spotkanie_nr_iii_konspekt

advertisement
Część I.
Programy Zdrowotne, jako narzędzia zarządzania zdrowiem
1. Wspomaganie zarządzania opieką zdrowotną w systemie OSOZ
1.1. Wprowadzenie
1.2. Klucz do nowoczesnej profilaktyki
1.3. Charakterystyka podstawowych definicji i pojęć
 Usługi Zdrowotne
 Technologie Zdrowotne
 Programy i Procesy Zdrowotne
 Strategia Zdrowotna
 Polityka Zdrowotna
2. Przestrzeń zdrowia OSOZ
2.1. Programy zdrowotne tworzone w ramach Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia
 Zapobiegać zamiast leczyć – cel i misja programów zdrowotnych
 Rola programów w budowaniu świadomości zdrowotnej
 Indywidualne podejście i profil zdrowotny – jak i do kogo?
 Przykłady
3. Prenatalny Program Zdrowotny – dla wszystkich przyszłych mam
3.1. Omówienie budowy programu zdrowotnego na przykładzie programu Najpiękniejsze 9
miesięcy
 Opis programu
 Cel i przeznaczenie
 Korzyści płynące z użytkowania programu
 Kluczowe elementy programu
 Dostęp do programu
4. Akcja Profilaktyka Raka Szyjki Macicy
4.1. Przedstawienie działań promujących zdrowie na przykładzie akcji Profilaktyka Raka Szyjki
Macicy
 Opis akcji
 Cel i przeznaczenie
 Korzyści płynące z uczestnictwa
 Sposób realizacji
 Wyniki
5. Podsumowanie i zakończenie prezentacji
Część II.
Bazy Farmaceutyczne
1. BLOZ
Jak podaje Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
sprzedaż leków w Polsce od kilkunastu lat rośnie szczególnie w okresie po transformacyjnym po roku
1989. Według statystyk jesteśmy szóstym, co do wielkości rynkiem zbytu farmaceutyków w Europie.
Zajmujemy drugie miejsce, jako kraj pod względem liczby sprzedawanych opakowań przypadających
na jednego mieszkańca.[1]
Na rynku farmaceutycznym istnieje obecnie tak duża ilość leków, środków farmaceutycznych i
medycznych, że trudno je zapamiętać. Poruszanie się w zbiorze leków sporządzonych systemem
książkowym, przy obecnej częstotliwości zmian przepisów dotyczących wydawania leków na receptę,
jest coraz bardziej utrudnione. System biuletynów pomaga jedynie w sprawdzeniu podstawowych
informacji o dostępnych produktach leczniczych. Natomiast system elektronicznej bazy leków, jest
pomocny w niemal natychmiastowej zmianie danych ważnych dla dystrybucji farmaceutyków.
W odniesieniu do powyższych informacji ta cześć wykładu postara się przybliżyć takie zagadnienia
jak:
1. Geneza powstania bazy BLOZ
2. Podstawowe zadania bazy BLOZ
3. Jakie informacje znajdują się w bazie (jakie grupy produktów).
4. Gdzie znajduje się baza (jakie programy, jakie jednostki)
5. Skąd pozyskiwane są dane do BLOZ, zgłaszanie nowych produktów - serwisu zgłoszeń BLOZ
+ edytor jak dodać produkt do bazy
6. Moduły BLOZ.
7. Na praktycznych przykładach zostanie pokazane działanie bazy BLOZ w programie
medycznym KS-SOMED oraz aptecznym KS-AOW.
2. BLUR
Niejednokrotnie zdarzają się sytuacje, w których lek, który przepisał nam lekarz niedostępny jest w
naszej najbliższej, a nawet dalszej okolicy. W przypadku poszukiwania trudnodostępnych leków
przydatna może stać się baza BLUR – Baza Leków Unikalnych i na Ratunek, która daje możliwość
bezpłatnego poszukiwania trudnodostępnych leków. Bezpłatne zapytanie o dostępność danego leku
można skierować do aptek poprzez wykorzystanie serwisu BLUR dostępnego z poziomu serwisów
otwartych na stronie www.osoz.pl.
Ta część wykładu zostanie poświęcana takim zagadnieniom jak:
1. Jak korzystać z bazy BLUR, w jaki sposób można zgłosić lek, którego poszukujemy?
2. Dlaczego w BLUR można tylko poszukiwać leku, a nie oferować go w przypadku gdy jakaś
apteka ma na stanie leki trudnodostępne? Zakaz sprzedaży produktów leczniczych
pomiędzy aptekami – Ustawa Prawo Farmaceutyczne.
