Bez tytułu slajdu

advertisement
Prezentacja klasy IIIa
NARKOMANIA
i
AIDS
Co to jest narkotyk?
Narkotyk to środek wywołujący uzależnienie. Należy
przy tym pamiętać, iż pojęcie to obejmuje zarówno
substancje uzależniające o działaniu pobudzającym, np.
środki psychostymulujące (amfetamina, kokaina) jak i o
działaniu silnie hamującym (np. barbiturany,
benzodiazepiny, alkohole, w tym alkohol etylowy) a
także środki psychodysleptyczne (halucynogenne, np.
LSD-25, meskalina, psylocybina).
Co to jest zespół uzależnienia?
Na zespół uzależnienia składają się takie zjawiska
fizjologiczne, behawioralne* i poznawcze, kiedy
zachowania związane z używaniem substancji uzyskują
wyraźną przewagę nad innymi, które były
charakterystyczne dla danej osoby.
Kiedy możemy rozpoznać zespół uzależnienia?
Najistotniejsze cechy i objawy zespołu uzależnienia to:

silna potrzeba lub przymus używania substancji psychoaktywnej,

utrata samokontroli w używaniu substancji psychoaktywnej
(niemożność przerwania przyjmowania, utrata kontroli dawek),

wystąpienie zespołu abstynencyjnego po przerwaniu przyjmowania
substancji,

charakterystyczny indywidualny sposób używania substancji,

postępujące zaniedbywanie innych zainteresowań lub przyjemności na
rzecz zdobywania i przyjmowania substancji uzależniającej,

