Uploaded by szym.sowinski

Stosunki nieantagonistyczne(Szymon Sowiski)

Stosunki nieantagonistyczne(Szymon
Sowiński)
Stosunki nieantagonistyczne – przynajmniej jedna populacja odnosi korzyści, a druga ponosi straty.
Należą do nich mutualizm, protokooperacja, komensalizm
Mutualizm – nieodzowne współżycie 2 organizmów przynoszących obustronną korzyść
Protokooperacja – współżycie przynoszące wzajemne korzyści, ale organizmy mogą żyć osobno
Komensalizm – współżycie przynoszące korzyść jednemu gatunkowi, a dla drugiego obojętne.
Symbioza - typ interakcji dwóch gatunków, który przynosi obu równocenne korzyści (++).
Mutualizm
Protokooperacja
Charakterystyka zależności nieantagonistycznych
Empty
typ interakcji
Populacja
Populacja
A
B
Opis interakcji
W symbiozie tej
bakterie otrzymują
——————————————
mutualizm
+
+
wyprodukowane
przez roślinę
węglowodany, a
Przykłady
interakcji
rośliny motylkowe bakteriami/brodawki
korzeniowymi
roślina lepiej rośnie
wiciowiec ten bierze
——————————————
mutualizm
+
+
udział w trawieniu
materiału roślinnego
w jelitach termitów
termity pierwotniaki w ich
jelitach, a
konkretniej
Mixotricha paradoxa
Do powstania owocu
——————————————
mutualizm
+
+
niezbędne jest
zapylenie krzyżowe.
Dokonać go mogą
tylko owady o długim
aparacie gębowym,
głównie trzmiele.
czerwona koniczyna
- trzmiele.
Bąkojad wyjada ze
——————————————
protokooperacja
+
+
skóry nosorożca
larwy much. Dzięki
temu ma zapewniony
pokarm, natomiast
nosorożec nie tylko
pozbywa się
bąkojad - nosorożec
pasożytów, ale
również ostrzegany
jest przed
niebezpieczeństwem.
Ptak alarmuje go w
chwili zagrożenia.
Stosunki nieantagonistyczne(Szymon Sowiński)
1
Empty
typ interakcji
Populacja
A
Populacja
B
Opis interakcji
Przykłady
interakcji
Na muszlach
pustelników żyją
przytwierdzone
różne jamochłony.
Ułatwiają one krabom
maskowanie się i
pełnią funkcję
——————————————
protokooperacja
+
+
obronną, otrzymując
w zamian
niedojedzone resztki
pokarmu pustelnika.
Jednak ani pustelnik,
ani jamochłon nie są
rak pustelnik ukwiał
ściśle zależne od
swego partnera.
——————————————
protokooperacja
+
+
Nasiona rozsiewane
są przez mrówki
wabione elajosomem
mrówki - glistnik
(myrmekochoria).
——————————————
komensalizm
+
0
Sępy żywiące się
padliną pozostawioną
przez żerujące lwy
sępy - lwy*
Młode podnawki
——————————————
komensalizm
+
0
często pełnią funkcję
czyścicieli w stałych
pozycjach
wykorzystywanych
przez inne ryby do
pozbywania się
pasożytów.
podnawka - rekin*
Małże są
——————————————
komensalizm
+
0
inkubatorem dla
różanek(ryb) - w
małżach dojrzewają
młode różanki
różanka - małże*
*Pierwsza wymieniona populacja to populacja A a druga wymieniona to B
Stosunki nieantagonistyczne(Szymon Sowiński)
2