lista lektur – historia filozofii 2016/2017

advertisement
dr Katarzyna Kasia
Historia filozofii
wykład Akademia Sztuk Pięknych
2016/2017
Lista lektur:
1. Początki filozofii Zachodu, presokratycy:
a. Tales i początki jońskiej filozofii przyrody
b. Heraklit
c. Ksenofanes i Eleaci (Parmenides, Melissos, Zenon)
d. Atomiści (Leukippos i Demokryt)
Filozofia starożytna Grecji i Rzymu pod red. J. Legowicza, Warszawa 1968, s. 55 – 57, 77 – 82,
83 – 92, 99 – 110.
2. Sofiści i Sokrates
Filozofia starożytna Grecji i Rzymu pod red. J. Legowicza, Warszawa 1968, s. 113 – 161.
3. Platon
Platon, Państwo, tłum. W. Witwicki, wydanie dowolne, księgi V – VII.
4. Arystoteles
Arystoteles, Poetyka, tłum. H. Podbielski, Wrocław 1983.
5. Filozofia hellenistyczna:
a. Cynicy
b. Sceptycy
c. Epikurejczycy
d. Stoicy
Filozofia starożytna Grecji i Rzymu pod red. J. Legowicza, Warszawa 1968, s. 243 – 249, 309 –
355, 355 – 380.
1
6. Św. Augustyn
A. Kasia, Św. Augustyn, Warszawa 1960, s. 91 – 116.
7. Św. Tomasz
J. Borgosz, Tomasz z Akwinu, Warszawa 1962, s. 121 – 124, 160 – 170.
8. Renesans
a. Machiavelli
b. Francis Bacon
c. Erazm z Rotterdamu
K. Leśniak, Franciszek Bacon, Warszawa 1961, s. 115 – 131.
lub N. Machiavelli, Książę, tłum. W. Rzymowski, Wrocław 1969.
9. Thomas Hobbes i Jean Jacques Rousseau
T. Hobbes, Lewiatan, tłum. C. Znamierowski, Warszawa 1954, s. 110 – 150.
J.-J. Rousseau, Umowa społeczna, tłum. B. Baczko, Warszawa 1966, s. 1 – 37.
10. Renee Descartes
R. Descartes, Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1970, s. 2 – 48.
11. David Hume
D. Hume, Badania dotyczące rozumu ludzkiego, tłum. J. Łukaszewicz i K. Twardowski,
Warszawa 1977, s. 33 – 50.
12. Immanuel Kant
I. Kant, Uzasadnienie metafizyki moralności, tłum. M. Wartenberg, Warszawa 1953.
2
Podręczniki:
W. Tatarkiewicz, Historia filozofii t. II i III (wydanie dowolne).
B. Russel, Dzieje filozofii Zachodu i jej związki z rzeczywistością polityczno-społeczną od
czasów najdawniejszych do dnia dzisiejszego, tłum. T. Baszniak, A. Lipszyc, M.
Szczubiałka, Warszawa 2000.
A. Sikora, Od Heraklita do Husserla. Spotkania z filozofią, Warszawa 1999.
T. Gadacz, Historia filozofii XX wieku. Nurty, t. II, Kraków 2009.
3
Download