Pharma market 2014 outlook and how to prepare

advertisement
X Forum Rynku Zdrowia
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
Maciej Kuźmierkiewicz | Dyrektor Generalny, IMS Health Poland
W ostatnich latach Polska doświadcza głębokich
pozytywnych przemian
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
2 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
300
200
100
0
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | ceny ExMan
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
3
© 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Irlandia
Czechy
Słowacja
Norwegia
Bułgaria
Serbia
Chorwacja
Litwa
Łotwa
Estonia
155
152
144
138
116
115
115
115
109
102
Holandia
Węgry
Litwa
Estonia
Czechy
Bułgaria
Łotwa
Polska
Rumunia
Chorwacja
Luksemburg
Finlandia
155
Wielka
Brytania
81
Węgry
179
Portugalia
Serbia
Portugalia
185
Włochy
Szwecja
Holandia
Austria
239
Grecja
Grecja
188
256
Austria
Belgia
Słowacja
262
Szwecja
Szwajcaria
Rumunia
269
Finlandia
Polska
196
274
Belgia
Hiszpania
Norwegia
306
Francja
Wielka
Brytania
Włochy
Francja
Niemcy
197
309
Irlandia
Wartość rynku aptecznego per capita [2013, €]
Hiszpania
325
Luksemburg
366
400
Niemcy
500
396
0.2
0.2
0.2
0.4
0.4
0.6
0.8
1.0
1.0
1.2
1.4
1.5
1.5
1.9
2.2
2.2
2.5
2.6
2.6
3.1
3.2
4.4
9.2
9.9
11.0
20.1
29.5
35
30
25
20
15
10
5
0
Szwajcaria
Mld €
Porównania międzynarodowe pokazują niski poziom
wydatków na ochronę zdrowia w Polsce
Polska jest 6. największym rynkiem w Europie, jednak per capita
plasujemy się na końcu stawki
Wartość rynku aptecznego [2013, mld €]
Nie odbiegamy od średniej ilości kupowanych leków
Średnia konsumpcja leków w Polsce wynosi >1000 SU*, ~tyle samo
wynosi średnia europejska
Odchylenie od średniej konsumpcji europejskiej per capita [2013, % średniej konsumpcji - standard units*]
40%
30%
30%
20%
14%
12%10%
9%
10%
7% 6% 6% 6%
0%
3% 3% 2%
1%
0% 0% -1%
-10%
-4%
-20%
-7% -8%
-10%
-14%
-17%
-25%
-29%
-32%
-34%
-37%
-30%
-40%
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | *Standard Unit – jest to standardowa jednostka podania leku np. tabletka, 5ml płynu,
ampułka
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
4 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Rumunia
Holandia
Chorwacja
Serbia
Włochy
Norwegia
Czechy
Hiszpania
Bułgaria
Portugalia
Grecja
Słowacja
Polska
Belgia
Austria
Łotwa
Szwecja
Finlandia
Estonia
Luksemburg
Węgry
Szwajcaria
Litwa
Irlandia
Niemcy
Wielka Brytania
Francja
-50%
Jesteśmy krajem z wysokim udziałem generyków
Kraje Europy Środkowo-Wschodniej charakteryzują się większym
udziałem wart. leków generycznych. Polska zajmuje 1. pozycję.
Udział ilościowy leków generycznych w rynku aptecznym [2013, %, standard unit]
Grecja
Luksemburg
Belgia
Włochy
Austria
Hiszpania
Norwegia
Portugalia
Węgry
Irlandia
Czechy
Finlandia
Szwajcaria
Słowacja
Bułgaria
Francja
Szwecja
Holandia
UK
Niemcy
83% 81% 80% 80% 79% 78% 76%
74% 74% 73% 73% 70%
65% 65% 64% 63% 62% 59% 59%
53% 50%
Polska
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Udział wartościowy leków generycznych w rynku aptecznym [2013, %]
80%
69%
55% 51% 50% 50%
45% 45% 45% 45% 43% 41% 41% 40% 39%
39% 38% 37% 37% 34%
33%
60%
40%
23%
20%
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | Ceny ExMan
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
5 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Luksemburg
Grecja
Belgia
Austria
Holandia
Irlandia
Szwecja
Norwegia
Hiszpania
Francja
Finlandia
Szwajcaria
Słowacja
Niemcy
Portugalia
Włochy
UK
Bułgaria
Węgry
Czechy
Polska
0%
Polska ma stosunkowo niskie ceny leków
Dotyczy to tak leków generycznych jak i innowacyjnych
Odchylenie od średniej ceny leków generycznych [2013, % średniej ceny leku na rynku aptecznym*]
