Plik Word

advertisement
www.osoz.pl
Informacja prasowa
2010-08-24
Monitor Zdrowia OSOZ:
Leki przeciwbólowe bolączką dla portfela
Statystyczny Polak kupuje 3 opakowania leków przeciwbólowych rocznie, a wartość tego rynku sięga
miliarda złotych i stale wzrasta. Głównym czynnikiem wpływającym na wzrost rynku jest rosnąca cena
opakowania, która przez ostatnie 9 lat wzrosła o 52%.
Dane pochodzące z Monitora Zdrowia Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia pokazują, że od 2002
do 2009 roku cena opakowania leków przeciwbólowych wzrosła o ponad połowę z 6,16 PLN do 9,39 PLN.
Na taki skok cenowy złożyło się wiele czynników. Jednym z nich był fakt, iż na rynek farmaceutyczny trafiły
nowe produkty, których cena była wyższa od dotychczas sprzedawanych preparatów. Z drugiej strony wycofano
zdecydowanie tańsze produkty i podniesiono ceny lekom, które są już na rynku obecne.
Nie bez znaczenia dla średniej ceny sprzedaży środków przeciwbólowych ma fakt, iż w badanym okresie
znacząco wzrosła ilość tabletek znajdujących się w pojedynczym opakowaniu. W 2002 roku było to średnio 9
tabletek, natomiast w 2009 roku już 11,5.
Pomimo znacznego wzrostu cen w latach 2002-2009 sprzedaż leków przeciwbólowych utrzymywała
tendencję wzrostową. Dodatkowo rok 2009 okazał się wyjątkowy, ponieważ zanotowano dwa bardzo znaczące
skoki sprzedażowe, które skutkowały sprzedażą o 13% większej ilości leków niż w roku poprzednim.
- Na podstawie analizy danych z 7-miu miesięcy 2010 roku, kiedy podobnych skoków nie zaobserwowano,
możemy wnioskować, że w obecnym roku nastąpi spadek sprzedaży w stosunku do roku ubiegłego. Jednak mimo
tego, wielomiesięczny trend sprzedażowy pozostanie wzrostowy - analizuje Łukasz Stopa - kierownik Zakładu
Analiz Statystycznych w Ogólnopolskim Systemie Ochrony Zdrowia.
Rys. Prognoza wartości sprzedaży leków przeciwbólowych.
Mniejsza ilość sprzedanych opakowań leków przeciwbólowych nie przełoży się na spadek cen, a średnia
cena za opakowanie będzie nadal rosnąć. Wg prognoz analityków Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
w 2010 tym roku wyniesie ona 9,76 PLN, a w 2011 przekroczy granicę 10 PLN.
Monitor Zdrowia OSOZ to raport wydawany przez Ogólnopolski System Ochrony Zdrowia, który w każdym
miesiącu publikuje informacje dotyczące zachorowalności, kosztów leczenia oraz częstotliwości występowania
chorób w Polsce. Szczegółowe informacje na temat bieżącej konsumpcji leków można znaleźć w miesięczniku
OSOZ.
Więcej informacji udziela:
Łukasz Stopa
e-mail: [email protected]
Download