Uploaded by User943

MIKRO PYTANIA

advertisement
KOLOKWIUM I
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
Mechanizmy oporności.
Do jakiej domeny życia należą organizmy prokariotyczne?
Jak zwiększyć zdolność rozdzielczą?
Jak identyfikować za pomocą spektrometrii masowej?
Co to jest przestrzeń periplazmatyczna i jakie procesy w niej zachodzą?
Jakie składniki dodaje się do podłóż żeby działały wybiórczo?
Opisać budowę błony zewnętrznej ściany komórowej bakterii G-.
Na podstawie wybranego gatunku napisać, co to jest pangenom i genom rdzeniowy.
Jaką funkcję pełni QSSS?
Dlaczego w badaniach bakterioskopowych stosuję się olejek imersyjny?
Jakie znasz próby na wykrywanie enzymów?
Jak izolujemy czystą kulturę?
Czym różni się procaryota od eucaryoty?
Co to rzęski fimbrie otoczki? Budowa i funkcja.
Jakie warunki musi spełniać podłoże bakteriologiczne?
Metoda barwienia przetrwalników.
Opisz metody pośrednio-optyczne w liczeniu bakterii.
Budowa śk plus.
Jak oddziaływują antybiotyki i chemioterapeutyki?
Do czego służą mikroskopy z ciemnym polem a do czego kontrastowo-fazowe?
Podstawa podziału na trzy domeny.
Zasada działania API.
Jakie są podłoża wzbogacone i różnicujące, co się dodaje?
Postulaty Kocha i ich ograniczenia.
Rodzaje bakterii pozbawionych śk.
Enzymy w repikacji i funkcje.
Czemu i jak utrwalamy?
Od czego zależy wybarwianie G+?
Jak określić ilość bakterii w moczu?
Z czego składa się lipopolisacharyd LPS i co stanowi antygenn somatyczny 0?
Geny w plazmidach – za jakie cechy odpowiadają?
Barwienie Grama – przebieg i wyniki.
Jakie są sposoby na określenie liczebności bakterii w próbce mleka?
Dokonania Luisa Pasteura.
Jakie domeny są rozróżnanie i jak są klasyfikowane?
Test na oksydazę cytochromową.
Jak zbudowany jest proteoglikan?
Jak i dlaczego wykonujemy posiew redukcyjny?
KOLOKWIUM II
1)
2)
3)
4)
5)
Typy zwierząt laboratoryjnych.
Co to jest czas śmierci cieplnej? Podaj przykłady.
Co to jest punkt śmierci cieplnej?
Rodzaje egzotoksyn.
Co to LD50 i jak je obliczyć?
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
Metody sterylizacji.
Co to jest MIC i jak je określić?
Jakie bakterie pobierają żelazo i w jaki sposób?
Opisać hybrydyzację.
Jakie znamy krętki? Co to włókna osiowe? Funkcja, budowa.
Bordetella – gatunki, choroby u zwierząt.
Specyficzność adhezji z przykładami.
Nested i real-time PCR.
Serowary leptospiry dla gospodarzy utrzymujących.
Jak określa się wrażliwość bakterii na antybiotyki?
PCR – etapy, jakie geny wykrywamy?
Jakie gatunki krętków izoluje się z kału ssaków i ptaków?
Mechanizmy obrony przed fagocytozą.
Bordetella i capmylobacter – gatunki i choroby.
Metoda wirowania z chlorkiem cezu.
Znakowanie sond.
Metoda lizy alkalicznej – do czego służy? Główne etapy.
Co to MBC? Opis egzotoksyn, jak wyznaczyć?
Syfylis królików – nazwa gatunkowa, metody hodowlane dla bakterii.
Czym różni się metoda krążkowo-dyfuzyjna od określenia wartości MIC?
W jakich formach występuje plazmidowe DNA i jak układa się na żelu agarozowym?
Muliplex i RAPD PCR.
