patron-new-2 - Instytut Systemów Informatycznych

advertisement
PATRON – Parkinson’s Analytics for Tremors Recognition
and Observation of Neuro-errors (Android)
Mobilny system analizy symptomów choroby Parkinsona
wspierający diagnostykę oraz proces testów klinicznych leków
neurologicznych.
Wydział Cybernetyki
Instytut Systemów
Informatycznych
tel. (+48) 22 683 95 04
http://www.wcy.wat.edu.pl
PATRON to rozwiązanie oferujące wsparcie diagnostyki neurologicznej oraz badań klinicznych
choroby Parkinsona. System składający się z multisensora bezprzewodowego oraz dedykowanej
aplikacji mobilnej, pozwala na codzienną diagnostykę drżenia samoistnego, dyskinezy oraz innych
objawów miopatycznych, w celu diagnostyki stanu zdrowia pacjenta oraz rekomendacji dawkowania leków. Wykorzystanie sensorów
inercjalnych oraz miografów pozwoliło na opracowanie
innowacyjnej techniki diagnozowania intensywności
MOBILEPLATFORM
SELF- MADE
drżenia samoistnego oraz zaburzeń ruchów kończyn, co
SENSORS
wspomaga identyfikację stanu pacjenta (on-off), a tym
SENSOR
EMG
samym obiektywne określenie potrzeb dawkowania
DATAFUSION
MMG
leków neurologicznych. Zastosowanie telemedycyny
ACC
oraz urządzeń mobilnych pozwala na częstsze badanie,
oraz wyznaczanie potrzeb dawkowania leków, włączając
w to również funkcje alarmowania o zagrożeniu zdrowia
pacjenta. Wykorzystanie sensorów medycznych,
umożliwiło również obiektywizację diagnostyki i
PATTERN
VOICE
zwiększenie precyzji procesu identyfikacji stanu
RECO
G
NITIO
N
GUIDANCE
pacjenta. Opracowany multisensor łączy w sobie wiele
ALGORITHMS
kanałów danych oraz autorski algorytm komplementarnej
fuzji danych. Sensor oferuje sygnał elektromiografu,
mechanomiografu, sygnał akcelerometru oraz magnetometru. Najnowsze prace nad system pozwoliły zintegrować zewnetrzne źródła
sensoryczne w postaci dostepnyhc rozwiazań Motorola 360, MYO oferujące sensory inercjalne oraz wielokanałowe EMG. Połączenie
tych danych ma umożliwić wyznaczenie intensywności drżenia samoistnego oraz zaburzeń
funkcji motorycznych kończyn. Na podstawie zbieranych sygnałów, algorytmy DSP wyznaczają
charakterystyki pozwalające na regułową klasyfikację aktualnego stanu pacjenta. System
pozwala na przekazywanie zbieranych danych do centralnego serwera badań medycznych,
utrzymywanego w infrastrukturze chmury obliczeniowej Microsoft Azure. Zadaniem systemu
jest wsparcie w zakresie dwóch głównych
procesów: zdalnej samodzielnej diagnostyki
pacjenta oraz wsparcia badań klinicznych
efektywności leków neurologicznych. System
PATRON umożliwia dodatkowo prowadzenie
zdalnego ankietowania
i
zdalną
analizę
symptomów choroby
Parkinsona, ich retencje i automatyczną analizę pod kątem
statystycznym.
System
oferuje
dedykowany
portal
informacyjny dla lekarzy prowadzących oraz analityków pod
kątem przygotowania samego badania klinicznego, opisu grupy
badawczej oraz przyjętych reguł metodyki badań. W
konsekwencji PATRON wspomaga automatyzację procesu
prowadzenia badań klinicznych leków a wykorzystanie
sensorów medycznych obiektywizuje pozyskiwane dane o
efektach prowadzonego leczenia. Pozwala to na zwiększenie
precyzji samych badań a dzięki
modułowi raportowania również
ułatwia opracowanie wyników tak
prowadzonych badań.
mjr dr inż. Mariusz Chmielewski,
GSM: +48 663050034 email:
[email protected]
ppor. mgr inż. Marcin Kukiełka,
ppor. mgr inż. Jakub Kędzior, ppor.
mgr inż. Rafał Wołoszyn, mgr inż.
mgr inż. Damian Rainko,
Michał Nowotarski, mgr inż. Łukasz Boryczka
Download