4%
Hiszpania
Norwegia
Finlandia
Austria
Irlandia
Belgia
Grecja
Niemcy
Włochy
Szwajcaria
-80%
-9% -15% -17% -18%
-25% -30%
-37% -39%
Bułgaria
-7%
UK
-2%
Polska
-2%
Czechy
-40%
Holandia
7%
Węgry
9%
0%
Słowacja
23% 18% 14%
11%
Francja
38% 34%
Szwecja
40%
Luksemburg
60%
Portugalia
80%
Odchylenie od średniej ceny leków innowacyjnych [2013, % średniej ceny leku na rynku aptecznym*]
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | *cena leku w przeliczeniu na standard unit | ceny ExMan
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
6 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Węgry
Węgry
Polska
Polska
Czechy
Czechy
Bułgaria
Bułgaria
Portugalia
Portugalia
Włochy
Włochy
Grecja
Grecja
Wielka
Brytania
UK
Hiszpania
Hiszpania
Norwegia
Norwegia
Słowacja
Słowacja
Austria
Austria
Słowenia*
Luksemburg
Luksemburg
Belgia
Belgia
Irlandia
Irlandia
Finlandia
Finlandia
Francja
Francja
Holandia
Holandia
Szwecja
Szwecja
Szwajcaria
Szwajcaria
-100%
Niemcy
Niemcy
150%
150% 96%
100%
96% 62% 52%
47%
100%
62% 52% 47%26% 16%
50%
16%
26% 16% 16%7% 2%
50%
2%
0%
0%
-11% -13% -17% -19%
-50%
-11% -13% -17% -19% -29% -31% -32% -32% -39% -47%
-50%
-29% -31% -32% -32% -39%
-54%
-59%
-100%
-47% -54% -56%
-56% -59%
Polski rynek charakteryzuje niska penetracja leków
nowych
60 ze 108 molekuł (mono) zarejestrowanych przez EMA w procedurze
centralnej od 2009 roku dostępnych jest w sprzedaży w Polsce
Rynek apteczny i szpitalny
10%
Wartość sprzedaży MAT 06/2014 [mln LCEuro]
9%
2,500
8%
7%
2,000
6%
4.6%
średnia EU
1,500
5%
4%
1,000
3%
2%
500
1%
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | Rynek szpitalny (ATC1: A-V)| cena Ex-man LCEuro
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
7 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Rumunia [41]
Litwa [27]
Chorwacja [38]
Polska [60]
Włochy [68]
Czechy [56]
Holandia [46]
Bułgaria [46]
Portugalia [56]
Węgry [53]
Belgia [51]
Hiszpania [58]
Finlandia [81]
Francja [68]
Słowacja [62]
0%
Irlandia [61]
Słowenja [56]
Szwecja [86]
Austria [93]
Szwajcaria [72]
Niemcy [100]
Norwegia [84]
0
Wielka…
1,2%
Udział sprzedazy w rynku ogółem MAT 06/2014 [LCEuro]
3,000
Przykład: cukrzyca w Europie – rynek apteczny
Polska jest 6. rynkiem pod względem sprzedaży leków p/cukrzycowych
(standard unit), ale z najniższą penetrację leków inkretynowych.
45%
3,000 2,924
2,739
2,605
29.9%
23.6%
20%
60
7.3%
15%
Średnia EU
5%
47
41
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
8 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Estonia
Łotwa
Litwa
Norwegia
Irlandia
Chorwacja
Słowacja
Szwajcaria
Austria
Bułgaria
Finlandia
Szwecja
Czechy
Belgia
Węgry
Portugalia
Grecja
Rumunia
Polska
Hiszpania
Włochy
Niemcy
Francja
0
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | Rynek leków stosowanych w leczeniu cukrzycy
10%
11.6%
20
Luksemburg
178 176 158 122 120
10.5%
12.7%
10.1%
9.5%
309 266
249 246
7.6%
25%
3.2%
420 414 380
3.3%
7.8%
8.3%
496 493 490
1.5%
5.3%
4.2%
500
0.3%
1,000
6.2%
1,219
35%
30%
9.6%
17.2%
14.9%
1,500
19,9%
1,861
20.9%
2,000
30.7%
2,261
31.2%
40%
22.6%
2,500
Wielka Brytania
Sprzedaż ilościowo [mln SU] w MAT 06/2014
50%
Udział ilościowy leków inkretynowych [SU] w rynku leków
przeciwcukrzycowych,
MAT 06/2014
3,500
0%
Nowo dodane leki refundowane (rynek apteczny Rx)
Wszystkie leki nowo dodane do listy refundacyjnej od 01/2012
stanowią 10% wartości rynku aptecznego Rx w YTD 08/2014
Bln PLN
Wartość sprzedaży
Rynek detaliczny Rx
(ceny detaliczne brutto PLN)
2.5
(struktura wartościowa)
Refundowane
2.0
73%
1.5
66%
62%
57%
Nowo dodane (od
2012)
1.0
10%
2%
6%
27%
31%
31%
2011
2012
2013 YT08/14
0.5
Nierefundowane
33%
0.0
2011
2012
2013
2014
Jak „nowe” są leki nowo dodane?
