Samar-153 - Nukleomed

advertisement
Radioizotopowa terapia przeciwbólowa przerzutów do kości (Samar-153)
Przygotowanie Pacjenta
Leczenie przeciwwskazane jest:
 u kobiet po 10 dniu cyklu oraz w ciąży,
 u pacjentów z nadwrażliwością na EDTMP lub podobne związki fosfonowe
 u pacjentów, którzy w czasie 6 tygodni poprzedzających leczenie poddani byli
chemioterapii lub radioterapii zewnętrznej, obejmującej połowę ciała.
Przygotowanie pacjenta do zabiegu :
Pacjent nie wymaga specjalnego przygotowania, nie musi być na czczo, jeżeli przyjmuje
leki z powodu innych schorzeń nie musi och odstawiać, powinien jednak powiadomić o
tym lekarza kwalifikującego do terapii izotopowej. Należy uprzedzić pacjenta, że pacjent
będzie przebywał w zakładzie medycyny nuklearnej kilka godzin, dobrze zatem być w
luźnym ubraniu, z łatwym dostępem do żyły.
Po opuszczeniu pracowni wymagana jest:
 10-14 dniowa izolacja od dzieci, i kobiet w ciąży (nie mogą przebywać w tym
samym mieszkaniu).
 spanie w osobnym pokoju
 ograniczenie do minimum przebywanie w miejscach publicznych oraz tym
samym pomieszczeniu z innymi domownikami.
Od momentu podania Sm-153 EDTMP należy zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie
zasad higieny osobistej, ponieważ radioizotop wydalany jest z moczem. Bielizna osobista
z dnia podania Sm-153 EDTMP powinna być oddzielnie wyprana i dokładnie wypłukana.
Po leczeniu Sm-153 EDTMP może wystąpić przemijający efekt supresji szpiku kostnego.

konieczne jest wykonywanie morfologii krwi od drugiego tygodnia po
podaniu Sm-153 EDTMP co tydzień przez przynajmniej 8 tygodni lub do
uzyskania wystarczającej odnowy szpiku.

nie powinno się stosować radioterapii ani chemioterapii przez 8 tygodni od
momentu podania izotopu.
Przebieg leczenia
Leczenie jest jednodniowe i
trwa kilka godzin. Po
przybyciu do Poradni pacjent
ma zakładany wenflon .We
wlewie dożylnym podawane
jest 500ml płynu(5% glukoza
lub w przypadku cukrzycypłyn wieloelektrolitowy),
następnie w powolnej
jednominutowej iniekcji
dożylnej- lek izotopowy, po
nim ponownie kroplówka z
płynem wieloelektrolitowym.
W dniu zabiegu zalecane jest
dodatkowe przyjmowanie
większej ilości płynów
doustnie, by przyspieszyć
wydalanie niezwiązanego w
kościach izotopu. Zmniejsza
to ogólnoustrojowe
napromieniowanie pacjenta.
Zaleca się by dwie doby
spłukiwać toaletę
dwukrotnie.
Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego oraz oryginałów skierowań.
NUKLEOMED NZOZ ul. Żegańska 46 a, 04-736 Warszawa
www.nukleomed.pl
[email protected]
Tel. 22/613-05-10
dojazd autobusami 525, 119, 125, 147, 305 (przystanek na żądanie „Bielszowicka”)
Download