rozwiniętego kabla oraz aktywne funkcje kamery
i wózka.
27. Interfejsy 2 x USB 2.0 wyprowadzone na pulpit sterowniczy, umożliwiające
łatwe podpięcie urządzeń zewnętrznych.
28. Monitor 19” LCD, o rozdzielczości 1280 x 1024, zapewniający wyświetlanie
16,7 min kolorów służący do oglądania obrazu z kamer do inspekcji kanalizacji
umieszczony nad pulpitem sterowniczym.
29. Monitor od 12” do 14” LCD do podglądu tylnej części kamero wozu podczas
wykonywania Inspekcji TV, obudowa metalowa.
30. Zestaw komputerowy w zabudowie przemysłowej/Rackowej do zabudowy w
samochodzie o minimalnych parametrach:
–
płyta główna, której budowa oparta jest na standardzie BTX lub ATX,
–
obsługa procesorów dwu/cztero/sześciordzeniowych x86/x86-64,
–
obsługa pamięci RAM w standardzie DDR2, min. 667/800/1066 MHz lub DDR3
1066/1333/1666,
–
złącze karty graficznej PCI - Ekspress x16,
–
co najmniej 2 gniazda dla pamięci DDR2 lub DDR3 obsługiwanej w trybie Dual
Chanel,
–
maksymalny obsługiwany rozmiar pamięci do min. 8GB,
–
obsługa dysków SATA/SATA2 min. dwa porty,
–
zintegrowana karta dźwiękowa,
–
minimalnie 4 porty USB 2.0 z czego min. 2 porty wyprowadzone na przedni
panel obudowy.
31. Procesor minimalnie dwurdzeniowy x86/x86-64 z min. 2048 KB pamięci Cache
L2 z dynamicznym zarządzaniem taktowaniem procesora w zależności od jego
„obciążenia zadaniowego” ze sprzętową obsługą technologii : MMX(+), SSE, SSE2,
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
3
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
Lp.
B
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
SSE3, x86-84, (virtualization) technology, lub nowocześniejszych.
32. Pamięć min 3 GB DDR2 w trybie DualChanel min. 667 MHz lub DDR3 w trybie
DualChanel min. 1066 MHz.
33. Dysk twardy typu SSD min. 120 GB dla potrzeb instalacji systemu i
oprogramowania.
34. Dysk twardy 1TB do nagrywania i tworzenia kopii bezpieczeństwa filmów z
inspekcji TV.
35. Karta graficzna PCI-Ekspress (obsługa min. 512 MB RAM nie współdzielonej z
pamięcią operacyjną komputera) posiadającą min. 1 złącze DVI.
36. Nagrywarka DVD/RW.
37. Obudowa RACK lub przemysłowa wyposażona w zasilacz, pasująca do
zabudowy w samochodzie, posiadająca aktywną wentylację podzespołów komputera.
38. Karta sieciowa: 10/100/1000 Mbps zintegrowana z płytą główną z gniazdem typu
RJ45 (kabelUTP5e min. 20m wyprowadzony tak by można go było podłączyć do źródła
zewnętrznego poza samochodem).
39. Karta WiFi w standardzie a/g/n z podłączoną anteną (zasięg 15 m od
samochodu).
40. Klawiatura: standard IP65, minimum 66 klawiszy, stal nierdzewna, podświetlana
z wbudowanym touchpadem, USB, podłączona do zabudowanego zestawu
komputerowego.
41. Mysz optyczna ze scrollem, USB, podłączona do zabudowanego zestawu
komputerowego.
42. Drukarka kolorowa atramentowa formatu A4, podłączona do zabudowanego
zestawu komputerowego.
43. System operacyjny: polska wersja językowa, zapewniający bezkonfliktową
współpracę oraz obsługę oprogramowania oeaz urządzeń wchodzących w skład zestawu
do monitowania kanalizacji, wersja 32 lub 64 bit.
44. UPS w celu podtrzymania zasilania komputera w przypadku nagłego zaniku
napięcia.
