Wyznaczanie rentowności JGP

advertisement
Wyznaczanie
rentowności JGP
Michał Rybczyński
Warszawa, 25.10.2012
1
Kosztowa Medyczna Karta Pacjenta w systemie InfoMedica-AMMS
Finanse - Księgowość
Gospodarka Materiałowa
Kadry Płace
Środki Trwałe
Ceny materiałów,
koszty pracy,
amortyzacja urządzeń
Koszty normatywne
procedur
Ewidencja świadczeń
Laboratorium
Koszty
Koszty
procedur i
osobodni
Pracownia
Diagnostyczna
Wycena Kosztów
Normatywnych
Zlecenia
Kalkulacja
Ceny leków
Kosztów
Blok
Operacyjny
Leczenia Pacjenta
Apteka
Zamówienie
Koszty leków
podanych pacjentowi
Apteczka Oddziałowa
Zlecenie podania leków
Cena
zrealizowanych
świadczeń
Suma
Rozliczenia NFZ
Wykaz
świadczeń
udzielonych
pacjentowi
Ruch Chorych, Przychodnia
Kosztowa Medyczna Karta Pacjenta
2
Medyczna karta pacjenta z wyszczególnieniem
wybranych świadczeń
3
Rentowność JGP
4
Rentowność Jednorodnych Grup Pacjentów
4,000.00 zł
3,500.00 zł
3,000.00 zł
2,500.00 zł
2,000.00 zł
1,500.00 zł
1,000.00 zł
500.00 zł
0.00 zł
POChP i inne
obturacyjne choroby
układu
oddechowego
Zapalenie płuc z
powikłaniami i
chorobami
współistniejącymi
Niewydolność
oddechowa
Średni koszt całkowity
D46
2,643.41 zł
D47
3,589.67 zł
D52
995.75 zł
Średni przychód
1,872.00 zł
1,924.00 zł
2,496.00 zł
5
Dyskusja
Nowoczesne zarządzanie w ZOZ:
• Rozporządzenie czy rekomendacja?
• Realne możliwości wdrożenia
• Agencja taryfikacji
6
Dziękujemy za uwagę
7
Download