Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji aptek po

advertisement
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego i kondycji
aptek po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz perspektywy na
przyszłość.
Warszawa, 8 marca 2013
Agenda
• Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
• Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
• Zmiany w kanale aptecznym.
• Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
• Prognoza 2013.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
2
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Agenda
• Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku
farmaceutycznego?
• Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
• Zmiany w kanale aptecznym.
• Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
• Prognoza 2013.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
3
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Wyhamowanie dynamiki rynku farmaceutycznego
Nowa Ustawa Refundacyjna wpłynęła na duże wyhamowanie
dynamiki wszystkich segmentów rynku leków
Zmiana wartościowa (%)
8%
+2,2%
+1,9%
+5,9%
6%
0,7%
0,6%
4%
0,8%
0,5%
2,8%
0,6%
2%
2,7%
0%
-0,2%
-1,6%
-3,1%
-2%
10%
-11,5%
-15,4%
5%
2,2%
0%
0,6%
0,4% 0,3%
0,3%
3,2%
-5,0%
-11,7%
-14,1%
-10%
-0,7%
-15%
-4%
+1,1%
0,7%
-5%
3,8%
2,4%
Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 2012
Zmiana wartościowa (%)
Dynamika poszczególnych segmentów rynku w 2011
-2,0%
-20%
Rynek
apteczny
Produkt Mix
Ceny
Rynek Rx
Rynek OTC
Nowe paczki
Nowe produkty
Rynek
apteczny
Produkt Mix
Ceny
Rynek Rx
Rynek OTC
Nowe paczki
Nowe produkty
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny (A-V) | Rynek apteczny Rx (A-V; Rx) | Rynek OTC (OTC 1-18+97)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
4
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Wyhamowanie rynku OTC
Infekcja w pierwszych miesiącach 2013 roku wpłynie
pozytywnie na wartość rynku OTC
Wartość sprzedaży rynku OTC w kategoriach
infekcyjnych (klasa OTC1: Cough & Cold) [mln PLN]
Dynamika rynku OTC w 2010 - 2012
+5,9%
2,1%
0,6%
0,6%
2,2%
2,7%
0,0%
0,1%
300
0,7%
250
3,2%
239
215
200
150
100
-2%
-5,0%
-4%
50
0
-6%
2010
Produkt Mix
Ceny
308
2011
Nowe paczki
2012
Nowe produkty
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 (klasy 1-18 & 97) | Prawy wykres: IMS Pharmascope 01/2013 (klasa OTC 1) | Ceny detaliczne brutto
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
5
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
01/2013
0%
2,8%
2,2%
347
12/2012
2%
+28,5%
350
6%
4%
+61,0%
+1,1%
01/2012
5,0%
12/2011
Zmiana wartościowa (%)
8%
Spadek sprzedaży leków na receptę
Nowe ustawa refundacyjna wpłynęła negatywnie na rynek
leków na receptę i poziom konsumpcji ilościowej leków Rx
Sprzedaż tygodniowa opakowań leków na receptę w aptekach w okresie od 11/2010 – 01/2013
XI
Milliony paczek
18
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
2011/2012
16
VIII
IX
X
XI
XII
I
2010/2011
14
12
10
8
Spadek ilościowy po 12 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -11,2%
Spadek wartościowy po 12 miesiącach dla rynku aptecznego Rx: -15,4% (2,7 mld PLN)
Źródło: IMS Pharmascope weekly, IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx wg. ATC A-V, leki refundowane oraz nierefundowane; dynamika % rok do roku
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
6
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
W05
W03
W01
W51
W49
W47
-26,8%
W45
W43
W41
W39
W37
-11,8%
W35
W33
W31
W29
W27
-16,6%
W25
W23
W21
W19
-9,5%
W17
W15
W13
W11
-9,1%
W09
W51
W49
W47
W45
W43
W07
-15,8%
0
W05
2
W03
4
Zmiany wartości
rynku Rx w
kolejnych okresach
2-miesięcznych
W01
6
Spadek sprzedaży w jednostkach chorobowych
Żadna z tych jednostek chorobowych nie odzyskała wartości
sprzedaży z roku 2011
Wartość przychodów w TOP 20 schorzeniach w 2012 vs 2011
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Astma
Cukrzyca
Hipercholesterolemia
5,3%
24,8%
Wartość sprzedaży (w PLN) dla
rynku aptecznego Rx w okresie
01 – 12/2012 roku - 15,4%
14,4%
10,8%
Infekcja
17,1%
Choroby mięśni i stawów
9,8%
Choroba wrzodowa
17,9%
Choroba zakrzepowa
29,5%
Schizofrenia
Testy cukrzycowe
26,9%
41,8%
Antykoncepcja
5,1%
Zaburzenia snu
5,0%
Depresja
9,0%
Nowotwory
33,9%
Padaczka
21,2%
Przerost prostaty
9,1%
Alergia
15,3%
Choroby serca
10,2%
Zaburzenia OUN
10,0%
Jaskra
8,7%
100% = wartość rynku (w PLN) w okresie
2011
Nadcisnienie
Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń – grudzień 2012r.
