Mikrobiologia jamy ustnej

advertisement
Mikrobiologia jamy ustnej
Oddział Lekarsko-Dentystyczny - III rok (semestr letni) - -wykłady
Lp.
Data
Godziny
1
1.03.2012
13.00 - 14.30
2
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
2
15.03.2012
13.00 - 14.30
2
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
3
29.03.2012
13.00 - 14.30
2
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
4
12.04.2012
13.00 - 14.30
2
5
26.04.2012
13.00 - 14.30
2
6
10.05.2012
13.00 - 14.30
2
7
17.05.2012
13.00 - 14.30
2
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
Centrum Dydaktyczne UM
ul. Pomorska 251
Sala 1.18
Razem godzin
Liczba Miejsce prowadzonych
godzin
zajęć
14
Tematyka zajęć
Osoba prowadząca
Klasyfikacja bakterii. Budowa i biologia komórki bakteryjnej.
Mechanizmy chorobotwórczości bakterii. Podstawy epidemiologii
- rezerwuar zarazka, źródła zakażenia, przenosiciele zarazków,
drogi i wrota zakażenia, nosicielstwo bakterii chorobotwórczych.
Fizjologiczna flora bakteryjna człowieka.
Antybiotyki i chemioterapeutyki przeciwbakteryjne. Powstawanie
i mechanizmy oporności bakterii na leki. Przenoszenie genów
oporności - poziome, pionowe. Szczepionki i surowice odpornościowe.
Bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne wywołujące zakażenia w
obrębie jamy ustnej. Rodzaj Streptococcus, Staphylococcus, Enterococcus, Actinomyces, Mycobacterium, Corynebacterium, Neisseria, Treponema.
Klasyfikacja wirusów. Budowa wirusów i mechanizm ich replikacji w komórkach eukariotycznych. Mechanizmy chorobotwórczości wirusów. Szczepionki, surowice i leki przeciwwirusowe.
Wirusy DNA i RNA wywołujące zakażenia w obrębie jamy ustnej.
Wirus HIV i zespół AIDS.
Prof. Zbigniew Krzemiński
Fizjologiczna flora bakteryjna jamy ustnej - pojawianie się, skład
jakościowy i ilościowy. Ochronna rola flory fizjologicznej jamy
ustnej. Zawodowe zagrożenia biologiczne.
Udział bakterii w etiologii i patogenezie próchnicy zębów i chorób
przyzębia - rodzaj Streptococcus, Lactobacillus, Actinomyces,
Gram-ujemne pałeczki beztlenowe (rodzaj Bacteroides, Fusobacterium, Prevotella, Porphyromonas).
Budowa i rola płytki nazębnej. Profilaktyka próchnicy zębów i
chorób przyzębia.
Prof. Zbigniew Krzemiński
Prof. Zbigniew Krzemiński
Prof. Zbigniew Krzemiński
Prof. Zbigniew Krzemiński
Prof. Zbigniew Krzemiński
Prof. Zbigniew Krzemiński
Download