Zagadnienia do egzaminu Mikrobiologia i Mikrobiologia jamy ustnej

advertisement
Wrocław, 2016-11-03
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW
II ROKU STOMATOLOGII
ROK AKADEMICKI 2016/2017
Mikrobiologia ogólna
1. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich.
2. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie LPS w chorobotwórczości
bakterii.
3. Budowa ściany komórkowej prątków gruźlicy
4. Podstawy chorobotwórczości bakterii (adherencja, toksyczność, inwazyjność).
5. Znaczenie struktur powierzchniowych dla chorobotwórczości drobnoustrojów /rzęski,
fimbrie, otoczki, śluz/.
6. Charakterystyka toksyn bakteryjnych
7. Warunki hodowli bakterii chorobotwórczych.
8. Metody różnicowania bakterii.
Leki przeciwbakteryjne
1.
Omów sposoby działania antybiotyków na bakterie.
2.
Charakterystyka antybiotyków beta-laktamowych, zakres działania, mechanizm działania
i oporności.
3. Charakterystyka,
zakres
działania,
mechanizmy
działania
i
mechanizm
oporności:
aminoglikozydy, tetracykliny, makrolidy, glikopeptydy, chinolony, fluorochinolony,
sulfonamidy, polipeptydy, nitroimidazole, oksazolidynony, ketolidy, streptograminy
4.
Antybiotyki aktywne wobec bakterii beztlenowych.
5.
Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki.
6.
Mechanizm działania i mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki
(wyjaśnij pojęcia: MRSA, HLAR, VRE, VRSA, VISA, GISA, ESBL, MBL, KPC, MIC, MBC).
Sterylizacja i dezynfekcja
1.
Sterylizacja wysokotemperaturowa.
2.
Sterylizacja niskotemperaturowa.
3.
Kontrola procesów sterylizacji.
4.
Związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji.
Flora jamy ustnej, jej udział w zakażeniach
1.
Udział bakterii w próchnicy zębów.
2.
Udział bakterii w chorobach przyzębia.
3.
Promienica – czynnik etiologiczny, diagnostyka i leczenie.
4.
Gram-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe – udział w zakażeniach jamy ustnej.
5.
Zakażenia jamy ustnej o etiologii grzybiczej.
6.
Flora fizjologiczna organizmu człowieka ze szczególnym uwzględnieniem jamy ustnej
(gatunki)
7.
Klasyfikacja chorób przyzębia
8.
Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gruczołów ślinowych
Zakażenia układu oddechowego
1.
Cechy chorobotwórcze Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella
pneumoniae
2.
Zakażenia powodowane przez paciorkowce grupy serologicznej A (Streptococcus.
pyogenes ) i B ( S. agalactiae)
3.
Postacie kliniczne i etiologia anginy.
4.
Diagnostyka błonicy.
5.
Chorobotwórczość pałeczek Haemphilus.
6.
Czynniki wirulencyjne i chorobotwórczość Pseudomonas aeruginosa.
7.
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae
8.
Etiologia i diagnostyka gruźlicy.
9.
Profilaktyka gruźlicy:
BCG – wyjaśnij akronim, znaczenie w profilaktyce gruźlicy
10.
Zakażenia układu oddechowego o etiologii wirusowej.
Zakażenia przewodu pokarmowego
1.
Chorobotwórczość pałeczek Salmonella sp: Salmonella Typhi -dur brzuszny, zatrucia
pokarmowe . S.enteritidis, S. typhimurium
2.
Chorobotwórczość pałeczek Shigella – czerwonka bakteryjna.
3.
Zakażenia przewodu pokarmowego – cholera, kampylobakterioza, chorobotwórczość
Escherichia coli, Campylobacter, Vibrio, Clostridium difficile, Bacillus cereus
Laseczki Gram-dodatnie
1.
Tężec – etiologia i zapobieganie.
2.
Botulinizm – etiologia i zapobieganie.
3.
Zgorzel gazowa – chorobotwórczość Clostridium perfringens.
4.
Charakterystyka Clostridium difficile
5.
promienica –Bacillus anthracis
Choroby przenoszone drogą płciową
1.
Diagnostyka kiły I, II i III-rzędowej.
2.
Kliniczne objawy kiły w jamie ustnej.
3.
Etiologia i diagnostyka rzeżączki.
4.
Chlamydia trachomatis – charakterystyka i chorobotwórczość.
5.
Wymień i omów czynniki etiologiczne chorób przenoszonych drogą płciową (czynnik
etiologiczny –choroba)
Wybrane zagadnienia z wirusologii lekarskiej
1.
Charakterystyka wirusów, w jaki sposób wirusy wywołują choroby?
2.
Budowa wirusów: Kwas nukleinowy, synetria kapsydu, osłonka
3.
Wirusowe zakażenia jamy ustnej.
4.
Wirus HIV, epidemiologia zakażeń.
5.
Zakażenia oportunistyczne w przebiegu zakażenia HIV.
6.
Objawy zakażenia HIV w obrębie jamy ustnej
7.
WZW – etiologia – typy wirusów HAV(Hepatitis A Virus), HBV, HCV, HDV, HEV – ryzyko
infekcji, profilaktyka.
8.
Wirusy wywołujące zapalenie żołądka i jelit: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, kalici-,
korona- i astrowirusy
9.
Herpeswirusy – Herpes simplex typ I i II, wirus cytomegalii (CMV), wirus Epsteina-Baar
(EBV), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV).
10.
Adenowirusy, Papilomawirusy, Picornawirusy (Poliowirusy, Coxsackie, Enterowirusy,
Rhinowirusy), Paramyxowirusy
11.
Ortomyksowirusy
12.
Wirusy onkogenne.
Grzyby jako czynniki infekcyjne – kandydoza, aspergiloza
Grzyby o szczególnym znaczeniu w praktyce stomatologicznej (klasyfikacja, morfologia,
rozmnażanie), grzyby drożdżopodobne, grzyby pleśniowe
Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Aspergillus spp
Pneumocystis jiroveci (dawniej Pneumocystis carinii)
Wymień czynniki predysponujace do kanydozy jamy ustnej
Klasyfikacja kandydoz jamy ustnej
Drobnoustroje o szczególnym znaczeniu w praktyce stomatologicznej
Charakterystyka bakterii, podstawy chorobotwórczości (toksyny i enzymy), postacie kliniczne i
epidemiologia zakażeń, diagnostyka, wrażliwość i oporność na antybiotyki











Rodzaj: Staphylococcus, Steptococcus, Enterococcus
Rodzaje: Lactobacillus, Corynebacterium, Propionibacterium
Promieniowce i Gram-dodatnie laseczki
Rodzina Neisseriaceae
Pałeczki jelitowe (Salmonella , Shigella, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas)
Rodzaj Vibrio, Campylobacter, Helicobacter
Rodzaj Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium
Bakterie kapnofilne – Rodzaj: Actinobacillus, Capnocytophaga, Eikenella
Bakterie spiralne: Treponema, Borrelia, Leptospira
Legionella
Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma
Wrota zakażenia powszechnie występujących patogenów (wrota, patogen, choroba np. układ
oddechowy S. pneumoniae, zapalenie płuc)
Wymień choroby przenoszone drogą płciową (choroba, czynnik etiologiczny)
Wykładowca
Prof. dr hab. Grażyna Gościniak
Download