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
7
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Spadek wartości sprzedaży wśród firm
Tylko jedna spośród TOP 25 firm odnotowała wzrost wartości
sprzedaży na lekach Rx w 2012 roku w porównaniu z 2011
Wartość przychodów w TOP 25 korporacjach w 2012 vs 2011
0%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
5,3%
22,1%
17,2%
Wartość sprzedaży (w PLN) dla
rynku aptecznego Rx w okresie
01 – 12/2012 roku - 15,4%
15,2%
8,3%
11,2%
5,9%
15,0%
17,5%
3,9%
21,3%
30,2%
19,3%
18,6%
25,8%
22,2%
41,4%
33,1%
23,1%
7,4%
17,0%
11,5%
13,2%
15,9%
+3,2%
100% = wartość rynku (w PLN) w okresie
2011
POLPHARMA GROUP
SANOFI-AVENTIS
GSK PHARMA
SANDOZ CORP.
TEVA GROUP
KRKA
VALEANT PHARMA
ADAMED GROUP
SERVIER
GEDEON RICHTER COR
NOVO NORDISK
MERCK & CO.
BAYER
ASTRAZENECA
PFIZER CORP.
ABBOTT LABORATORIE
ROCHE
NOVARTIS CORP.
ZENTIVA
EGIS
ASTELLAS PHARMA
JOHNSON & JOHNSON
BOEHRINGER I
BIOFARM
MERCK KGAA
10%
Wartość rynku (w PLN) w okresie styczeń – grudzień 2012r.
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
8
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Agenda
• Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
• Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
• Zmiany w kanale aptecznym.
• Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
• Prognoza 2013.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
9
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Najważniejsze informacje
Wpływ nowej ustawy na rynek farmaceutyczny
Rynek apteczny
Rx
Refundacja
NFZ
Wartość sprzedaży spadła o -15,4%. Spadek ilościowy jako główny składnik
spadku rynku w 2012 roku (cena spadła o -4,8%, sprzedaż ilościowa spadła o
-11,2%)
Wydatki NFZ na refundację leków na receptę zmniejszyły się z 8,8 mld zł do
6,8 mld zł (-22,4%). NFZ zaoszczędził prawie 2 mld zł w 2012 roku.
Współpłacenie
pacjenta do
leków Rx
Pacjenci zapłacili o 7,1% mniej za leki Rx w 2012 roku w porównaniu do 2011.
Wynika to jednak ze zmniejszonej sprzedaży ilościowej. Średnia cena leków Rx
dla pacjenta wzrosła o 4,6%.
Procentowy
poziom
współpłacenia
pacjenta do
leków Rx
Pacjenci mają ograniczony dostęp do leków refundowanych w aptekach.
Przeciętny poziom współpłacenie za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2
pp). W przypadku leków refundowanych poziom współpłacenie zwiększył się z
36,8% w 2011 do 38,7% w 2012 (+1,9 pp).
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
10
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
NFZ znacznie ogranicza swoje wydatki
W 2012 roku NFZ zmniejszy wydatki na refundację leków o
kwotę bliską 2 mld zł w porównaniu do roku 2011
Wartość refundacji NFZ w 2011 i 2012 [mln PLN]
Oszczędności powinny
być przeznaczone na
refundację
innowacyjnych terapii
-22%
8 825
7 976
2011
8 286
-14%
6 847
2012 (Plan
finansowy)
2012
2013 (Plan finansowy)
Wartość refundacji NFZ w 2012 i poziom oszczędności w porównaniu do 2011 roku [mln PLN]
2012
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
Suma
Refundacja w 2012
(m PLN)
429
528
612
583
577
649
518
554
552
608
618
617
6 847
Oszczędności NFZ
2012 vs 2011
(mln PLN)
245
153
172
114
127
66
153
117
172
130
145
385
1 979
36,4%
22,5%
22,0%
16,4%
18,0%
9,2%
22,7%
17,4%
23,7%
17,6%
19,0%
38,4%
22,4%
% oszczędności
2012 vs. 2011
Źródło: IMS Refundator | Pełna refundacja
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
11
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Oszczędności NFZ w 2012 roku
Największy poziom oszczędności NFZ osiągnął na refundacji
testów cukrzycowych
Milliony PLN
Oszczędności NFZ i pacjenta w 20 jednostkach chorobowych w 2012 vs 2011 [mln PLN]
100
53
16
2
0
-8
-200
35
-7
-16
-46
-100
19
-201 -187
-50
-128
-155 -141
-105
-88
-62
-62
3
2
1
-26
-39
-7
-30
-8
-2
-25
-24
-8
-21
-20
-20
-9
-17
-13
-70
NFZ
Pacjent
-300
Jaskra
Zaburzenia motoryki
Choroby serca
Choroba Parkinsona
Hipercholesterolemia
Osteoporoza
Leki p/reumatyczne
Leki p/grzybicze
Inmmunosupresja
Choroba Alzheimera
Infekcja
Padaczka
Choroby mięśni i stawów
Oszczędności NFZ
1 979 mln PLN
Choroba Wrzodowa
Onkologia
Cukrzyca
Przeciwzakrzepowe
Astma
-373
Testy cukrzycowe
-400
Schizofrenia
-317
Oszczędności pacjenta
609 mln PLN
Źródło: Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
12
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Przeceny magazynów aptecznych
W niektórych grupach limitowych produkt zmieniający podstawę
do limitu zmieniał się kilka razy w 2012 roku
Zmiany w grupach limitowych w od początku 2012 roku
(jedna zmiana) grupy limitowe gdzie jedna z edycji list
refundacyjnych zmieniła produkt wyznaczający podstawę
do limitu.
