Rodzaje opakowań

advertisement
Rodzaje opakowań
- Przechowywanie odczynników
chemicznych
- Zagospodarowanie odpadów
- Tworzywa biodegradowalne
Wymagania dla opakowań
Niskie koszty produkcji materiału i opakowań,
Wpływ procesu produkcji materiału
i opakowań na środowisko przyrodnicze,
 odporność opakowań na czynniki środowiska
zewnętrznego,
Oddziaływanie tworzywa z którego wykonano
opakowań a towarem (szczególnie żywności,
substancji chemicznych)
Opakowania metalowe
Materiał
 Metale lekkie – glin, stal nierdzewna, blacha stalowa
powlekana cynowaną,
 Puszki, beczki, cysterny, kontenery
Zastosowanie  Ropa naftowa i produkty jej przeróbki, skroplone gazy
 Związki chemiczne i ich roztwory, farby
 Żywność (konserwy i napoje), woda
 Odpady przemysłowe i ścieki
 Opakowanie aerozolowe
Zalety
 Duża wytrzymałość, łatwość formowania,
 Łatwość powtórnego przetwarzania
Wady
 Podatność na korozję chemiczną i elektrochemiczną
(konieczność ich konserwacji i zabezpieczania powłokami
ochronnymi)
 Możliwość przenikania do produktów
 Nie są biodegradowalne
Opakowania papierowe
Materiał
 Papier i tektura celulozowa, celofan
 Worki i torebki, kartony
Zastosowanie
 Substancje sypkie w tym również produkty
żywnościowe
 Materiały budowalne (cement, wapno, farby suche,
kleje)
 Kartony na sprzęt elektroniczny i AGD
Zalety
 Lekkie, tanie, łatwe w przetwarzaniu
 Łatwo dostępne
 Możliwości łączenia z innymi materiałami
Wady
 Mała wytrzymałość, nasiąkliwość, łatwopalność,
mała odporność chemiczna i biologiczna
 Przepuszczalność dla smaków i zapachów
Opakowania szklane
Materiał
 Szkło bezbarwne lub barwione – butelki, słoiki
Zastosowanie  Napoje, mleko, przetwory owocowe, mięsne i warzywne
 odczynniki chemiczne (często szkło barwne
nieprzepuszczalne dla promieniowania uv i światła)
 Kosmetyki, środki czystości, rozpuszczalniki organiczne
Zalety
 Oporne na czynniki chemiczne (z wyjątkiem HF(aq)
i wodnych roztworów mocnych zasad):
 SiO2 + 4HF  SiF4↑ + H2O
 SiO2 + 2NaOH  2Na+ + SiO32- + H2O
 Niepalne
 Nieprzepuszczalne dla wody, zapachów, smaków
 Odporne na zarysowania, łatwe do umycia i powtórnego
użycia
 Łatwość nadania dowolnego kształtu
Wady
 Duża masa, twarde ale kruche, niebiodegradowalne
Opakowania z tworzyw sztucznych
Materiał
 Polimery i polikondensaty (PE, PVC, PP, PS, PET) – barwione,
utwardzone, plastyfikowane oraz z dodatkami zwiększającymi
odporność chemiczną
 Butelki, pojemniki, beczki, folie, kontenery, kubełki, siatki
i worki
Zastosowanie 



Żywność i napoje, opakowania na warzywa i owoce, lekarstwa
Środki czystości, kosmetyki, odczynniki chemiczne,
Farby, kleje, rozpuszczalniki
Odpady przemysłowe, ścieki
Zalety
 Łatwe w produkcji i lekkie
 Odporne na większość substancji chemicznych (wyjątki:
PE i PP – tłuszcze, rozpuszczalniki organiczne, ciekłe
węglowodory, PVC – rozpuszczalniki organiczne wodne
roztwory zasad, PS – rozpuszczalniki organiczne i stężone
kwasy)
 Nieprzepuszczalne dla wody, zapachów i smaków
Wady
 Możliwość przenikania do produktów
 Bardzo trudno biodegradowalne
Opakowania dla substancji
chemicznych
Kwas
fluorowodorowy
i wodne roztwory
mocnych zasad




Kwas azotowy(V)
 Opakowania ze szkła ciemnego, ponieważ pod wpływem
światła kwas ulega rozkładowi:
 4HNO3  4NO2 + O2 + 2H2O
 Pojemniki z aluminium, ponieważ w kontakcie z kwasem
ulega pasywacji (powstaje Al2O3 – odporny na działanie
kwasu)
 2Al + 6HNO3  Al2O3 + 6NO2 + 3H2O
Wodne roztwory
mocnych zasad
 Opakowania z tworzyw sztucznych (PE, PET)
 Nie mogą być stosowane opakowania z PVC
 CH3-CH2- Cl + NaOH  CH3-CH2-OH + Na+ + Cl-
Opakowania z tworzyw sztucznych
Nie mogą być stosowane opakowania szklane:
SiO2 + 4HF  SiF4↑ + H2O
SiO2 + 2NaOH  2Na+ + SiO32- + H2O
Zagospodarowanie odpadów
Segregacja






Utylizacja
 Niszczenie odpadów – najczęściej przez przemysłowe
spalanie w kontrolowanych warunkach
 Kompostowanie odpadków organicznych (produkcja
nawozów organicznych i podłoży do uprawy roślin)
Recykling




Sortowanie odpadów na grupy:
Szkło
Papier
Metale,
Tworzywa sztuczne,
Odpadki organiczne (resztki pokarmów)
Ponowne wykorzystanie przez ich przeróbkę:
Stłuczka szklana – produkcja szkła
Opady metalowe – przemysł hutniczy \
Papier (makulatura) – produkcja tektury, papa, papier
opakunkowy),
 Tworzywa sztuczne – produkcja paliw syntetrycznych
Tworzywa biodegradowalne
 Biodegradacja – proces rozkładu tworzyw sztucznych przy
udziale mikroorganizmów na proste związki nieorganiczne
(H2O, CO2),
 Okres biodegradacji nie powinien przekraczać
6-miesięcy
 Tworzywa biodegradowalne otrzymuje się przez modyfikację
tradycyjnych tworzyw sztucznych z użyciem:
 skrobi, białek, kwasu mlekowego, kwasu masłowego
 Biodegradacja:
 warunki tlenowe
 polimer + O2  CO2 + H2O + sole mineralne + próchnica
 warunki beztlenowe
 polimer  CO2 + CH4 + H2O + sole mineralne + próchnica
Download