45. Min. 2 szuflady na części zamienne.
46. Szafkę lub wieszak na ubrania robocze dla 3 pracowników.
47. Szafkę lub półkę na rękawice robocze, ręczniki papierowe itp.
48. Zaadaptowanie wnętrza tak, aby możliwa była praca jednocześnie 2 osób przy
pulpicie sterowniczym.
49. Zamontowanie oświetlenia - zapewniającego natężenie światła na poziomie
pulpitu 300 luksów, dodatkowo 2 lampki LED nastawne z możliwością włączenia
oddzielnie każdej lampki nastawnej.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
4
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
B
Lp.
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
3
4
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
50. Minimalna wysokość części biurowej 1780 mm.
51. Zestaw akumulatorów umożliwiający ciągłą pracę przy inspekcji przez min.24h.
52. Instalacja do automatycznego ładowania akumulatorów z sieci 230V.
53. Możliwość zasilania przez zewnętrzne gniazdo 230V zamontowane wewnątrz
pojazdu.
54. Dwa krzesła biurowe lub ławka z oparciem.
PRZEDZIAŁ ZE SPRZĘTEM.
Wymagania ogólne.
1.
Podłoga, burty boczne oraz konstrukcja do zamontowania urządzeń i szuflady do
przewożenia kamer i narzędzi z bardzo trwałych i odpornych na korozję materiałów
(elementy aluminiowe lub ze stali kwasoodpornej np. OH 18 N9).
2.
Okablowanie, gniazda połączeniowe i włączniki elektryczne na napięcie 230 V zespół akumulatorowy- urządzenia do inspekcji TV) i 12 V zapewniające pracę
wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji zgodne z europejskimi standardami
bezpieczeństwa.
3.
Okablowanie elektroniczne zapewniające współpracę wszystkich urządzeń z
pulpitem sterowniczym w przedziale wizyjnym oraz współpracę z niezbędnym
oprogramowaniem.
4.
Oświetlenie stanowiska pracy przy montażu i przygotowaniu kamery do pracy za
pomocą niskonapięciowych lamp LED 12V o mocy minimalnej 20W, minimum 2 szt.
5.
Wykonanie gniazda elektrycznego (do podłączenia dodatkowego reflektora ) instalacja na 12 V.
Wyposażenie osprzętu:
Zestaw urządzeń umożliwiający inspekcję telewizyjną kanałów kamerą lub
kompletem kamer w zakresie średnic DN150 – DN600 mm.
Głowica kamery:
a. korpus wykonany ze stopów aluminium, stali kwasoodpornej oraz mosiądzu,
b. kamera kolorowa CCD, rozdzielczość minimum 560 linii,
c. czułość zespołu obiektyw – przetwornik: minimum 1 Lux,
d. rotacja głowicy: wertykalnie 360˚, horyzontalnie 270˚ z płynną regulacją obrotu,
e. oświetlenie typu LED zintegrowane z głowicą zapewnia pracę w całym zakresie
średnic z płynną regulacją natężenia, w przypadku większych średnic w zestawie
załączony jest dodatkowy zestaw oświetlenia typu LED,
f. głowica wodoszczelna, dopuszczalne ciśnienie zanurzenia minimum 1,0 bar,
g. głowica posiada regulację ostrości,
h. głowica posiada funkcję automatycznego parkowania,
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
5
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
Lp.
B
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
i. funkcje przesłony w głowicy sterowane są automatycznie,
j. wyposażona w zawór do napełniania azotem,
k. wizualna kontrola szczelności,
l. głowica wyposażona w funkcję „mufka”.
