W dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu na chorowanie

advertisement
W dzisiejszych czasach mamy coraz mniej czasu na chorowanie. Brzmi to dosyć śmiesznie,
jednak biorąc pod uwagę pracę zawodową, aktywność życiową oraz liczne obowiązki dnia
codziennego nie stać nas na chorobę, a jeśli już zachorujemy staramy się zminimalizować
zarówno czas jak i objawy choroby. Taki stan rzeczy może prowadzić do nieprawidłowego
doboru środków leczniczych stosowanych we własnym zakresie, lub wraz z lekami
przepisanymi przez lekarza.
Efektem niewłaściwego, samodzielnego ustalania terapii w skrajnych przypadkach mogą być
powikłania ze strony układu pokarmowego (przewlekłe stosowanie środków przeciwbólowych
może prowadzić do choroby wrzodowej żołądka), krwawienia z przewodu pokarmowego, czy
układu moczowego (ostra niewydolność nerek).
Obecnie najpopularniejszą grupą środków pierwszego wyboru stosowaną przez pacjentów są
leki z grupy Niesteroidowych Leków Przeciwzapalnych (NLPZ). Leki zaklasyfikowane do tej
grupy stanowią zbiór związków chemicznych o niejednorodnej budowie chemicznej, a co za
tym idzie o różnym działaniu terapeutycznym. Można wyróżnić następujące podobieństwa w
charakterze ich działania:
- przeciwzapalne;
- przeciwbólowe;
- przeciwgorączkowe.
Najpopularniejszym lekiem w tej grupie jest niewątpliwie kwas acetylosalicylowy, natomiast
wśród powszechnie stosowanych wyróżnić możemy: paracetamol, ibuprofen, ketoprofen,
diklofenak, czy metamizol. Dla przykładu warto podać, że ze wspomnianych związków
chemicznych najsilniejsze działanie przeciwgorączkowe ma kwas acetylosalicylowy, natomiast
najsilniejsze działanie przeciwzapalne i przeciwbólowe wywiera ketoprofen. Nie jest zalecane
łączenie tych leków z pochodnymi kumaryny (ryzyko powikłań krwotocznych), lekami
przeciwcukrzycowymi, przeciwdrgawkowymi, antybiotykami z grupy aminoglikozydów, lekami
moczopędnymi czy digoksyną. Stosowanie leków z grupy NLPZ w tym wypadku może
prowadzić do ciężkich i nieodwracalnych powikłań.
Jak widać wybór właściwego środka nie jest łatwy, zwłaszcza że dodatkowo pacjent epatowany
jest przekazem reklamowym w zakresie bezpieczeństwa stosowanych leków oraz ich wysokiej
skuteczności. Nie powinno to dziwić, gdyż rynek preparatów przeciwbólowych w Polsce
szacowany jest na ok. 60 mln złotych i z każdym rokiem rośnie, a co za tym idzie, producenci
preparatów starają się przedstawić swoje produkty jako nieszkodliwe i wyjątkowo efektywne.
Zasady stosowania leków przeciwbólowych:
1.Stosuj jeden lek przeciwbólowy w danym czasie (wyjątkiem powinny być sytuacje, gdzie ze
względu na problemy układu krwionośnego pacjent przyjmuje kwas acetylosalicylowy, a z
uwagi na ból stosuje np. paracetamol - w takim przypadku trzeba skonsultować się z
lekarzem);
2.Nie należy przekraczaj zalecanej maksymalnej dawki dobowej. Jeśli stosowanie danego leku
przez dłuższy czas nie przynosi oczekiwanego rezultatu, należy udać się do lekarza, aby
zdiagnozować przyczynę bólu i zmienić lek na inny;
3.Zwracaj uwagę na substancję czynną zawartą w przyjmowanych preparatach
przeciwbólowych – jest ona wymieniona w ulotce informacyjnej w każdym opakowaniu leku.
Bardzo często zdarza się, że pacjenci podczas wizyty w aptece zaopatrują się w szereg
środków, które poza nazwą nie różnią się w składzie, przez co w trakcie samodzielnego
leczenia zupełnie nieświadomie pacjenci wielokrotnie przekraczają dopuszczalne limity
terapeutyczne. Jeżeli pacjent ma problem z samodzielnym wyborem powinien poprosić
farmaceutę o pomoc w doborze właściwego preparatu;
4.W przypadku stosowania danego leku, należy stopniowo zwiększać jego dawkę, tak aby w
efekcie osiągnąć maksymalną dawkę;
5.Jeśli samodzielnie stosujesz leki przeciwbólowe – koniecznie poinformuj o tym lekarza
podczas wizyty. Zatajenie tej informacji, może skutkować przepisaniem leku wywołującego
interakcję co w efekcie może prowadzić do powikłań;
6.Podczas przyjmowania środków przeciwbólowych trzeba możliwie dokładnie zapamiętać
okres w jakim przyjmowane są leki. Jeśli ból nie ustępuje po ok. 2 tygodniach, należy
bezwzględnie skontaktować się z lekarzem.
Pamiętajmy, że nie ma środków leczniczych obojętnych dla naszego zdrowia. Warto kierować
się zdrowym rozsądkiem podczas wizyty w przychodni, czy w aptece. Fachowy personel jest
coraz częściej otwarty na pytania i problemy pacjenta i potrafi skutecznie doradzić dobór
odpowiedniego leku, czy ewentualnie wyeliminowanie preparatów powodujących interakcje
groźne dla zdrowia pacjenta. Pamiętajmy że leczenie powinno być bezpieczne oraz efektywne.
Download