326 grup
limitowych
(dwie zmiany) grupy limitowe gdzie dwie edycje list
refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę
do limitu.
55
(bez zmian)
grupy limitowe
gdzie kolejne
edycje list
refundacyjnych
nie zmieniły
produktu
wyznaczającego
podstawę do
limitu
17
11
218
9
9
4
3
108 grup limitowych, gdzie zmieniły się od 2012
roku limity stanowi ok 70% wartości sprzedaży
leków refundowanych w okresie styczeń 2012 –
styczeń 2013.
(trzy zmiany) grupy limitowe gdzie trzy edycje list
refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę
do limitu.
(cztery zmiany) grupy limitowe gdzie cztery edycje list
refundacyjnych zmieniły produkt wyznaczający podstawę
do limitu.
(pięć zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list
refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę
do limitu.
(sześć zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji list
refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający podstawę
do limitu.
(siedem zmian) grupy limitowe gdzie kolejne pięć edycji
list refundacyjnych zmieniło produkt wyznaczający
podstawę do limitu.
Źródło: IMS Refundator | Analiza wpływu nowych list refundacyjnych
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
13
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Zmiany cen leków refundowanych
Obwieszczenia list refundacyjnych przynoszą częste zmiany cen
dla pacjenta
Porównanie zmian cen dla pacjenta oraz ceny zbytu w kolejnych listach refundacyjnych
Zmiana poziomu
odpłatności
pacjenta (liczba
leków)
Listy
Listy
Marzec vs Listy Maj Lipiec vs
Styczeń
vs Marzec Maj
Listy
Listy
Listopad
Wrzesień vs
vs Lipiec Wrzesień
Listy
Styczeń
vs
Listopad
Listy
Prognoza
Marzec vs Maj vs
Styczeń
Styczeń
Pacjent płaci więcej
477
593
453
495
620
678
625
202
Pacjent płaci mniej
540
581
464
472
471
2171
402
412
Zmiana ceny zbytu
294
343
174
101
96
117
120
?
1 017
1 174
917
1 068
1 187
2966
1147
614+?
Razem liczba
leków gdzie
nastąpiła zmiana:
Źródło: IMS Refundator | Kolejne listy refundacyjne publikowane w 2012 roku
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
14
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Agenda
• Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
• Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
• Zmiany w kanale aptecznym.
• Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
• Prognoza 2013.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
15
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Wysokość marży aptecznej dla leków refundowanych
W wyniku zmniejszenia się konsumpcji ilościowej leków ref.
