Zakład Diagnostyki Obrazowej

advertisement
Zakład Diagnostyki Obrazowej
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego
im. L. Rydygiera w Krakowie
Zakład Diagnostyki Obrazowej posiada nowocześnie wyposażone,
wygodne, przestronne i klimatyzowane pomieszczenia.
Zapewniamy miłą obsługę oraz wysoko wykwalifikowany personel.
W Zakładzie Diagnostyki Obrazowej w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem
Zdrowia świadczone są bezpłatne usługi z zakresu radiologii konwencjonalnej – urografia
dla osób z wywiadem alergicznym oraz ultrasonografii – badania dopplerowskie (badania
naczyo).
Ponadto w Pracowni istnieje możliwośd wykonania odpłatnie badao z zakresu
tomografii komputerowej, ultrasonografii i radiologii konwencjonalnej.
Numery kontaktowe:
012 64 68 000 - Centrala
012 64 68 575 - Rejestracja
012 64 68 361 - Rejestracja
012 64 68 654 - Rejestracja
Rejestracja czynna w godzinach 8.00 – 14.00
Pacjenci ze są przyjmowani w godzinach od 8.00 – 18.00
Pacjenci na wykonanie badao odpłatnych są przyjmowani w godzinach od 8.00 – 14.00
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą odpłatnych badao
świadczonych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
na stronie internetowej Szpitala www.rydygierkrakow.pl/diagnostyka.html#zdo
Usługi oferowane w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej
Tomografia komputerowa.
Tomografia komputerowa (w skrócie TK) jest obecnie jedną z najważniejszych obrazowych technik diagnostycznych.
W metodzie wykorzystywane jest promieniowanie rentgenowskie, takie samo jak w tradycyjnych prześwietleniach.
Promienie X emitowane przez lampę rentgenowską przechodzą przez badany obiekt, ulegając różnego stopnia osłabieniu
w zależności od tkanki, tzn. kości osłabiają bardziej, tkanki miękkie mniej, a powietrze minimalnie.
W tradycyjnym prześwietleniu rentgenowskim lampa jest nieruchoma, a obraz uzyskiwany jest odwzorowywany na
płaszczyźnie (np. na kliszy). W TK ostateczny wynik badania powstaje po komputerowej obróbce odczytów uzyskiwanych
z wielu naświetleo, wykonywanych przez lampę, poruszającą się ruchem okrężnym wokół długiej osi ciała ludzkiego.
Uzyskuje się przekroje prostopadłe do osi długiej pacjenta (tzw. płaszczyzna czołowa). Możliwa jest także tzw. rekonstrukcja
obrazu w dowolnych płaszczyznach lub nawet w obrazach trójwymiarowych. Ponadto możliwe jest rozróżnienie
poszczególnych rodzajów tkanek miękkich. Dodatkowo istnieje możliwośd tzw. wtórnej obróbki obrazu, pomiarów
odległości, pola powierzchni itp.
Radiologia konwencjonalna.
Klasyczna
radiologia
to
metoda
wciąż
niezbędna
w
diagnozowaniu
schorzeo
struktur
kostnych
i płuc. Stosuje się u nas zasadę jak najwięcej informacji przy jak najmniejszej ilości promieniowania (minimalizacja dawki).
W naszym Zakładzie dokładamy wszelkich starao, by badanie przebiegało w sposób jak najbardziej bezpieczny
i komfortowy. Pragniemy zapewnid wszystkim pacjentom poczucie bezpieczeostwa zdrowotnego i świadczyd usługi
medyczne najwyższej jakości.
Ultrasonografia.
Ultrasonografia
(USG)
jest
jedną
z
nieinwazyjnych
metod
wykrywania
zmian
patologicznych
w narządach bez potrzeby podawania środków cieniujących. Sposób ten pozwala na ocenę kształtu, wielkości i położenia
narządu czy przestrzeni anatomicznej, a także powierzchni i wnętrza tych narządów. Ważne dla jakości badania USG jest
dobry kontakt głowicy z diagnozowanym narządem, dlatego w trakcie badania na skórze pacjenta rozprowadza się specjalny
żel.
Współczesna diagnostyka USG wykorzystuje tzw. efekt Dopplera. Badanie dopplerowskie jest rodzajem badania
ultrasonograficznego, pozwalającego zdiagnozowad przepływy krwi w naczyniach.
USG jest nieszkodliwe (nie ma efektów ubocznych) dla pacjenta i badającego, możliwe do wykonania u każdego pacjenta
wielokrotnie. Pozwala śledzid obraz i pracę narządów w czasie rzeczywistym. Umożliwia precyzyjne wykonanie pomiarów
narządów i głębokości ich położenia.
Download