Liczebność i rozmieszczenie

advertisement
Liczebność i rozmieszczenie
Autochtoniczna karpacka populacja rysia na Słowacji określana jest jako stabilna i niezagrożona.
Na Słowacji ryś występuje w większości pasm górskich południowej i środkowej Słowacji. Regularny
monitoring populacji stosowany jest tylko na niektórych obszarach. Wg ostatnich informacji o stanie
gatunku przygotowywanych dla Komisji Europejskiej, jej wielkość szacowana jest na 302-410
osobników (Anonim, 2012c).
Słowacka populacja rysia stanowi trzon północno-zachodniego areału gatunku w Karpatach i od
stanu tutejszej populacji zależy status i kondycja populacji zasiedlającej sąsiednie kraje – Republikę
Czeską, Polskę, Ukrainę i Węgry.
Liczebność i rozmieszczenie
1
Download