średnia miesięczna marża spadła w 2012 r. o 84,7 milionów
Milliony PLN
Zrealizowana marża kasowa w aptekach na leki refundowane w 2011 i 2012 [mln PLN]
Panika zakupowa w
grudniu 2011 roku
ponad dwukrotnie
zwiększyła kwotę
realizowanej marży na
lekach refundowanych
500
450
400
350
300
Średniomiesięczna kwota marży w
2011 roku – 184,2 mln PLN
Średniomiesięczna kwota marży w
2012 roku – 99,5 mln PLN
250
209
200
143
150
100
471
160 152
177 175
173
147
160
174
113
101
88
69
50
143
125
153
138
123
84
65
50
11
201212
201211
201210
201209
201208
201207
201206
201205
201204
201203
201202
201201
201112
201111
201110
201109
201108
201107
201106
201105
201104
201103
201102
201101
0
Marża kasowa: jest to realna, całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki, wyliczona w oparciu o
różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Leki Rx refundowane (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
16
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Spadek obrotów w aptekach
Średnia wartość sprzedaży spadła w największym stopniu
wśród sieci 15-29 oraz 50+
Zmiana obrotów w aptekach – porównanie 09/2012 vs
09/2011
Średnia wartość sprzedaży w poszczególnym
segmencie aptek i zmiana % rok do roku [mln PLN]
Średnia wartość
sprzedaży
4%
18%
77%
Spadek
Bez zmiany
2012
% rdr
RYNEK
152,8
-10,3%
Niezależne
124,5
-8,8%
Sieci 5-14
268,3
-11,5%
Sieci 15-29
207,8
-36,2%
Sieci 30-49
198,0
-8,2%
Sieci 50+
215,8
-18,1%
Wzrost
Źródło: Dane z panelu aptek IMS, wartościowo w cenach detalicznych
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
17
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Spadek marży w grupach chorobowych
Niska konsumpcja leków wpłynęła na obniżenie się marży na
lekach we wszystkich głównych chorobach
500
Różnica w marży 2012 vs 2011
400
Marża w 2012
300
409
62
49
-55
-56
33
51
-47
-75
-12
-27
-19
-17
Padaczka
Przerost prostaty
32
-8
32
-14
Depresja
108
Nowotwory
-62
121
Choroby mięśni i stawów
Astma
-56
97
Choroba zakrzepowa
-186
135
Testy cukrzycowe
-179
Nadciśnienie tętnicze
-100
-32
152
Schizofrenia
0
152
Choroba Wrzodowa
137
Jaskra
282
100
Infekcja
200
Hipercholesterolemia
Milliony PLN
Marża w 2012 roku oraz różnica w marży pomiędzy 2012 i 2011 rokiem w TOP 15 jednostek chorobowych
-200
Cukrzyca
-300
We wszystkich schorzeniach z Top 15 kwota marży w 2012 roku spadła
Źródło: IMS Pharmascope 12/2012, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w
oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
18
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health
Wg opinii, nowa ustawa refundacyjna najdotkliwiej wpłynęła na
sytuację aptek
Kto zyskał / kto stracił w świetle nowej ustawy refundacyjnej [wyniki ankiety IMS Health]
3%
2%
5%
5%
8%
13%
10%
14%
26%
11%
39%
12%
95%
95%
86%
83%
75%
62%
51%
3%
2%
Apteki
Pacjenci
Stracili
Firmy
innowacyjne
Hurtownie
Firmy
generyczne
Szpitale
Bez wpływu
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
19
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Zyskali
Państwo
(Ministerstwo
Zdrowia/NFZ)
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health
Apteki niezależne pozytywniej oceniają wprowadzenie
sztywnych cen i marż niż sieci aptek
Ocena sztywnych cen oraz sztywnych marż [wyniki ankiety IMS Health]
33%
33%
57%
58%
57%
69%
25%
31%
7%
16%
33%
42%
36%
36%
31%
26%
10%
Apteki niezależne Firmy generyczne
Rx
Pozytywnie
Sieci aptek
Hurtownie
Bez wpływu
Firmy innowacyjne
Rx
Negatywnie
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
20
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Firmy OTC
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health
Prawie 40% aptek indywidualnych pozytywnie oceniła
wprowadzenie zakazu reklamy aptek
Ocena zakazu reklamy aptek w podziale na sieci apteczne oraz apteki indywidualne [wyniki ankiety IMS Health]
Sieci apteczne
Apteki indywidualne
Negatywnie
93%
45%
7%
17%
Bez wpływu
38%
Pozytywnie
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
21
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health
Większość graczy zmniejszyła poziom zatrudnienia oraz poziom
inwestycji w 2012 roku
Zmiana zatrudnienia w 2012 roku [wyniki ankiety IMS
Health]
Zmiana w poziomie inwestycji w 2012 roku [wyniki
ankiety IMS Health]
15%
23%
6%
4%
6%
6%
3%
8%
3%
15%
31%
30%
44%
44%
53%
57%
61%
65%
61%
Zwiększyliśmy
Zwiększyliśmy
Zmniejszyliśmy
Zmniejszyliśmy
Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie
Apteki
Firmy inno. Firmy gene. Firmy OTC Hurtownie
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
22
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Apteki
Wyniki ankiety przeprowadzonej przez IMS Health
Jedynie firmy generyczne znacząco zwiększyły ofertę
asortymentową w 2012 roku
Zmiany w ofercie asortymentowej [wyniki ankiety IMS Health]
49%
Zwiększyliśmy
31%
13%
21%
11%
16%
14%
45%
Zmniejszyliśmy
61%
Firmy inno.