zażywanie środka mimo wyraźnych szkód fizycznych, psychicznych,
społecznych, o których wiadomo, że mają związek z przyjmowaniem
środka.
Narkotyki lub przybory do ich używania
• fifki, fajki, bibułki papierosowe
• kawałki opalonej folii aluminiowej, łyżka
• znaczki, białe lub kolorowe pastylki z wytłoczonymi
wzorkami
• leki bez recepty
• igły, strzykawki
• tuby, słoiki, foliowe torby z klejem
Narkomania
Ogólna definicja:
Narkomania - potoczne określenie odnoszące się do uzależnienia od
substancji chemicznych wpływających na czynność mózgu. Narkomania
charakteryzuje się:
-tzw. głodem narkotycznym
-przymusem zażywania środków odurzających
-chęcią zdobycia narkotyku za wszelką cenę i wszystkimi sposobami
UWAGA!!!
Wszystkie narkotyki wywołują uzależnienia na poziomie psychicznym.
Narkomania
W zależności od stosowanego środka uzależniającego
zastosowano podział na:
-morfinizm - uzależnienie od zażywania morfiny
-kokainizm - uzależnienie od zażywania kokainy
-heroinizm - uzależnienie od zażywania heroiny
-alkoholizm - uzależnienie od zażywania alkoholu
AIDS
Zespół nabytego niedoboru
odporności
(ang.Acquired
Immunodeficiency Syndrome) –
termin ten określa końcowe stadium
zakażenia HIV charakteryzujące się
bardzo niskim poziomem
limfocytów, a więc wyniszczeniem
układu odpornościowego, co
skutkuje zapadalnością na niektóre
formy nowotworów, grzybic,
nietypowe zapalenia płuc mogące
spowodować śmierć pacjenta.
Stylizowany obraz wirusa HIV
Drogi zakażeń wirusem HIV
Wirus HIV przenosi się poprzez:
-krew (najbardziej efektywna droga zakażenia) i produkty
krwiopochodne,
-drogę płciową,
-mleko matki(udowodniono możliwość przeniesienia
zakażenia tą drogą),
przeniesienie z matki na dziecko (krew kobiety i dziecka nie
mieszają się, jednak może do tego dojść np. podczas jakichś
komplikacji porodowych).
Inne sposoby zakażenia wirusem
HIV
Można się zarazić także podczas:
- przyjmowania krwi, produktów krwiopochodnych i narządów (zwłaszcza przed 1990),
- akupunktury,
- robienia tatuaży,
- bójki (jeśli doszło do kontaktu z krwią),
- uprawiania sportów kontaktowych, sportów lub sztuk walki, jeśli doszło do kontaktu z
krwią,
- skaleczeń, ran, zadrapań podczas naprawiania sprzętu (zwłaszcza medycznego),
- używania dożylnie narkotyków,
- używania dożylnie środków dopingujących,
- karmienia piersią gdy matka jest zarażona,
- podczas ciąży i porodu,
- udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków bez zachowania należytego
zabezpieczenia,
- pracy z materiałem zakaźnym (np. w laboratorium) bez zachowania zasad bezpieczeństwa.
Epidemiologia AIDS
Do największej liczby nowych zakażeń
na świecie dochodzi w regionie Afryki
Subsaharyjskiej i Karaibów. W
niektórych państwach afrykańskich
odsetek osób żyjących z HIV w
społeczeństwie przekroczył 40%.
Natomiast regionem o największej
dynamice epidemii jest Europa
Wschodnia, przede wszystkim obszar
Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, państw
bałtyckich. Wedle analiz UNAIDS w
samej aglomeracji moskiewskiej żyje
ponad 500 tys. osób żyjących z HIV; w
Rosji odsetek osób żyjących z HIV w
społeczeństwie może przekraczać 2%, na
Ukrainie 1,5% (dla porównania
wskaźnik ten w Polsce wynosi 0,07%).
Odsetek dorosłych osób (15-49 lat)
zakażonych HIV i chorych na AIDS na
kontynencie afrykańskim. Dane z 1999
roku, uaktualnione
Działanie wirusa HIV
Po zakażeniu wirus atakuje limfocyty T, szczególnie te, na których występują antygeny
CD4 (tzw. limfocyty T4). Czas od chwili kontaktu z wirusem, do momentu w którym
można zdiagnozować infekcję za pomocą typowych testów (tzw. okienko serologiczne),
w przypadku infekcji HIV trwa zwykle około sześciu tygodni. W ciągu kilku dni po
zakażeniu może rozwinąć się tzw. ostra choroba retrowirusowa trwająca do kilku
tygodni. W tym okresie występują objawy ogólne takie jak powiększenie węzłów
chłonnych, podwyższona temperatura i inne tzw. grypopodobne symptomy. Stwarza to
podwójne niebezpieczeństwo ponieważ chory zazwyczaj nie zdaje sobie sprawy z tego
że jest zakażony, a poziom wirusa we krwi osiąga bardzo wysokie wartości, co ułatwia
jego dalsze rozprzestrzenianie się. Po dość długim okresie bezobjawowym (trwającym
nawet kilkanaście lat) zaczynają pojawiać się objawy uszkodzenia układu
immunologicznego.
Nowotwór spowodowany AIDS
Postać mięsaka Kaposiego
związana z AIDS (epidemiczna)
- ocenia się, że występuje u 1015% mężczyzn z AIDS; Zmiany
nie mają charakterystycznej
lokalizacji: mięsak wcześnie
rozwija się w narządach
wewnętrznych (nerki, płuca,
błonie śluzowej przewodu
pokarmowego), węzłach
chłonnych. Uważa się, że zmiany
skórne na koniuszku nosa są
patognomoniczne dla tego typu
choroby.
Mięsak Kaposiego
Kontakty z narkotykami
W pokazie wykorzystano materiały edukacyjne ze źródeł :
•
•
•
•
http://narkotyki.esculap.pl/
http://free.of.pl/a/aids/
http://google.pl/
http://huby.seo.pl/14_zdrowie_edukacja/narkotyki/narkoty
ki_kontakt.GIF
• http://www.biomedical.pl/nalogi/narkotyki-cala-prawda-ouzywkach-11.html
Dziękujemy za obejrzenie naszej prezentacji - klasa IIIa
Download