Wózek samojezdny:
a. wymiary (L/W/H) powinny umożliwiać opuszczenie wózka z kamerą i pozostałym
zamontowanym oprzyrządowaniem do przewodu kanalizacyjnego przez studnię o
średnicy 315 mm oraz powinny umożliwiać bezproblemową inspekcję przewodów
kanalizacyjnych w zakresie średnic od DN 150 mm do DN 600 mm, dopuszcza się
rozwiązanie dla szerszego zakresu średnic,
b. wózek przystosowany do pracy w zakresie średnic DN150 do DN600, przy czym
dopuszcza się rozwiązanie dla szerszego zakresu średnic,
c. ciężar wózka dostosowany jest do zapewnienia dobrej trakcji w kanale na odległość
minimum150 m,
d. wózek posiada napęd na wszystkie koła z mocą dopasowaną do wagi oraz
wymaganego minimalnego zasięgu,
e. wózek kamery wyposażony jest w płynną regulację prędkości jazdy – za
pośrednictwem panelu sterowania,
f. korpus wózka wykonany ze stopów aluminium, stali nierdzewnej oraz mosiądzu,
g. wymiar wózka z głowicą umożliwia inspekcję poprzez studnie rewizyjne
niewłazowe DN 400 mm,
h. wózek kamery posiada uchwyt służący do opuszczania i podnoszenia wózka,
i. wózek posiada przegubowe gniazdo kabla inspekcyjnego łamane pod kątem 90˚ do
osi kanału, zapewniając łatwe wprowadzenie przez wąskie studzienki,
j. gniazdo kabla inspekcyjnego jest skręcane oraz hermetyczne,
k. wyposażony w zawór do napełniania azotem,
l. wizualna kontrola szczelności,
m. wózek posiada wbudowany sensor pomiaru spadków (inklinometr), mierzący spadek
rurociągu z dokładnością do +/- 0,1 %, pozwala na stworzenie rzeczywistego profilu
rurociągu,
n. dodatkowe oświetlenie LED dla średnic od co najmniej DN200 mm i większych, aby
zapewnić natężenie światła wymagane dla uzyskania zadowalającego efektu wizyjnego
o. wózek posiada komplet dodatkowych kół minimum 2 typy profili oraz minimum dwa
typy dystansów rozszerzających dla większych średnic kanałów,
p. wózek posiada funkcję zabezpieczającą przed wywróceniem w kanale,
r. wózek wodoszczelny, dopuszczalne ciśnienie zanurzenia minimum 1,0 bar.
Winda kablowa dla systemu inspekcji wizyjnej.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
6
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
B
Lp.
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
6
7
8
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
Winda kablowa – winda kablowa z synchronicznym napędem elektrycznym:
a. silnik zwijania windy pracuje w trybie automatycznym oraz w trybie ręcznym,
b. winda pracuje synchronicznie do pracy wózka kamery, umożliwia regulację siły
naciągu kabla,
c. winda posiada awaryjny wyłącznik bębna,
d. na bęben windy nawinięty jest kabel inspekcyjny o długości 180 m, zbrojony
kewlarem, zakończony skręcanym hermetycznym gniazdem,
e. na obudowie windy znajduje się cyfrowy licznik pomiaru wydawanego kabla,
f. na obudowie windy znajduje się cyfrowy licznik pomiaru odległości z dokładnością
do 0,01 m , pomiar wyświetlany jest jednocześnie na monitorze komputera,
g. winda posiada automatyczną regulację (mechanizm) układania kabla na bębnie,
h. regulacja naciągu oraz prędkości zwijania kabla regulowana jest na panelu
sterowania,
i. kabel posiada sprężynę zabezpieczającą przewód przed najechaniem przez wózek
przy jeździe do tyłu.
Winda.
1.
Wychylna winda z oświetleniem i gryfem do opuszczania kamer, zasilanie 12V.
Udźwig windy min. 50 kg przy maksymalnym wysuwie ramienia.
2.
Możliwość opuszczania kamery na lince stalowej na głębokość min 12 m od
powierzchni terenu. Opuszczanie sprzętu do studni rewizyjnej.
3.
Ramię teleskopowe łożyskowane wysuwane płynnie na odległość min. 100 cm w
prostopadłej linii poza obrys kamero wozu regulowane z tyłu pojazdu.
4.
Oświetlenie halogenowe zamontowane na wysięgniku dźwigu (windy)
zapewniające widzialność w głąb otwartej studni rewizyjnej na gł. min. 8 m.
5.
Sterowanie za pomocą manipulatora.
6.
Zabezpieczenie przed przeciążeniem.
Instalacja wodna.
1.
Zbiornik wody o pojemności min. 40 litrów z wlewem wewnątrz pojazdu.
2.
Pompa wodna 12 V ciśn. min. 3,0 bar wraz z 4 metrowym wężem zapewniająca
doprowadzenie wody ze zbiornika wody do ręcznej myjki pistoletowej służącej do
mycia sprzętu na zewnątrz pojazdu.