Firmy gene.
Firmy OTC
Hurtownie
Apteki
Źródło: Ocena wpływu nowych regulacji prawnych na rynek farmaceutyczny w Polsce
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
23
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Zmiana stanu magazynowego w aptekach
Poziom magazynów spadł w 2012 roku w porównaniu z 2011, z
czego większy spadek odnotowały leki etyczne
Mln opakowań
Stan magazynowy leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [mln opakowań]
140
120
100
80
60
40
20
0
Stan magazynowy leków w aptekach
2012 vs 2011 (-) 5,2%
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Miliony
Mln opakowań
Stan magazynowy leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [mln opakowań]
70
60
50
40
30
20
10
0
Stan magazynowy leków Rx w aptekach
2012 vs 2011 (-) 8,4%
sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru sty
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V) | Rynek apteczny (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
24
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Rotacja magazynu w aptekach
Wskaźnik rotacji zapasów po burzliwej końcówce roku 2011
ustabilizował się i powrócił do poprzedniego poziomu
Wskaźnik rotacja leków (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [dni]
50
40
30
20
10
Wskaźnik rotacji leków w aptekach
0
sty lut mar kwi maj cze lip
11 11 11 11 11 11 11
sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
sie wrz paź lis gru sty
12 12 12 12 12 13
Wskaźnik rotacja leków Rx (klasy EPhMRA A-V) w 01/2011 – 01/2013 [dni]
50
40
30
20
10
Wskaźnik rotacji leków Rx w aptekach
0
sty lut mar kwi maj cze lip
11 11 11 11 11 11 11
sie wrz paź lis gru sty lut mar kwi maj cze lip
11 11 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V) | Rynek apteczny (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
25
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
sie wrz paź lis gru sty
12 12 12 12 12 13
Spadek marży aptecznej – leki Rx
Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek
Średnia marża - rynek [%]
0%
Pozostałe
Sieci 5-14
Sieci 15-29
Sieci 30-49
Sieci 50+
Rynek
10%
20%
Średnia marża Rx refund [%]
30%
40%
23,6%
0%
10%
20%
30%
40%
Średnia marża - Rx nierefund [%]
0%
10%
21,2%
14,1%
29,1%
20,9%
14,9%
29,4%
27,1%
23,0%
21,6%
21,2%
13,6%
28,5%
26,4%
26,0%
24,8%
20,9%
16,1%
31,1%
35,1%
26,4%
22,5%
23,6%
16,4%
25,9%
27,5%
22,1%
20,8%
2011
30,7%
25,1%
21,3%
21,4%
14,5%
2012
30%
25,4%
20,1%
20,0%
20%
2011
2012
Źródło: Dane z aptek 2011-2012; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) – 1
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
26
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
2011
2012
40%
Spadek marży aptecznej – produkty bez recepty
Średni poziom marży spadł prawie w każdym segmencie aptek
Średnia marża - OTC [%]
0%
10%
20%
Średnia marża - Kosmetyki [%]
30%
40%
29,3%
Pozostałe
0%
10%
20%
30%
26,8%
33,7%
29,8%
35,8%
29,3%
31,4%
34,6%
30,8%
38,9%
28,7%
28,2%
20,4%
31,1%
27,9%
26,9%
29,6%
2011
27,2%
26,0%
30,9%
Rynek
31,9%
41,3%
31,3%
Sieci 50+
25,0%
22,4%
2012
30%
31,6%
33,7%
24,2%
30,1%
20%
23,4%
18,8%
30,8%
Sieci 30-49
10%
24,8%
34,1%
Sieci 15-29
Średnia marża - Inne [%]
0%
19,9%
28,8%
Sieci 5-14
40%
2011
2012
Źródło: Dane z aptek 2011-2012; Metoda wyliczenia marży: (wartość sprzedaży brutto/wartość zakupu brutto) – 1
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
27
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
2011
2012
40%
Marża apteczna na lekach refundowanych
Wszystkie miesiące 2012 roku przyniosły niższy poziom marży
kasowej niż w 2011 roku
Marża na lekach refundowanych w 2011 i 2012
[mld PLN]
Mln
PLN
-350 -300 -250 -200 -150 -100
-50
0
1
-58
2,0
2,2
2
-30
3
-59
4
-27
1,5
5
-85
-4
1,2
1,0
-52
-36
-318
0,0
2011
8
9
-110
-125
6
7
-112
0,5
Miesiące
Miliardy PLN
2,5
Różnica w marży pomiędzy analogicznymi miesiącami
w 2012 oraz 2011 roku [mln PLN]
10
11
12
2012
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w
oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
28
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Marża kasowa na lekach Rx, OTC
Kwota marży kasowej spadła w 2012 roku we wszystkich
segmentach rynku farmaceutycznego o 1,3 miliarda zł.
Marża kasowa na lekach refundowanych, nierefundowanych oraz produktach
OTC w 2011 i 2012 [mln PLN]
2 210
1 994
1 891
1 194
990
827
2011
Oznacza to, że marża
kasowa na lekach
refundowanych
zmniejszyła się w
„średniej” aptece o prawie
6 tys. zł miesięcznie.
„Średnia” apteka w Polsce
z tytułu spadku sprzedaży
i marży na lekach
refundowanych, a także
braku rabatów,
zmniejszyła swoje wpływy
o ponad 10 tys. zł
miesięcznie
2012
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013, leki Rx refundowane (A-V), Marża kasowa: jest to realna całkowita kwota marży zrealizowana przez apteki wyliczona w
oparciu o różnicę całkowitej wartości sprzedaży vs całkowitych wartości zakupów w danym okresie.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
29
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Agenda
• Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
• Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
• Zmiany w kanale aptecznym.
• Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
• Prognoza 2013.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
30
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Liczba aptek na rynku
Zaskakująco, liczba aptek na polskim rynku wzrosła w 2012
roku
Liczba aptek w 2012
14 500
Obrona przed zamknięciem:
- zużywanie zapasów marży
- optymalizacja kosztów
- optymalizacja magazynu
- obniżki wynagrodzeń
- redukcje zatrudnienia
14 400
14 300
14 200
Skala zmian miesięcznie:
- od 60-120 zmian właściciela
- od 40-70 nowych aptek
- od 10-30 zamknięć
- zawieszenia i ponowne otwarcia
14139
14 100
14 000
13 900
13 800
13 700
13 600
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
31
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
2012.12
2012.11
2012.10
2012.09
2012.08
2012.07
2012.06
2012.05
2012.04
2012.03
2012.02
2012.01
13 500
Liczba sieci aptecznych
Zarówno sieci jak i ilość aptek należących do sieci rośnie w
stałym tempie od 2005 roku
5 000
Sieci 5+
271
300
4 500
4 000
221
3 500
188
3 000
200
153
150
134
2 500
2 000
98
100
76
1 500
1 000
3711
250
45
50
500
0
0
2005Q3
2006Q3
2007Q3
2008Q3
Liczba aptek w sieciach
2009Q3
2010Q3
2011Q3
Liczba sieci
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
32
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
2012.12
Liczba sieci
Liczba aptek
Liczba sieci 5+ oraz aptek należących do tych sieci w 2005 - 2012
Wzrost udziału sieci aptecznych
Porównując lata 2011 – 2012 widać wzrost udziału sieci
aptecznych
Udział poszczególnych segmentów w strukturze
ilościowej aptek we wrześniu 2011
Udział poszczególnych segmentów w strukturze
ilościowej aptek w grudniu 2012
23,8%
26,2%
sieci
apteczne
sieci
apteczne
sieci 50+
sieci 30-49
sieci 15-29
sieci 50+
sieci 30-49
sieci 15-29
sieci 5-14
sieci 2-4
1 apteka
sieci 5-14
sieci 2-4
1 apteka
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
33
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Wartość sprzedaży sieci aptecznych
Sieci 5+ generują ponad 40% wartości sprzedaży na rynku
aptecznym
Struktura poszczególnych segmentów aptek w 2012
Udział poszczególnych segmentów aptek w wartości
sprzedaży w 2012
7,8%
11,2%
4,1%
2,9%
7,9%
26,2%
sieci apteczne
40,8%
11,4%
wartości
sprzedaży
5,7%
59,2%
16,0%
73,8%
sieci 50+
sieci 30-49
sieci 5-14
reszta aptek
sieci 15-29
sieci 50+
sieci 30-49
sieci 5-14
reszta aptek
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
34
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
sieci 15-29
Sieci +5 oraz ich udział w rynku
Wartość rynku aptecznego jest stabilna, natomiast udział sieci
5+ rośnie
Milliony PLN
Wartość rynku aptecznego oraz udział sieci aptek 5+ w wartości sprzedaży w 2011 – 2012 [mln PLN]
3 500
45%
Wartość rynku aptecznego
Udział sieci 5+
44%
3 000
43%
42%
2 500
41%
2 000
40%
39%
1 500
38%
1 000
37%
36%
500
35%
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
35
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
2012.12
2012.11
2012.10
2012.09
2012.08
2012.07
2012.06
2012.05
2012.04
2012.03
2012.02
2012.01
2011.12
2011.11
2011.10
2011.09
2011.08
2011.07
2011.06
2011.05
2011.04
2011.03
2011.02
34%
2011.01
0
Spadek obrotów aptek
Średnie sieci aptek generują najwyższe obroty na rynku
aptecznym
Tysiące PLN
Średni miesięczny obrót poszczególnych segmentów sieci na rynku aptecznym w 2011 – 2012 [tys. PLN]
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
Niezależna
sieci 5-14
sieci 15-29
sieci 30-49
sieci 50+
Źródło: Baza aptek IMS Poland 12/2012
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
36
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
rynek
2012.12
2012.11
2012.10
2012.09
2012.08
2012.07
2012.06
2012.05
2012.04
2012.03
2012.02
2012.01
2011.12
2011.11
2011.10
2011.09
2011.08
2011.07
2011.06
2011.05
2011.04
2011.03
2011.02
2011.01
0
Agenda
• Jak nowa ustawa zmieniła obraz polskiego rynku farmaceutycznego?
• Listy refundacyjne – NFZ oraz pacjenci.
• Zmiany w kanale aptecznym.
• Rynek apteczny – zasadnicze pytania.
• Prognoza 2013.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
37
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Czynniki wpływające na dynamikę rynku w 2012
Kilkanaście czynników wpływa znacząco na spadek wielkości
sprzedaży w 2012 roku
• "Panika zakupowa" w grudniu 2011 r., która przeniósła część sprzedaży z Q1 2012 na koniec 2011.
• Wysoki spadek konsumpcji leków spowodowany wdrażaniem nowej ustawy oraz jednoczesny wzrost
procentowy i wartościowy poziomu współpłacenia pacjenta.
• Zmiany w limitach co 2 miesiące, które prowadzą do zamieszania w kanale dystrybucji z powodu obawy
przed stratami wśród detalistów i hurtowników.
• Zmniejszenie liczby leków refundowanych na listach refundacyjnych z 3154 w 2011 (w praktyce 4440 leki
refundowane) do 2527 w styczniu 2012 roku (3061 leków zawartych w wykazach MZ z listopada 2012).
• Ustanowienie stałych marż (brak rabatów i zakaz promocji apteki).
• Lęk lekarzy przed sankcjami finansowymi związanymi ze stwierdzeniem nieprawidłowości (prawdziwych lub
dyskusyjnych) przy ordynacji leków refundowanych – mniejsza liczba wypisywanych recept na leki
refundowane, większa wypisanych na leki OTC i leki na receptę nierefundowane.
• Ograniczony dostęp do specjalistów - pacjenci muszą czekać w kolejce, aby dostać nowe wytyczne
dotyczące ich terapii, częstsze wizyty u lekarza po publikacji nowych list refundacyjnych.
• Mniejsza dostępność do leków, ze względu na zmniejszenie poziomu zapasów utrzymywanych przez apteki
i hurtowni – realizowanie recept w następnym dniu, pacjenci muszą odwiedzać kilka aptek.
• Nasilenie eksportu równoległego w przypadku niektórych leków, co powoduje problemy z ich dostępnością.
• W przypadku osób które nie mogą sobie pozwolić na wykupienie leków (nierealizowanie recept) – przejście na
leczenie szpitalne.
• Nadmierna konsumpacja leków w przypadku niektórych obszarach terapeutycznych - bardziej racjonalne
stosowanie leków przez pacjentów.
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
38
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Prognoza rynku w 2013
Założenia do prognozy, które mogą mieć wpływ na wartość
rynku farmaceutycznego w 2013 roku
Wpływ na rynek
Utrzymana zostanie tendencja małych korekt cen zbytu
leków refundowanych z list w II połowie 2012 roku
Nastąpi wzrost cen detalicznych na leki Rx
nierefundowane i leki OTC (nie tak duży jak w 2012)
Nastąpi częściowa odbudowa sprzedaży ilościowej leków
na receptę.
Zakładamy brak znaczących wprowadzeń nowych leków
innowacyjnych w roku 2012 na listy refundacyjne
Brak wpływu na rynek
Nie zakładamy zmian w ordynacji lekarskiej – lekarze
tam gdzie będą mogli będą przepisywać leki
nierefundowane
Mniejsza wartość importu równoległego dla produktów
refundowanych
Nie zakładamy znaczących zmian na rynku wynikających
z możliwej nowelizacji Ustawy Refundacyjnej
Zmiana marży hurtowej z poziomu 7% na 6%
Utrzymana zostanie optymalizacja wartości magazynu
aptecznego, spowodowana częstą publikacją
obwieszczeń
Możliwa jest wzmożona sprzedaży leków refundowanych
w listopadzie i grudniu 2013 roku (mała panika)
Zakładamy dalszy wzrost eksportu leków poza granice
kraju, w wyniku obniżenia cen leków Rx refundowanych
Zakładany wzrostu rynku spowodowanego epidemią
grypy
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
39
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Rynek farmaceutyczny w latach 2012 - 2013
Wszystkie segmenty rynku farmaceutycznego osiągnął
pozytywną dynamikę wzrostu w 2013 roku
Wartość rynku w 2012 [mld PLN]
Prognoza rynku w 2013 [m PLN]
26.4 mld PLN
27.6 mld PLN
PPG:
- 8,4%
+ 4,3%
Rx refundowane
30 000
25 000
20 000
Rx nierefundowane
15 000
Produkty OTC
10 000
-21,6%
(-) 15,4%
(-) 2,7
mld PLN
+1,5%
30 000
25 000
20 000
15 000
5,0%
4,2%
625 mln
PLN
+2,6%
10 000
4,2%
+1,1%
+6,9%
Rynek szpitalny
Million PLN
Million PLN
Wartość rynku:
5 000
5 000
5,9%
0
5,0%
0
2012
2013
Leki refundowane – leki podlegające refundacji wg kolejnych, obowiązujących wykazów leków refundowanych
Źródło: IMS Pharmascope 01/2013 | Rynek apteczny Rx (A-V) | Rynek OTC (OTC 1-18+97) | Rynek szpitalmy (sell in)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
40
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
TOP 20 schorzeń na rynku aptecznym Rx
W 2013 jedynie leki na padaczkę, alergię oraz nadciśnienie
tętnicze osiągną wartość sprzedaży z roku 2011
Porównanie sprzedaży w TOP 20 jednostach chorobowych 2013 vs 2011
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Nadciśnienie tętnicze
1,4%
21,6%
Cukrzyca
3,7%
Hipercholesterolemia
0,4%
Infekcja
12,4%
Choroby mięśni i stawów
3,0%
Choroba Wrzodowa
14,0%
Choroba zakrzepowa
Cukrzyca - Testy
Antykoncepcja
25,5%
Wartość sprzedaży na rynku
aptecznym Rx: 2013 vs. 2011
– 9,4%
17,5%
40,0%
2,3%
Przerost prostaty
0,7%
Zaburzenia snu
0,4%
Depresja
Nowotwory
Padaczka
Alergia
Choroby serca
0,1%
20,5%
11,2%
16,2%
7,4%
Jaskra
1,0%
Choroby CUN
4,3%
Prognoza wartości rynku (w PLN) w 2013
Źródło: IMS obliczenia własne | Rynek apteczny Rx (A-V)
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
41
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
100% = wartość rynku w cenach
detalicznych w 2011 roku
Astma
Schizofrenia
120%
Podsumowanie głównych trendów rynkowych
Po 12 miesięcach 2012 roku rynek leków refundowanych spadł o prawie 22%. Caly rynek farmaceutyczny
w Polsce spadł o 8,4% co odpowiada kwocie 2,6 miliard zł.
Jedynie rynek szpitalny oraz rynek produktów OTC charakteryzował się dodatnią dynamiką wzrostu. Rynek
produktów bez recepty (leki OTC i suplementy diety) osiągnął wzrost na poziomie 1,1 %.
Współpłacenie pacjenta za leki Rx wzrósł z 52,7% do 57,9% (+5,2 pp). W zakresie leków refundowanych
współpłacenie wzrośnie z poziomu 36,8% w 2011 do 38,7% w 2012 (+1,9 pp).
Ustawa refundacyjna również ograniczona dostępność leków dla pacjentów z powodu redukcji poziomu
zapasów oraz wzrostu skali eksportu leków.
W poprzednich latach, w poszukiwaniu najtańszych leków znacząca grupa pacjentów praktykowana tzw
"turystykę cenową". Obecnie została zastąpiona przez "turystykę lekową" wynikająca z poszukiwań leków w
aptekach.
Drobne, ale częste zmiany w poziomie współpłącenia pacjentów za leki - kłopotliwe dla farmaceutów i pacjentów,
bez żadnego wpływu na poziom wydatków NFZ.
Spadek sprzedaży ilościowej leków oraz spadek marży wpłynęły na obniżenie rentowności wśród
większości hurtowni i aptek.
Dodatnia dynamika w 2013 roku. Całkowity rynek farmaceutyczny +4,3%.
Źródło: IMS Health
Obraz polskiego rynku farmaceutycznego po wprowadzeniu nowej ustawy refundacyjnej.
Podsumowanie roku 2012 oraz widok na przyszłość.
42
© 2013 IMS Health Incorporated or its affiliates. All rights reserved
Michał Pilkiewicz | Country Manager | IMS Health
Download