Komunikat w sprawie ewidencjonowania procedur

advertisement
Komunikat w sprawie ewidencjonowania procedur medycznych
w pielęgniarskiej opiece długoterminowej w roku 2007
Śląski OW NFZ przypomina, że w roku 2007 obowiązującym słownikiem sprawozdawczym procedur
w PŚ – Ewidencja Świadczeń w Lecznictwie Ambulatoryjnym jest Tabela: 08M07 – procedury
na rok 2007. Tabela ta zawiera wykaz procedur medycznych wg. Międzynarodowej Klasyfikacji
Procedur Medycznych ICD-9.
Przy ewidencjonowaniu świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej, kontraktowanej
w ramach rodzaju świadczeń opieka długoterminowa należy ewidencjonować główne procedury
stanowiące podstawę kwalifikacji pacjenta do tego typu opieki. Na przykład: u pacjenta
wymagającego pielęgnacji rurki tracheostomijnej, wykonywania opatrunków oraz u którego istnieje
konieczność wykonywania kroplowych wlewów dożylnych – można wskazać na kuponie następujące
procedury: 93.90 toaleta drzewa oskrzelowego, 89.0546 pielęgnacja rurki tracheotomijnej, 86.28
oczyszczenie rany, zakażenia, oparzenia bez wycinania, 89.0572 wykonanie opatrunku, 99.1
wstrzyknięcie lub wlew substancji leczniczej lub profilaktycznej, z określeniem krotności wykonania
danej procedury.
Z uwagi na specyfikę opieki długoterminowej – jedynie indywidualna dokumentacja medyczna
pacjenta może stanowić pełne odzwierciedlenie realizowanych na rzecz pacjenta procedur
medycznych.
Download