3.
Połączenia instalacji wodnej ze zbiornikiem oraz z myjką „pistoletową” muszą
być wykonane za pomocą „szybkozłącz”.
Monitor „tylny”.
1.
Podglądowy kolorowy monitor tylny LCD min. 12” o zwiększonej odporności na
warunki atmosferyczne wraz z niezbędnym okablowaniem i podłączeniami.
2.
Monitor umożliwiający podgląd obrazu przekazywanego z kamery w kanale
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
7
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
B
Lp.
C
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
9
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
przez osobę obsługującą z tyłu bęben lub dźwig.
3.
Kamera podglądowa „back-eye” zamontowana w przestrzeni roboczej
umożliwiająca podgląd miejsca pracy z tyłu pojazdu.
4.
Kamera ma wyświetlać obraz w kabinie kierowcy na monitorze LCD w studio.
Pozostałe urządzenia i wyposażenie do inspekcji:
1.
Markiza przeciwdeszczowa w tylnej części pojazdu (nad dźwigiem), chroniąca
sprzęt oraz pracowników przed opadami deszczu.
2.
Butla z gazem obojętnym – minimum 5 litrowa z reduktorem dwustopniowym,
manometrami i przewodem zakończonym zaworem do napełniania kamer gazem,
zamontowana w miejscu, i w sposób umożliwiający dostęp do zaworu oraz łatwy
demontaż.
3.
Rolka łamana dolna do zabezpieczania kabla przed kaleczeniem o dolną krawędź
studni.
4.
Dekiel górny z kratownicą i rolką do zabezpieczania kabla oraz zapewnienia
bezpieczeństwa nad studnią.
5.
Szuflady do przewozu kamer, jedna szuflada na narzędzia, szuflada na koła do
kamer.
6.
Szuflada lub blat roboczy wysuwany w tylnej części pojazdu o szerokości
odpowiadającej długości wózka kamery do przygotowywania kamery do pracy np.
dokręcanie kół, lamp itp.
7.
Ogrzewanie postojowe o mocy min. 2000 W zapewniające ogrzewanie
przedziału wizyjnego. Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń elektrycznych i
sterowania (termostat). Zasilanie paliwem ze zbiornika pojazdu.
8.
Wykonanie wszystkich niezbędnych podłączeń.
SAMOCHÓD DOSTAWCZY TYPU FURGONETKA
2
(należy wpisać nazwę producenta):
1
Parametry i wymagania:
1. Zewnętrzne wymiary pojazdu:
szerokość całkowita z lusterkami w zakresie od 2380 do 2500 mm,
wysokość od 2450 do 3000 mm,
długość całkowita minimalna 5530 mm.
1.1. Wymiary przestrzeni ładunkowej:
długość przestrzeni ładunkowej min. 3000 mm,
szerokość przestrzeni ładunkowej min. 1770 mm,
wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1885 mm,
maksymalna objętość przestrzeni ładunkowej od 9,5 do 11,5 m3.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
8
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
B
Lp.
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
2
3
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
2.
Rozstaw osi maks. 3300 mm.
3.
Układ chłodzenia musi zapewniać stabilną pracę w temperaturze powietrza co
najmniej 40°C również podczas pracy w czasie postoju pojazdu.
4.
Zbiornik paliwa min. 70 litrów.
5.
Dopuszczalna masa całkowita 3500 kg.
6.
Ładowność min. 1300 kg.
7.
Napęd na oś tylną.
8.
Układ kierowniczy wspomagany hydraulicznie.
9.
Osłony tylnych lamp zabezpieczające przed ich uszkodzeniem.
10. Przednie światła przeciwmgielne.
11. Podwozie wyposażone w zaczepy umożliwiające holowanie pojazdu w razie
awarii.
12. Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w koszu pod podłogą pojazdu.