Źródło: IMS Pharmascope 08/2014, Ceny detaliczne brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Leki refundowane (wszystkie produkty włączone na listę
refundacyjną przez Ministerstwo Zdrowia: A1, A2, A3), Nierefundowane leki Rx – (AV, Rx)
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
9 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Nowe leki na aptecznym rynku leków refundowanych
Nowe molekuły stanowią ≈15% wartości sprzedaży wszystkich leków
nowo dodanych na listy refundacyjne, reszta to molekuły istniejące
Molekuły „EU New”
Sprzedaż YTD 08/14
Nowo dodane leki refundowane
(struktura wartościowa)
100%
0.5%
0.8%
1.9%
15.4%
11.5%
12.8%
80%
Nowe molekuły
"EU NEW"*
Nowe molekuły
POZOSTAŁE
60%
40%
(Ceny detaliczne brutto mln PLN)
84.0%
87.7%
85.3%
Zaburzeniem krzepnięcia
krwi
5.9
CONESTAT ALFA
Osteoporoza
5.2
Astma
0.9
INDACATEROL
Epilepsja
0%
% rynku:
8.0
DENOSUMAB
Molekuły
istniejące
20%
Nowotwory
DEGARELIX,
LIPEGFILGRASTIM
2012
2013
2%
6%
YTD 08/14
10%
20.2
Udział wartościowy w rynku leków Rx
(sprzedaż detaliczna)
* - spośród 108 molekuł (mono) zarejestrowanych przez EMA w procedurze centralnej od 2009r.
Źródło: IMS Pharmascope 08/2014, Ceny detaliczne brutto PLN | Leki refundowane
(wszystkie produkty na listę refundacyjną przez Ministerstwo Zdrowia: A1, A2, A3)
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
10 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
0.1
RETIGABINE
0,19%
YTD 08/2014
Rynek szpitalny
Molekuły „EU New” są szerzej stosowane w leczeniu szpitalnym.
Nowe molekuły „EU NEW”
(Sprzedaż MAT 06/2014)
Europe
Europe
Poland
Poland
19%
34%
66%
81%
Hospital
Hospital
Retail
Retail
15,7%
Mld PLN
[ceny ex-man]
2.5
2.0
+21%
1.5
+8%
1.0
0.5
1.3
1.6
1.0
0.9
0.0
YTD 08/2013
YTD 08/2014
Programy lekowe i chemioterapia
others
Molekuły „EU New” stosowane w programach lekowych
i chemioterapii
Molekuły „EU New”
Wartość sprzedaży YTD 08/14, PL & ChT
(ceny ex-man; mln PLN)
Nowotwory
Abirateroni acetas [03/2014]
5.1
Axitinibum [03/2014]
0.8
Ipilimumabum [03/2014]
7.1
Lipegfilgrastimum [03/2014]
Pazopanibum [03/2013]
Plerixaforum [05/2014]
Wemurafenib [03/2013]
0.1
12.0
0.4
27.7
WZW C
Boceprevirum [05/2013]
19.1
Telaprevirum [05/2013]
33.6
Stwardnienie rozsiane
Fingolimodum [01/2013]
8.9
Choroby reumatyczne
Golimumabum [03/2014]
0.4
Łuszczyca
Ustekinumabum [01/2013]
5.2
120.3
Udział wartościowy PL+ChT
7,5%
YTD 08/2014
Źródło: IMS Dataview 08/2014 | Rynek szpitalny (ATC1: A-V bez K) | ceny ExMan PLN | Sprawozdania NFZ : 2012, 2013, YTD 08/2013,
YTD 07/2014; 08/2014 – prognoza IMS | Kategoria Chemioterapia i Programy lekowe uwzględnia całkowite wydatki NFZ w cenach ex-man w PLN
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
11 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
BACK-UP
Refundacja i poziom współpłacenia
W 2013 roku NFZ wydał 24% mniej na refundację leków Rx w porównaniu
z rokiem 2011, pacjent zapłacił 13% mniej
Refundacja NFZ (tylko leki
Rx)
Odpłatność pacjenta
Klasa terapeutyczna
Nadciśnienie tętnicze
+21,1
-28,2
-13,6
Cukrzyca
-12,4
Astma
-27,3
Infekcja
-25,3
Hipercholesterolemia
-28,3
Cukrzyca - Testy
-48,1
Ogółem
- 24%
+9,3!
-11,0
-9,5
-4,7
+119,3!
