Zarządzanie strategiczne w jednostkach ochrony zdrowia

advertisement
Temat szkolenia: Zarządzanie strategiczne
Cel szkolenia: Służba zdrowia jest specyficznym sektorem gospodarki, łącząca w sobie biznes z
pracą na rzecz społeczeństwa. Perspektywy rozwoju ochrony zdrowia w Polsce i sukcesywne
przemiany, które w niej zachodzą, obligują nas to tego, żeby podjąć się wykształcenia
wyspecjalizowanej kadry menedżerskiej, przygotowanej dokładnie pod potrzeby tej istotnej
branży.
Dla kogo:



kadr kierowniczych wyższego i średniego szczebla,
kierowników komórek organizacyjnych,
prezesów i członków zarządów
Czas trwania: 32 godziny
Program:
- Myślenie strategiczne w procesie zarządzania 4h
- Metody analizy strategicznej 8h
- Kontrola zarządcza a kontrola strategiczna 8h
- Strategiczna karta wyników 4h
- Ocena konkurencyjności organizacji 8h
Download