13. Komplet kół zimowych i letnich.
14. Ogrzewane lusterka boczne sterowane elektrycznie.
15. Mechaniczny wyłącznik główny prądu.
16. Korek paliwa zamykany na kluczyk.
17. Układ hamulcowy hydrauliczny o dwóch niezależnych obwodach z ABS.
18. System bezpieczeństwa jazdy typu ASR, ESP.
19. Sygnał ostrzegawczy załączonego biegu wstecznego.
20. Przesuwane drzwi boczne o szerokości min. 1300 mm z prawej strony pojazdu.
21. Tylne drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o kąt min. 180° na wysokość
od podłogi do sufitu na całą szerokość zabudowy wyposażone w zabezpieczenie przed
samoczynnym zamykaniem.
22. Kabina pojazdu w kolorze ciemny niebieski.
Powłoka lakiernicza wielowarstwowa, wszystkie części zabudowy powinny być
lakierowane przed montażem końcowym.
Silnik i układ przeniesienia napędu.
1. Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy minimum 90 KM.
2. Układ zasilania: wtrysk bezpośredni common-rail.
3. Pojemność silnika: 2195 cm3 do 2500 cm3.
4. Silnik spełniający normy emisji spalin EURO 5.
5. Skrzynia biegów manualna; ilość biegów minimum 6 + 1.
6. Sprzęgło ze wspomaganiem hydraulicznym.
8. Felgi stalowe z oponami 235/65/R16.
Kabina kierowcy.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
9
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
B
Lp.
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
4
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
1. Kabina kierowcy przystosowana do przewozu dwóch osób plus kierowca.
2. Wersja pojazdu dla ruchu prawostronnego.
3. Immobilizer.
2. Regulowane pochylenie kierownicy w dwóch płaszczyznach.
3. Kabina kierowcy oddzielona za siedzeniami od pozostałej części pojazdu
przegrodą z przesuwanym oknem .
4. Siedzenia pasażerów i kierowcy z pasami bezpieczeństwa i zagłówkami pokryte
materiałem umożliwiającym łatwe utrzymanie czystości, oraz kompletem pokrowców
na siedzenia w kabinie pojazdu.
5. Wskaźniki: poziomu paliwa, temperatury cieczy chłodzącej, prędkościomierz i
obrotomierz.
6. Szyby boczne sterowane elektrycznie.
7. Osłony przeciwsłoneczne dla kierowcy i pasażerów.
8. Schowek w lewych i prawych drzwiach.
9. Dywaniki gumowe pod nogi kierowcy i pasażerów.
10. Zamek centralny zdalnie sterowany, umożliwiający zamknięcie kabiny podczas
wykonywania czynności eksploatacyjnych poza pojazdem przez załogę (w czasie pracy
silnika).
11. Alarm sterowany pilotem.
12. Kabina kierowcy klimatyzowana przez klimatyzację fabryczną samochodu.
13. Niezależne od pracy silnika pojazdu urządzenie grzejne umożliwiające rozdział
powietrza do części biurowej i do kabiny kierowcy zasilane ze zbiornika paliwa
pojazdu.
14. Regulacja położenia świateł.
15. Dostawca zamontuje antenę w otworze w dachu samochodu, z zachowaniem
szczelności przejścia kablowego na mocowaniu oraz radiotelefon w miejscu
przewidzianym na montaż. Antena (Sirio SU370-490) oraz radiotelefon (Motorola
MT912M) zostaną dostarczone przez Zamawiającego i protokolarnie przekazane
Dostawcy urządzenia po zawarciu umowy i w terminie 15 dni od daty pisemnego
zgłoszenia przez Dostawcę konieczności ich dostarczenia. Radio należy zamontować w
kabinie w takim miejscu aby mogło ono być obsługiwane przez kierowcę pojazdu.
Wymagania dodatkowe.
1.
Tylny zderzak ze stopniem do wchodzenia.
2.
Gaśnica z atestem.
3.
Trójkąt ostrzegawczy.
4.
Podstawowy zestaw narzędzi do obsługi pojazdu.
5.
Podnośnik hydrauliczny dobrany do całkowitej masy pojazdu.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
10
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
B
Lp.
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
5
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
6.
Kliny pod koła.
7.
Pomarańczowe światła ostrzegawcze z przodu na kabinie tzw. błyskowa lampa
zespolona typu LED np. lampa „2 LED EP” z dwoma modułami błyskowymi oraz z
tyłu pojedyncza lampa z prawej strony.
