Co z dostępnością leków dla pacjenta ?

advertisement
Co z dostępnością leków dla pacjenta ?
Stanisław Kasprzyk, Senior Manager, IMS Health, Polska
1
Dystrybucja w oczach pacjenta
Uproszczony schemat dystrybucji produktów farmaceutycznych
APTEKA
PACJENT
HURTOWNIA
SZPITAL
Źródło: Opracowanie własne
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
PRZEDHURT
PRODUCENT
Podstawowe informacje na temat rynku
dystrybucji
Wymagania logistyczne (koniec 2011 r.):
• blisko 14 tys. aptek;
• ponad 30 tys. produktów farmaceutycznych;
• dostawy:
 2-3 razy dziennie do aptek miejskich,
Fakty
 1 raz dziennie do aptek wiejskich,
Liczba opakowań/rok
 dostawy na ratunek,
Ilość km/rok
 czas realizacji zamówienia do 2 godzin.
Liczba dostaw/rok
Dane z największych
hurtowni
300 – 500 mln
40 – 60 mln
2 – 3 mln
Do dnia 01/01/2012 działał niezwykle sprawnie funkcjonujący nowoczesny
system dystrybucji, którego beneficjentem był pacjent. System ten
gwarantował powszechny dostęp (logistycznie) do szerokiego asortymentu
produktów farmaceutycznych.
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Zasadnicze pytania
1. Na czym oparty jest system dystrybucji leków?
Bezpieczny system dystrybucji leków oparty jest o
adekwatny do zadań poziom marży (marża detaliczna
+ marża hurtowa).
2. Czy koszty dystrybucji w Polsce są wysokie?
3. Jak kształtuje się marża apteczna i hurtowa kwotowo?
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Koszty dystrybucji w Polsce są niskie
w porównaniu z innymi krajami europejskimi
Porównanie podstawowych wskaźników w 2011 roku
Kraj
Marża procentowa Cena/ opak. (€) Marża/ opak. (€)
Opak./ osobę
Marża/ osobę (€)
Irlandia
54,55 %
20,13
9,33
14,68
137,00
Norwegia
52,04 %
25,79
10,35
8,67
89,70
Włochy
51,72 %
6,89
3,37
23,35
78,73
Hiszpania
46,76 %
9,00
3,91
22,98
89,92
Finlandia
44,09 %
20,98
8,93
10,10
90,16
Grecja
42,19 %
9,88
3,9
30,93
120,59
Austria
42,12 %
13,61
5,22
17,02
88,83
Holandia
41,84 %
11,2
4,57
15,18
69,38
Szwajcaria
40,98 %
33,2
12,89
9,31
120,05
Portugalia
38,89 %
10,48
3,67
18,39
67,49
Francja
34,89 %
11,77
3,81
23,36
88,98
Belgia
31,03 %
21,04
6,10
11,72
71,46
Polska
29,55 %
4,92
1,32
16,97
22,43
Rumunia
26,35 %
5,63
1,35
14,80
19,95
Węgry
19,57 %
7,06
1,31
18,50
24,15
Źródło: IMS Pricing Database; opracowanie na podstawie obliczeń marży aptecznej i hurtowej, leki na receptę w 2011 r
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej na
rynku dystrybucji
Zmniejszenie sumarycznej marży w łańcuchu dystrybucji, a
w konsekwencji konieczność redukcji kosztów:
• Ograniczenia logistyczne (częstotliwość dostaw);
• Ograniczenia magazynowe (redukcja liczby magazynów, stanów
magazynowych w aptece i hurtowni, zmniejszenie oferty).
A także:
• Skrócenie terminów płatności, obniżenie limitów kredytowych i
zmiana warunków handlowych;
• Zwolnienia pracowników.
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Konsekwencje nowej ustawy refundacyjnej z
punktu widzenia pacjenta
Utrudnienie w zakupie leków:
• niepełna oferta apteki, konieczność ponownej wizyty / odwiedzenia innej
apteki, realizacja recepty następnego dnia;
• braki produktów związane z ograniczeniem zapasów w hurtowni i aptece,
limitami zmieniającymi się co 2 miesiące oraz eksportem równoległym;
• pierwsze przypadki poważnych problemów pacjentów (zakup insulin!).
Rosnące wydatki pacjenta (droższe produkty nierefundowane).
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Spojrzenie w przyszłość ...
W kolejnych latach zapowiadana jest dalsza redukcja marży
Rok
Marża na
Rx ref.
hurtowej na leki refundowane,
Do 2012
9,78 %
a w rezultacie zmniejszenie sumarycznej wartości marży w
2012
7,00 %
łańcuchu dystrybucji.
2013
6,00 %
2014
5,00 %
Fundamentalne pytania:
• Jakie będą tego konsekwencje dla pacjenta?
• Czy uwzględniono trendy na rynku dystrybucji leków?

wzrost znaczenia dystrybucji bezpośredniej (producent – apteka: obecnie ok.
5%; producent – szpital: obecnie ok. 20%);

nowe systemy dystrybucji drogich leków specjalistycznych;

konieczność inwestycji związanych z systemem monitorowania przepływu
leków (dyrektywy UE).
=> Efekt: znacząca erozja marży w łańcuchu dystrybucji, a co za tym idzie konieczność
kolejnej redukcji kosztów
Źródło: Obliczenia własne, NFZ
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Czy można redukować marżę dystrybucyjną nie
naruszając dobra pacjenta ?
Zmniejszenie
sumy marży w
łańcuchu
dystrybucji
Ograniczenie
kosztów w
łańcuchu
dystrybucji
Braki na rynku;
Zakłócenia
logistyczne
Źródło: Opracowanie własne
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Kłopoty pacjenta
Co z dostępnością leków dla pacjenta ? © 2012 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Download