Leki przeciwbakteryjne Sterylizacja i dezynfekcja

advertisement
Wrocław, 2015-11-18
ZAGADNIENIA DO EGZAMINU Z MIKROBIOLOGII DLA STUDENTÓW
II ROKU STOMATOLOGII
ROK AKADEMICKI 2015/2016
Mikrobiologia ogólna
1. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-dodatnich.
2. Budowa ściany komórkowej bakterii Gram-ujemnych. Znaczenie LPS w chorobotwórczości
bakterii.
3. Budowa ściany komórkowej prątków
4. Podstawy chorobotwórczości bakterii (adherencja, toksyczność, inwazyjność).
5. Znaczenie struktur powierzchniowych dla chorobotwórczości drobnoustrojów /rzęski,
fimbrie, otoczki, śluz/.
6. Warunki hodowli bakterii chorobotwórczych.
7. Metody różnicowania bakterii.
Leki przeciwbakteryjne
1.
Omów sposoby działania antybiotyków na bakterie.
2.
Charakterystyka antybiotyków beta-laktamowych, zakres działania, mechanizm działania
i oporności.
3. Charakterystyka,
zakres
działania,
mechanizmy
działania
i
mechanizm
oporności:
aminoglikozydy, tetracykliny, makrolidy, glikopeptydy, chinolony, fluorochinolony,
sulfonamidy, polipeptydy, nitroimidazole, oksazolidynony, ketolidy, streptograminy
4.
Antybiotyki aktywne wobec bakterii beztlenowych.
5.
Metody oznaczania wrażliwości bakterii na antybiotyki.
6.
Mechanizm działania i mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki i chemioterapeutyki
(wyjaśnij pojęcia: MRSA, HLAR, VRE, VRSA, VISA, GISA, ESBL, MBL, KPC, MIC, MBC).
Sterylizacja i dezynfekcja
1.
Sterylizacja wysokotemperaturowa.
2.
Sterylizacja niskotemperaturowa.
3.
Kontrola procesów sterylizacji.
4.
Związki chemiczne wykorzystywane w dezynfekcji.
Flora jamy ustnej, jej udział w zakażeniach
1.
Udział bakterii w próchnicy zębów.
2.
Udział bakterii w chorobach przyzębia.
3.
Promienica – czynnik etiologiczny, diagnostyka i leczenie.
4.
Gram-ujemne pałeczki bezwzględnie beztlenowe – udział w zakażeniach jamy ustnej.
5.
Zakażenia jamy ustnej o etiologii grzybiczej.
6.
Flora fizjologiczna organizmu człowieka
7.
Klasyfikacja chorób przyzębia
8.
Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gruczołów ślinowych
Zakażenia układu oddechowego
1.
Cechy chorobotwórcze Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella
pneumoniae
2.
Zakażenia powodowane przez paciorkowce grupy serologicznej A (S. pyogenes )i B ( S.
agalactiae)
3.
Postacie kliniczne i etiologia anginy.
4.
Diagnostyka błonicy.
5.
Chorobotwórczość pałeczek Haemphilus.
6.
Czynniki wirulencyjne i chorobotwórczość Pseudomonas aeruginosa.
7.
Chlamydophila pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae
8.
Etiologia i diagnostyka gruźlicy.
9.
Profilaktyka gruźlicy:
BCG – wyjaśnij akronim, znaczenie w profilaktyce gruźlicy
10.
Zakażenia układu oddechowego o etiologii wirusowej.
Zakażenia przewodu pokarmowego
1.
Chorobotwórczość pałeczek Salmonella – dur brzuszny, zatrucia pokarmowe.
2.
Chorobotwórczość pałeczek Shigella – czerwonka bakteryjna.
3.
Zakażenia przewodu pokarmowego – cholera, kampylobakterioza, chorobotwórczość
Escherichia coli, Campylobacter, Vibrio, Clostridium difficile, Bacillus cereus
Laseczki Gram-dodatnie
1.
Tężec – etiologia i zapobieganie.
2.
Botulinizm – etiologia i zapobieganie.
3.
Zgorzel gazowa – chorobotwórczość Clostridium perfringens.
4.
Charakterystyka Clostridium difficile
5.
promienica –Bacillus anthracis
Choroby przenoszone drogą płciową
1.
Diagnostyka kiły I, II i III-rzędowej.
2.
Kliniczne objawy kiły w jamie ustnej.
3.
Etiologia i diagnostyka rzeżączki.
4.
Chlamydia trachomatis – charakterystyka i chorobotwórczość.
5.
Wymień i omów czynniki etiologiczne chorób przenoszonych drogą płciową (czynnik
etiologiczny –choroba)
Wybrane zagadnienia z wirusologii lekarskiej
1.
Charakterystyka wirusów, w jaki sposób wirusy wywołują choroby?
2.
Wirusowe zakażenia jamy ustnej.
3.
Wirus HIV, epidemiologia zakażeń.
4.
Zakażenia oportunistyczne w przebiegu AIDS.
5.
WZW – etiologia – typy wirusów HAV(Hepatitis A Virus), HBV, HCV, HDV, HEV – ryzyko
infekcji, profilaktyka.
6.
Wirusy wywołujące zapalenie żołądka i jelit: rotawirusy, adenowirusy, norowirusy, kalici-,
korona- i astrowirusy
7.
Herpeswirusy – Herpes simplex typ I i II, wirus cytomegalii (CMV), wirus Epsteina-Baar
(EBV), wirus ospy wietrznej i półpaśca (VZV).
8.
Adenowirusy, Papilomawirusy, Picornawirusy (Poliowirusy, Coxsackie, Enterowirusy,
Rhinowirusy), Paramyxowirusy
9.
Ortomyksowirusy
10.
Wirusy onkogenne.
Grzyby jako czynniki infekcyjne – kandydoza, aspergiloza
Grzyby o szczególnym znaczeniu w praktyce stomatologicznej (klasyfikacja, morfologia,
rozmnażanie), grzyby drożdżopodobne, grzyby pleśniowe
Candida albicans
Cryptococcus neoformans
Aspergillus spp
Pneumocystis jiroveci (dawniej Pneumocystis carinii)
Drobnoustroje o szczególnym znaczeniu w praktyce stomatologicznej
Charakterystyka bakterii, podstawy chorobotwórczości, postacie kliniczne i epidemiologia zakażeń,
diagnostyka, wrażliwość i oporność na antybiotyki











Rodzaj: Staphylococcus, Steptococcus, Enterococcus
Rodzaje: Lactobacillus, Corynebacterium, Propionibacterium
Promieniowce i Gram-dodatnie laseczki (rodzaje Bacillus, Clostridium)
Rodzina Neisseriaceae
Pałeczki jelitowe (Salmonella , Shigella, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas)
Rodzaj Vibrio, Campylobacter, Helicobacter
Rodzaj Bacteroides, Porphyromonas, Prevotella, Fusobacterium
Bakterie kapnofilne – Rodzaj: Actinobacillus, Capnocytophaga, Eikenella
Bakterie spiralne: Treponema, Borrelia, Leptospira
Legionella
Chlamydia, Mycoplasma, Ureaplasma
Wykładowca
dr hab. Grażyna Gościniak prof. nadzw
Download