8.
Samochód ma być przystosowany do zamontowania systemu przekazywania
danych przebiegu pojazdu i pracy urządzeń dodatkowych za pomocą sygnału
elektrycznego do urządzenia GPS (przewidzianego do instalacji przez Za mawiającego).
9.
Dane niezbędne do importu to : obroty silnika i sonda paliwa.
Wymagania dodatkowe.
1. Przeprowadzenie 3-dniowego bezpłatnego szkolenia dziewięcioosobowej załogi w
siedzibie Zamawiającego .
2. Dostarczenie razem z przedmiotem umowy katalogu części zamiennych do
pojazdu w wersji elektronicznej oraz papierowej w języku polskim.
3. Dostarczenie razem z przedmiotem umowy w wersji papierowej w języku polskim
zestawienia płynów eksploatacyjnych z czasokresami ich wymiany, dotyczących
pojazdu.
4. Dostarczenie razem z przedmiotem umowy dokumentacji techniczno - ruchowej do
wszystkich urządzeń (np. klimatyzacja, urządzenie grzewcze) oraz do pojazdu, w
języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej.
5. Dostarczenie razem z przedmiotem umowy dokładnej instrukcji do wszystkich
urządzeń zamontowanych w samochodzie (w języku polskim).
6. Dostarczenie razem z przedmiotem umowy dokładnego tłumaczenia komunikatów
wyświetlanych na pulpicie roboczym.
7. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dla pojazdu w odległość do 150 km od
siedziby Zamawiającego liczone po długości trasy na drogach publicznych, za
pomocą programu komputerowego Google Earth. Wykonawca zapewni i wskaże
Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy punkt naprawy-serwisu.
8. Bezpłatny przyjazd serwisu w okresie gwarancji do siedziby Zamawiającego do
48 godzin od momentu zgłoszenia telefonicznego, pocztą elektroniczną lub
faksem w celu naprawy lub ustalenia zakresu naprawy (w razie uszkodzeń
urządzenia lub podwozia).
9. Homologacja na pojazd skompletowany.
10. Wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia
zgłoszenia (dotyczy układu napędowego podwozia, nadwozia i urządzeń
zabudowy .
11. Pojazd ma być zarejestrowany jako pojazd specjalny na zamawiającego w Polsce
przez dostawcę po dokonaniu odbioru.
Nazwa Zamówienia:
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
11
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
A
Lp.
B
C
Opis techniczny podzespołów wchodzących w skład oferowanego przez dostawcę
przedmiotu zamówienia w celu porównania z opisem technicznym zawierającym
minimum wymagalności parametrów technicznych/funkcjonalnych opisanych w
kolumnie B.
Opis techniczny minimum wymagalnych parametrów technicznych i wymogów
funkcjonalnych dla przedmiotu zamówienia określonego w pkt. 4.2 SIWZ
12. Gwarancja na zamontowane urządzenia 36 miesięcy od daty odbioru.
13. Gwarancja na podwozie i na zespół napędowy 36 miesięcy od daty odbioru.
14. Pełna gwarancja na skompletowany pojazd w okresie 36 miesięcy z kontraktem
obsługowym w okresie gwarancyjnym z nieodpłatnymi obsługami (zakładane
średnioroczny przebieg 50 000 km).
Poświadczam, iż niniejszy opis techniczny oferowanego przedmiotu zamówienia jest autentyczny oraz odpowiada w pełni i wprost
jednoznacznie wymaganiom przedmiotu zamówienia określonym w kolumnie B niniejszego załącznika nr 2B do SIWZ.
Podpis(y):
l.p.
Nazwa(y)
Wykonawcy(ów)
Nazwa Zamówienia:
Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania
niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Pieczęć(cie)
Wykonawcy(ów)
Miejscowość
i data
Kontrakt 7 - Zakup dwóch samochodów specjalistycznych do eksploatacji systemu kanalizacji sanitarnej oraz monitorowania stanu
systemu realizowanego w ramach Projektu ”Poprawa gospodarki wodno – ściekowej dla aglomeracji Opole – TRIAS Opolski etap III”.
Nr zamówienia: JRP.III-252–1/14
12
Download