Uploaded by User7434

Karta pracy - Czechy i Słowacja

advertisement
2
Turystyczne atrakcje Czech i Słowacji
Cele lekcji: Zapoznasz się z podstawowymi informacjami o południowych
sąsiadach Polski. Nauczysz się rozpoznawać obiekty geograficzne na mapie Czech
i Słowacji. Dowiesz się, jakie są największe walory turystyczne tych dwóch krajów.
Na dobry początek
1 Wykonaj zadania na podstawie poniższej mapy Czech i Słowacji.
15°
20°
2
50°
I
III
A
50°
E
V
5
D
4
II
B
Skala 1: 5 700 000
C
IV
1
3
20°
15°
a) Podpisz na mapie Czechy i Słowację oraz państwa, które z nimi sąsiadują.
b) Rozpoznaj obiekty geograficzne zaznaczone na mapie. Wpisz ich nazwy do tabeli.
Rzeki
1. Wag
2.
3.
4.
5.
Łaba
Dunaj
Wełtawa
Morawa
Pasma górskie
I.
Miasta
A.
Sudety
Praga
II.
Tatry
B.
III.
Jesionki
C.
IV.
Rudawy Słowackie
D. Brno
V.
E.
Szumawa
Bratysława
Koszyce
Ostrawa
c) Na mapie znakiem „+” oznaczono najwyższe szczyty Czech i Słowacji.
Rozpoznaj te szczyty, a następnie uzupełnij zdania.
Najwyższy szczyt Czech to Śnieżka
o wysokości
Najwyższy szczyt Słowacji to Gerlach
o wysokości
1602
2654
m n.p.m.
m n.p.m.
85
V. Sąsiedzi Polski
2 Wykonaj zadania na podstawie mapy zamieszczonej w podręczniku na stronie 142.
4
a) Zapisz po dwa przykłady miejscowości, w których znajdują się podane obiekty
turystyczne.
A. Kąpielisko termalne:
Poprad, Bańska Szczawnica
B. Obiekt wpisany na „Listę UNESCO”:
Zabytkowe centrum Pragi, Bańska Szczawnica
b) P
odaj do każdego opisu po dwa przykłady parków narodowych.
A. W tych miejscach znajdują się ośrodki narciarskie: Tatrzański Park Narodowy
Karkonoski Park Narodowy
B. W tych parkach można zwiedzać jaskinie:
Park Narodowy "Wielka Fatra"
Park Narodowy "Słowacki Kras"
3 Uporządkuj atrakcje turystyczne przedstawione na fotogra4
Obejrzyj
film
docwiczenia.pl
Kod: N6AYC5
fiach. Wpisz litery w odpowiednich rubrykach tabeli. Aby wykonać to zadanie, skorzystaj z fotografii i map zamieszczonych
w podręczniku.
A.
B..
Gerlach
D.
C.
Katedra św. Wita
E.
Dobszyńska Jaskinia Lodowa
F.
Szumawa
Walory turystyczne Czech
przyrodnicze
E
86
Pałac w Lednicach
kulturowe
B, C
Park wodny Tatralandia
Walory turystyczne Słowacji
przyrodnicze
A, D
kulturowe
F
Korzystam z informacji
Z wizytą w jaskini Domica
Domica to jedna z najciekawszych jaskiń w Parku
Narodowym „Słowacki Kras”. W jej wnętrzu można
podziwiać niezwykłe bogactwo stalaktytów
i stalagmitów. Jedną z najpiękniejszych podziemnych
komór jest Komnata Jana Majki, którą zdobią formy
naciekowe w postaci mis skalnych wypełnionych wodą.
Te formy są nazywane Łaźniami Rzymskimi. W jaskini
żyje 16 gatunków nie toperzy oraz 44 gatunki drobnych
bezkręgowców. Ponadto można tu zobaczyć naskalne
rysunki, które są śladami obecności prehistorycznych
ludzi. Jaskinia jest udostępniona do zwiedzania. Wewnątrz
temperatura powietrza przez cały rok wynosi około 11°C.
Część trasy turystycznej wiedzie podziemną rzeką. Tę trasę
pokonuje się w łódce.
Misy skalne w Komnacie Jana Majki.
Rozwiąż zadania na podstawie powyższych informacji
4 Podaj trzy argumenty, dla których warto odwiedzić jaskinię Domica.
1. Obecne są tam rysunki na skałach z czasów prehistorycznych.
2. Posiada ciekawą szatę naciekową
3. Spotkać tam można zwierzęta takie jak np. nietoperze.
5 Napisz, jak należy się przygotować do zwiedzania jaskini Domica latem. Weź pod
uwagę temperaturę powietrza oraz podłoże podziemnych komór.
Należy wziąć ze sobą lekką kurtkę,długie spodnie i bluzę bo może tam być chłodno.
Niezbędne również będzie odpowiednie, nieprzemakalne obuwie, bo jest tam wilogtno i ślis
87
Download