Co to metoda krążkowo-dyfuzyjna?
Różnice między przebiegiem leptospirozy u gospodarzy specyficznych i przypadkowych.
Czynnik etiologiczny brucelozy bydła i jak dochodzi do zakażenia?
Wnikanie bakterii do komórek gospodarza, mechanizm oraz przykłady drobnoustrojów.
Syfylis królików i truskawkowa pięta – co wywołuje chorobę, zakażenie.
KOLOKWIUM III
1) Opisz mechanism wnikania Salmonelli do komórek nabłonka.
2) Scharakteryzuj moraxellę – gatunki chorobotwórcze i wywołane przez nie choroby, gdzie
występują pałeczki?
3) Opisz adhezyny E. Coli w wywołaniu zakażenia.
4) Opisz czynnik etiologiczny zapalenia gałki ocznej bydła.
5) Opisz czynniki E. Coli powodujące biegunki.
6) Jak badać Pseudomonas? Czynnik zjadliwości.
7) Campylobacter ssp. – metody i warunki hodowlane, materiał do badania.
8) Serotypy B i D salmonelli – zwierzęta, choroby.
9) Metody diagnostyki Borellia spp.
10) Verotoksyny E. Coli i wpływ na organizm.
11) Co powoduje gorączkę Q? Charakterystyka bakteri, czynnik, droga zakażenia.
12) Opisać antygeny O,H,K u E. Coli.
13) Opisać mechanizm biegunki wywoływalnej przez pałeczki Salmonelli.
14) Jak hodujemy i barwimy bakterie wywołujące Chlamydiozę?
15) Jak określa się serowar albo serotyp Salmonelli?
16) Co pobieramy przy podejrzeniu zakażenia leptospirami i jakie badania wykonujemy, żeby to
potwierdzić? Diagnostyka.
17) Taylorella – jak dochodzi do zakażenia i co wywołuje?
18) SCV – po co w epidemiologii, gorączka Q.
19) ZZZN diagnostyka (u świń).
20) Rickettsia – hodowla i identyfikacja.
21) Zapalenie macicy u koni, co powoduje i jak się przenosi?
22) Nosacizna – hodowla, diagnostyka.
23) Salmonella – gatunki i podgatunki, które są najbardziej chorobotwórcze dla ssaków i ptaków.
24) Dlaczego leptospiry na czarnym tle oglądamy i jaki materiał może być pobrany do badań?
25) Wyjaśnij mechanizm działania enterotoksyn LT oraz ST wytwarzanych przez E. Coli.
26) Podaj naturalne środowisko bytowania pałeczek Pseudomonas oraz ich chorobotwórczość
dla zwierząt. Wymień gatunki patogenne.
27) W jaki sposób zwierzęta i ludzie mogą ulegać zakażenia pałeczkami tularemii?
28) Podaj różnice w schemacie diagnostyki oraz identyfikacji Campylobacter spp. oraz
Helicobacter spp. Jaki materiał kliniczny pobieramy?
29) Na czym polega test OKAP? Opisz dalsze postępowanie w przypadku uzyskania wyniku
dodatniego. Czym różni się badanie bakteriologiczne od serologicznego?
30) Bruceloza bydła – badanie serologiczne i bakteriologiczne (materiał), diagnostyka.
31) Hodowla i diagnostyka ropy błękitnej pałeczek.
32) Podaj charakterystyczne cechy bakterii wywołujących dyzenterię świń umożliwiające
laboratoryjne rozpoznanie. Metoda postępowania laboratoryjnego.
33) Scharakteryzuj bakterie powodujące tularemię – gatunki, podgatunki, wektory i rezerwuar.
34) Na czym polega dwufazowość antygenów rzęskowych u Salmonella?
35) Opisz schemat diagnostyki bakteriologicznej zapalenia gałki ocznej bydła. Co jest szczególnie
istotne przy pobieraniu materiału?
Download