Formularz po polsku

advertisement
ZAGADNIENIE
Zarys problemu
klinicznego
Stan pacjenta i
klasyczne formy
leczenia lub inny
problem medyczny.
Opis
zastosowanego
rozwiązania
Opis rozwiązania –
od stworzenia
modelu (np. na
podstawie danych z
obrazowania
medycznego),
poprzez wydruk i
obróbkę końcową aż
do praktycznego
wykorzystania.
Czy współpracowano
z firmami /
instytucjami
świadczącymi usługi
w zakresie
projektowania i
druku.
Dyskusja wybranej
technologii i
materiału (za i
przeciw).
Wyniki i wnioski
Przewaga nad
klasycznym
rozwiązaniem, wady i
zalety (np. koszt,
czas, poziom
trudności wykonania,
precyzja itp.),
rokowania dla
pacjenta,
biokompatybilność,
możliwość szerokiej
aplikacji rozwiązania.
Wybrana
technologia
OPIS
Np. Osadzanie
stopionego materiału
(ang. Fused
Deposition Modelling,
FDM). Prosimy o
używanie nazw
technologii, a nie
konkretnych nazw
handlowych
urządzeń.
Afiliacja
Ośrodek naukowy /
firma
Dane kontaktowe
Imię i nazwisko
Adres mailowy
Inne
Download