Ankiecie

advertisement
Firma: _______________
Nazwa Produktu:
1a
I. ZAGADNIENIA OGÓLNE
Pytania Wielkopolskiej Izby Lekarskiej
odpowiedź
Czy Państwa obecny produkt (produkty)
TAK/NIE
spełniają wymogi określone przez
obecnie obowiązujące rozporządzenie
Ministra Zdrowia z grudnia 2010r. Czy
np.:
Karta danych pacjenta zawiera wszystkie
Jeśli tak
TAK/NIE
1a
Jeśli tak
Umożliwia wygenerowanie pliku xml
zawierającego historię choroby danego
pacjenta?
TAK/NIE
1c
Jeśli tak
Posiada funkcję zrzutu całej bazy danych
do pliku xml?
TAK/NIE
1
1d
2
3
3a
4
4a
4b
niezbędne pola włącznie z danymi i
adresem opiekuna pacjenta małoletniego?
Jeśli nie Kiedy nastąpi uzupełnienie do standardu
określonego w rozporządzeniu?
Czy proponowane przez Waszą firmę
oprogramowanie umożliwia pracę
wielostanowiskową?
Czy serwer przechowujący dane
zlokalizowany ma być w poradni , czy
ma być to serwer zdalny?
Jeśli tak Czy firma przejmie odpowiedzialność za
TAK/NIE
Czy oprogramowanie będzie
obsługiwało współpracę z Platformą
Gromadzenia Danych o Zdarzeniach
Medycznych?
Jeśli tak Czy firma zamierza uczestniczyć w
TAK/NIE
bezpieczeństwo danych i pomoże
opracować politykę bezpieczeństwa
danych?
środowisku testowym organizowanym
przez CSIOZ ?
Jeśli tak Czy jesteście Państwo usatysfakcjonowani
stanem przygotowań do uruchomienia
tego środowiska?
TAK/NIE
TAK/NIE
TAK/NIE/trudno
powiedzieć
uwagi
5
Czy firma zapewnia wsparcie techniczne
dla użytkowników?
TAK/NIE
II. FUNKCJE OPROGRAMOWANIA
odpowiedź
1
Czy oprogramowanie umożliwi
dokonywanie rozliczeń z płatnikiem
świadczeń publicznych?
TAK/NIE
2
Czy jest możliwość zdefiniowania
własnych szablonów wizyt i procedur?
TAK/NIE
3
Czy oprogramowanie umożliwi
generowanie w trakcie wizyty
dokumentu zapisywanego w
dokumentacji med. potwierdzającego
zgodę pacjenta na zabieg?
TAK/NIE
3a
Jeśli tak Jakie przewidujecie Państwo narzędzia
autoryzacji tych oświadczeń?
4
Opracowany jest schemat (struktura) zrzutu bazy danych (ma to umożliwić
chociażby zapisane w przepisach przekazywanie dokumentacji likwidowanych podmiotów do
SIM i udostępnianie tej dokumentacji innym podmiotom).
Czy na podstawie tak dokonanego zrzutu bazy Wasze oprogramowanie będzie
mogło zaimportować bazę prowadzoną uprzednio w innej aplikacji?
Pytanie równoznaczne jest z zapytaniem czy Wasza aplikacja dostosuje zrzut bazy do
obowiązującego schematu
TAK/NIE
uwagi
III . KOSZTY
odpowiedź
1
Co ma wchodzić w skład
oprogramowania podlegającego licencji
jednorazowej? I jak jest cena tej licencji
Które moduły są płatne i w jakiej
cenie?
1a
2
Czy firma przewiduje zryczałtowaną
opłatę abonamentową?
TAK/NIE
2a
Jeśli tak to w jakiej cenie i co
obejmuje (jakie moduły, czy
obejmuje pomoc techniczną)
2b
Czy abonament obejmuje
dzierżawę sprzętu? Czy jest to
opcja, czy nieodłączny składnik
abonamentu?
IV. Dodatkowe uwagi:
uwagi
Download