- 13%
-6,4
-24,5
-16,3
-16,5
-36,1
- 20%
Źródło: IMS Pharmascope 12/2013 | Refundowane leki Rx (A-V) | Wielkość ‘bąbla’ odzwierciedla dynamikę zmian wartości
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
© 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
16
Poziom refundacji NFZ
Refundacja apteczna niższa w 2013 w porównaniu z 2011: ≈80%
Mln PLN
Plan finansowy i refundacja apteczna w latach 2011 - 2013
Plan finansowy
Łączna refundacja apteczna NFZ
10,000
9,000
8,832
8,633
8,198
8,165
8,000
7,122
6,863
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
Przyszłość:
• Wykorzystanie „oszczędności” …?
• Decentralizacja/ zmiana modelu?
• Finansowanie publiczne vs. prywatne?
• Uwarunkowania długoterminowe/ demograficzne?
1,000
0
2011
Źródło: Sprawozdania finansowe NFZ | Łączna refundacja apteczna
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
17 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
2012
2013
Współpłacenie pacjenta
Aby zrozumieć współpłacenie pacjenta, należy wziąć pod uwagę
całkowite wydatki na leki (Rx & OTC)
2011
2012
2013
YTD 08/2014
72%
67%
57%
51%
32%
36%
37%
30%
Rx (zrefundowane)
Rx (refundowane)
Sales without reimbursed
(100%) included
Źródło: IMS Pharmascope 08/2014 | Rynek detaliczny(A-V; Rx)
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
18 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Rx
Rx & OTC
Główne czynniki stymulujące rozwój
Komunikacja
cyfrowa
Zaostrzenie konkurencji
Nowe modele biznesowe
Lekarze
Firmy
farmaceuty
czne
Sieci detaliczne
Koncepcja sklepu
Marki prywatne
Płatnicy
Pharma
market
Dystrybucja
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
19 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Cięcia kosztów
Płatnicy prywatni
Pacjenci
Zjawiska
demograficzne
Polski rynek farm. podąża śladem rynków zachodnich
I doświadcza tych samych perturbacji co rynki rozwinięte…
CAGR:
mimo innego punktu startu
2004 - 2011
Mld €
Wartość rynku aptecznego i szpitalnego rynków dojrzałych w 2004 – 2013 [mld €]
120
Rynek apteczny [rynki rozwinięte*]
Rynek szpitalny [rynki rozwinięte**]
+2,9%
80
+8,3%
40
0
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
Mld €
Wartość polskiego rynku aptecznego i szpitalnego w 2004 – 2013 [mld €]
Polski rynek apteczny
5
Polski rynek szpitalny
+6,5%
4
3
2
+10,6%
1
0
'04
'05
'06
'07
'08
'09
'10
'11
'12
'13
Źródło: IMS Midas | Rynek apteczny (ATC1: A-V) | * rynek apteczny: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Greece, Ireland, Italy, Luxembourg,
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK | ** rynek szpitalny: Austria, Belgium, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Norway,
Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, UK
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
20 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Nowo dodane leki refundowane jako źródło wzrostu w
segmencie leków oryginalnych i generycznych
Produkty oryginalne – nowo dodane leki refundowane 2012-2014
36,8
LANTUS
27,4
LEVEMIR
9,4
Nadciśnienie tętnicze
29,1
NEBILET
17,7
AXUDAN HCT
8,1
TERTENSIF KOMBI
3,3
Nowotwory
8,1
LONQUEX*
Total
105
Leki oryginalne/choroby dodane do
refundacji od 01/2012
Nowo dodane leki refundowane
(ceny detaliczne brutto mln PLN)
7
FIRMAGON*
1,1
Oryginalne i generyczne (brand extension)
Choroby serca
5,9
PROCORALAN
5,9
Generyczne (nowe produkty)
Zaburzenia krzepnięcia
5,9
RUCONEST*
5,9
Osteoporoza
5,2
PROLIA*
5,2
Choroba wrzodowa żołądka
3,7
OZZION
3,7
Epilepsja
3,6
LYRICA
2,5
VIMPAT
1
TROBALT*
0,1
Jaskra
2,4
TAFLOTAN
2,3
ARULATAN
0,1
Inne*
3,8
Million PLN
Bez importu równoległego (~7 mln PLN), * „EU New”
YTD 2014/08 mln PLN
Cukrzyca
700
Oryginalne (nowe produkty)
637
613
600
500
400
300
201
200
100
332
310
82
89
33
105
0
2012
2013
YTD 2014/08
Źródło: IMS Pharmascope 08/2014, Ceny detaliczne brutto PLN | Rynek apteczny Rx: Leki refundowane (wszystkie produkty włączone na listę
refundacyjną przez Ministerstwo Zdrowia: A1, A2, A3) | Produkty oryginalne wg klasyfikacji IMS Health – LIC (LICENSED BRANDS i ORIGINAL
BRANDS), bez exportu równoległego
Polityka lekowa i przemysł farmaceutyczny w Polsce
21 © 2014 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Download