Informacje dla pacjenta - radiografia

advertisement
Informacje dla pacjentow o badaniu i przygotowaniu do badania
Radiografia
1. Radiografia polega na obrazowaniu określonego obszaru ciała człowieka
z wykorzystaniem promieniowania rentgenowskiego.
2. Badanie wykonywane jest wyłącznie na podstawie odpowiednio wypełnionego
skierowania.
3. W Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej pracujemy w systemie
bezpośredniej radiografii cyfrowej (DR), w konsekwencji otrzymując obraz
cyfrowy.
4. Wynikiem badania jest płyta CD z nagranym badaniem oraz opis. W kopercie,
w której znajduje się płyta, zamieszczona jest pisemna instrukcja dotycząca
sposobu odtworzenia badania zarejestrowanego na płycie.
5. Wyniki badań pacjentów z Klinik/Oddziałów/Przychodni Przyklinicznej dostępne
są w szpitalnym systemie informatycznym oraz w Archiwum Zakładu Radiologii
i Diagnostyki Obrazowej.
6. Udostępnianie wyników odbywa się zgodnie z przepisami prawnymi dotyczącymi
dokumentacji medycznej. Pacjent lub osoba pisemnie upoważniona kwitują odbiór
wyniku badania podpisem złożonym na kopercie archiwalnej i w Książce Badań.
Przygotowanie do badania
Wykonanie zdjęcia rtg nie wymaga szczególnego przygotowania pacjenta do badania,
poza zdjęciem przeglądowym jamy brzusznej i zdjęciem lędźwiowo-krzyżowego
odcinka kręgosłupa.
Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej
Badanie wykonuje się zazwyczaj w trybie pilnym, przy podejrzeniu ostrych chorób
w obrębie jamy brzusznej - aktualnie głównie przy podejrzeniu niedrożności,
perforacji przewodu pokarmowego - bez przygotowania. W pozostałych przypadkach,
pacjent wymaga wcześniejszego przygotowania w sposób określony przez lekarza
kierującego na badanie.
Pacjent na badanie zgłasza się na czczo.
Zdjęcie kręgosłupa odcinka lędźwiowo – krzyżowego
Pacjent powinien zgłosić się na badanie na czczo po wcześniejszym przygotowaniu
określonym przez lekarza kierującego.
Opracowanie: Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc
Wyd. I z dn. 14.10.2013 r.
Download