Barometr Bayer 2015_debata

advertisement
Barometr Bayer 2015
14 września 2015
Barometr Bayer - założenia
• Cel: zbadanie społecznego stosunku do zmian i nauki / uczenia się
• Analizowane obszary zmian:
• codzienne przyzwyczajenia
• działania prozdrowotne
• warunki życiowe
• rozwój intelektualno-zawodowy
• obsługa nowych urządzeń i aplikacji
• Badanie ogólnopolskie na zlecenie Bayer; Millward Brown, maj 2015, reprezentatywna grupa 900
Polaków w wieku 18-55, metoda CAWI
Innowacyjni czy konserwatywni
Zmiana
Uczenie się
POTRZEBA
92,3
%
65,0
%
7,7
%
PRZYMUS
Innowacja
WYBÓR
35,0
%
KONIECZNOŚĆ
Zmiana:
Uczenie się:
Innowacja:
potrzeba
wybór
zmiana na lepsze
ZMIANA NA LEPSZE
4,4
95,6
%
%
KOMPLIKACJA
Gotowość do dokonywania zmian w życiu
podstawa: populacja 18+ (N=778) / rolnicy (N=125)
Pragmatyzm zmian
Zmiany w kierunku zachowania zdrowia 75,4%
Nauka obsługi nowych urządzeń, aplikacji 69%
Zmiany wzorców zachowań, przyzwyczajeń 66,5%
Rozwój intelektualny / zawodowy 62,6%
Zmiany w kierunku zachowań proekologicznych 60,5%
Najważniejsze: zdrowie, nauka urządzeń, i… przepisy!
3,7%
1,7%
Powodem zapinania pasów w samochodzie jest…
uchronienie
się od
mandatu
0%
18,6%
20%
40%
ratują życie
56,9%
60%
80%
100%
Chcę, ale…
Uznawane za ważne, ale nie realizowane
Nauka doceniona
Lepsze życie dzięki nauce
Postawa wobec zmiany i uczenia się
komponent poznawczy
zdecydowanie tak / raczej
tak
Istotne różnice
w opiniach wśród
osób o różnym
poziomie
wykształcenia
podstawa: populacja 18+ (N=778)
Postawa wobec zmiany i uczenia się
komponent emocjonalny
zdecydowanie tak / raczej
tak
Istotne różnice
w opiniach wśród
kobiet i
mężczyzn
podstawa: populacja 18+ (N=778)
Postawa wobec zmiany i uczenia się
komponent behawioralny
zdecydowanie tak / raczej
tak
Istotne różnice
w opiniach wśród
osób o różnym
poziomie
wykształcenia
Istotne różnice
w opiniach wśród
osób w różnym
wieku
podstawa: populacja 18+ (N=778)
Rolnicy o zmianach i uczeniu się
Rolnicy częściej niż pozostali respondenci:
•
lubią zmiany w życiu (53% wobec średniej 46%)
•
•
deklarują zamiłowanie do nowości (68 do 62%)
deklarują stosowanie w codziennej pracy efektów badań (48 do 42%)
•
•
•
62% wybiera sprzęty droższe, ale posiadające atesty bezpieczeństwa (średnia 53%)
to szczególnie istotne w przypadku narzędzi pracy, takich jak maszyny rolnicze (82%)
mają większą świadomość faktu, że produkty testowane pod kątem bezpieczeństwa muszą
kosztować drożej (62 wobec 58%).
Doceniają osiągnięcia nauki dla swojej pracy
Dziękujemy!
Download