Baza wydawana przez Thomson Reuters zawiera

advertisement
Baza wydawana przez Thomson Reuters zawiera informacje z ponad 800 czasopism
farmaceutycznych, medycznych i związanych z opieką zdrowotną, które zostały opublikowane
od 1970 roku do czasów obecnych. Baza zawiera ponad 501.000 rekordów abstraktów i
indeksów. Baza obejmuje całe spektrum terapii lekowej i informacje farmaceutyczne dla
badaczy, toksykologów, pracowników firm kosmetycznych, bibliotekarzy medycznych i
praktyków, którzy mogą łatwo znaleźć odpowiedzi na wszystkie problemy związanie z lekami.
Baza zawiera informacje na temat farmakokinetyki, biofarmacji, systemów dostaw nowych
leków, odpowiedzialności farmaceutów, problemów prawnych, politycznych, etycznych i wielu
innych. Unikalną cechą abstraktów, które przedstawiają badania kliniczne, jest włączenie
modelu badań, liczby pacjentów, sposobu i harmonogramu dawkowania. Baza jest niezbędna
dla wszystkich osób, które chcą mieć bieżące informacje na temat leków.
Dodatkowe informacje dotyczące bazy znajdują się na stronie: https://health.ebsco.com/products/internationalpharmaceutical-abstracts
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards