Test CAGE - zmodyfikowany i przystosowany

advertisement
Test CAGE - zmodyfikowany i przystosowany
do wstępnego diagnozowania uzależnienia od leków
1. Czy zdarzały się w Twoim życiu takie okresy, kiedy odczuwałaś/eś konieczność
ograniczenia
ilości
przyjmowanych
leków
(nasennych,
uspokajających
lub
przeciwbólowych)?
2. Czy zdarzało się, że różne osoby z Twojego otoczenia denerwowały Cię uwagami na
temat zbyt długiego czasu lub nadmiernej ilości przyjmowanych przez Ciebie leków
(nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)?
3. Czy zdarzało się, że odczuwałeś wyrzuty sumienia lub wstyd z powodu przyjmowania
przez długi czas leków (nasennych, uspokajających lub przeciwbólowych)?
4. Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było przyjęcie leku dla
uspokojenia lub „postawienia się na nogi”?
Udzielenie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania wskazuje na
znaczne prawdopodobieństwo istnienia uzależnienia od leków. Przydałaby się konsultacja
specjalistyczna.
Test badający uzależnienie od Benzodiazepin
Test ten pozwala postawić diagnozę uzależnienia. Proszę zanotować odpowiedzi na
wszystkie 7 pytań: każda pozytywna odpowiedź oznacza 1 pkt (TAK=1, NIE=0). Badanie
dotyczy zapamiętanych zachowań z ostatnich 12 miesięcy.







Czy zauważyłeś u siebie potrzebę przyjmowania większej ilości środka aby uzyskać
podobny efekt jak wtedy, kiedy użyłeś danego środka po raz pierwszy? (TAK/NIE)
Czy kiedy usiłowałeś zmniejszyć lub zaprzestać przyjmowania danego leku, to
pojawiały się objawy zespołu odstawiennego? (TAK/NIE)
Czy przyjmowałeś większe ilości leków niż początkowo zamierzałeś? (TAK/NIE)
Czy próbowałeś zmniejszyć lub odstawić leki,które przyjmowałeś, ale ci się to nie
udało? (TAK/NIE)
Czy w dni kiedy przyjmowałeś leki poświęcałeś ponad dwie godziny na używanie i
dochodzenie do siebie po użyciu środków lub na myślenie o ich używaniu?
(TAK/NIE)
Czy z powodu przyjmowania leków zaniedbywałeś pracę, swoje zainteresowania,
spotkania z rodziną i przyjaciółmi? (TAK/NIE)
Czy kontynuowałeś przyjmowanie leków mimo, iż powodowały one u ciebie
problemy ze zdrowiem fizycznym lub psychicznym? (TAK/NIE)
Jeśli przyjmujesz leki z grupy benzodiazepin i uzyskałeś 3 pkt lub więcej, uprawnia to do
rozpoznania u Ciebie zespołu zależności.
Download