Uploaded by User2628

Nieantagonistyczne oddziaływania między gatunkami

advertisement
NIEANTAGONISTYCZNE
ODDZIAŁYWANIA
MIĘDZYGATUNKOWE
Oddziaływania nieantagonistyczne
to takie, w których żadna
populacja nie ponosi strat.
Oddziaływania nieantagonistyczne
Protokooperacja
mutualizm
komensalizm
Mutualizm
►
Mutualizm to najsilniejszy pozytywny
związek występujący między populacjami
dwóch gatunków. Ich wzajemna
zależność jest na tyle silna, że nie mogą
żyć oddzielnie.
►
Przykładami mutualizmu są: mikoryza
(związek między strzępkami grzybów
a korzeniami roślin nasiennych), współżycie
roślin (takich jak groch
z bakteriami korzeniowymi).
Przykład mutualizmu - mikoryza
►
Grzyby ułatwiają roślinom
pobieranie wody i soli
mineralnych,
a w zamian otrzymują produkty
fotosyntezy i substancje
wzrostowe. Najlepiej
zaobserwować to w lesie, gdzie
grzyby kapeluszowe wchodzą
w relacje z korzeniami drzew.
Protokooperacja
►
Protokooperacja to oddziaływanie
przynoszące korzyści obu populacjom.
Związek ten nie jest koniecznością dla
żadnej z nich, dlatego może występować
okresowo. Populacje wzajemnie się
uzupełniają, co zwiększa ich szanse na
przeżycie.
►
Przykłady protokooperacji: związek mrówek
i mszyc, związek roślin kwiatowych
i zapylających je zwierząt.
Przykład protokooperacji
►
Podczas poszukiwania pokarmu
zwierzęta mimowolnie przenoszą na
swoim ciele pyłek, umożliwiając
roślinom zapylenie, niezbędne do
wytworzenia przez nie nasion
i owoców. Natomiast rośliny
dostarczają zwierzętom pyłku
(pokarmu bogatego w białko)
i nektaru kwiatowego (pokarmu
bogatego w cukry).
Komensalizm
►
Komensalizm to oddziaływanie
przynoszące korzyści populacji jednego
gatunku, niewywierające wpływu na
populację drugiego gatunku. Relacje
tego typu dotyczą najczęściej
pokarmu.
►
Do komensali zaliczamy zwierzęta
żywiące się resztkami pokarmu innych
gatunków, np. Sępy żerujące przy
lwach. Zależność
o charakterze komensalizmu występuje
też między rekinami
a niewielkimi rybami podnawkami oraz
między małżami i rybami różankami.
Przykład komensalizmu
►
Podnawki przyczepiają się do rekinów,
innych dużych ryb (np. Płaszczek) lub
żółwi morskich za pomocą płaskiej
przyssawki umieszczonej na szczycie
głowy i żywią się resztkami ich
posiłków. Zwierzęta te ułatwiają
podnawkom zdobywanie pokarmu
i stanowią środek transportu na duże
odległości.
Download