3. BILL
Interakcja można zdefiniować, jako wzajemne oddziaływanie leków w żywym organizmie tzn. wpływ
jednego leku na działanie drugiego równocześnie stosowanego leku. Wzajemne oddziaływanie leków
pomiędzy sobą ma bardzo duże znaczenie w terapii. Jednak nie każda interakcja leków jest klinicznie
istotna, jak również nie każda interakcja jest potencjalnie niekorzystna. [2] Mimo tego, należy być
wyczulonym na te, które są ważne i wywołują konkretne efekty, szczególnie te niekorzystne.
Zapamiętanie wszystkich możliwych i istotnych interakcji leków jest nie wykonalne, realne jest
natomiast wykorzystanie dostępnych mechanizmów identyfikujących powstanie tego typu zależności
pomiędzy zażywanymi przez pacjenta lekami. Taka wiedza jest bardzo pomocna w prawidłowym
przepisywaniu i stosowaniu leków.
W celu określania zachodzących pomiędzy lekami interakcji powstała Baza Interakcji Lek-Lek (inaczej
interakcji międzylekowych). Dostępna zarówno w programie medycznym KS-SOMED jak i w
programie aptecznym KS-AOW.
Rozwinięcie zagadnień związanych z interakcjami zostanie poruszone w dalszej części wykładu.
1. Interakcje – przykłady (na podstawie działania bazy w programie KS-SOMED lub KS-AOW).
Jak zapobiegać interakcjom międzylekowym – rola lekarza, opieka farmaceutyczna nad
pacjentem.
2. W jaki sposób pacjenci mogą dotrzeć do informacji na temat interakcji. Działanie bazy
interakcji międzylekowych na przykładzie MZ BIL oraz OSOZ
4. BILZ
Czy my, jako pacjenci zastanawiamy się czasem czy to, co jemy i pijmy wpływa na leki, które
zażywamy? Czy lekarze i farmaceuci dostatecznie często informują pacjentów o potencjalnym
niekorzystnym wpływie spożywania pewnych pokarmów w trakcie terapii lekami? Czy sprawa
uświadamiania pacjentów, co do diety stosowanej w trakcje leczenia spoczywa wyłącznie na
lekarzach i farmaceutach, czy pacjent sam może mieć również dostęp do tego typu informacji? Czy w
ulotkach dla pacjentów dołączonych do leków znajdują się wszelkie niezbędne na tan temat
ostrzeżenia?
Należy mieć świadomość, że to co pacjent je i pije w trakcie leczenia nie jest zupełnie obojętne tym
bardziej w stosunku do substancji leczniczych, które dostarcza do organizmu.
Niestety temat interakcji leków z żywnością jest mniej znany i nagłaśniany jak ten dotyczący interakcji
międzylekowych. Prowadzanych jest również mniej badań w tym zakresie, jednak nie jest to temat
ani marginalny ani niepotrzebny. Bezwzględnie należy zwracać uwagę na dietę pacjenta w czasie jego
leczenia, aby nie narazić go na przykre konsekwencje zdrowotne wynikłe z powikłań jak również na
straty finansowe z powodu wydłużającego się czasu terapii. Należy zwrócić uwagę zarówno lekarzy,
farmaceutów i samych pacjentów, aby świadomie podchodzili do sprawy swojego leczenia i zdrowia.
Najnowszym projektem KAMSOFT S.A., jest moduł wykrywania interakcji pomiędzy substancjami
czynnymi zawartymi w lekach, a substancjami czynnymi zawartymi w pożywieniu. Jest to temat coraz
bardziej istotny, bowiem istnieje szereg doniesień naukowych na temat wielu niepożądanych
skutków zażywania leków w połączeniu z określonymi substancjami znajdującymi się w żywności.
Docelowo system ma działać w programie aptecznym oraz programach medycznych. Informacje na
temat interakcji leków z żywnością mają być również dostępne dla pacjentów na stronie
internetowej www.osoz.pl.
W trakcie wykładu poruszona zostanie kwestia
1. Interakcji leków z żywnością – przykłady interakcji leków z żywnością. Jak można
zapobiegać interakcjom leków z żywnością.
2. Znaczenie bazy - opieka farmaceutyczna i opieka lekarska.
3. Przedstawienie symulacji działania interakcji leków z żywnością w programie KS-AOW oraz
na stroniewww.osoz.pl.
Download