Pytania z mikrobiologii

advertisement
Pytania z mikrobiologii
Egzamin 2004
1. Podaj definicje: sterylizacji, dezynfekcji, pasteryzacji, sanityzacji, antyseptyki.
2. Rola zakażeń wywoływanych przez Streptococcuc pyogenes w patologii człowieka.
3. Następstwa zakażeń wirusowych u człowieka.
4. Wymień czynniki etiologiczne zakażeń wrodzonych i okołoporodowych i opisz możliwe
następstwa tych zakażeń
5. Zakażenia szpitalne- definicja, najczęściej występujące postacie i metody zapobiegania
6. Wirusowe zapalenie wątroby typu C- profilaktyka, diagnostyka, leczenie
7. Podaj przykłady drobnoustrojów oportunistycznych i ich znaczenie występujących
zakażeniach występujących u ludzi.
8. MRSA, MRSE, MRCNS, HLAR, ESBL - wyjaśnij znaczenie skrótów, omów mechanizm
oporności, podaj dla których drobnoustrojów należy oznaczyć ten mechanizm i podaj
znaczenie kliniczne.
9. Udział bakterii beztlenowo rosnących w schorzeniach człowieka.
10. Diagnostyka i chemioterapia zakażeń grzybiczych.
Egzamin 2003
1. Mechanizmy patogenności drobnoustrojów.
2. Możliwe następstwa zakażenia wirusowego u człowieka.
3. Podaj definicje - tak samo jak pytanie 1 z 2004
4. Mechanizmy oporności bakterii na antybiotyki betalaktamowe.
5. Choroby odzwierzęce występujące w Polsce- etiologia, profilaktyka
6. Znaczenie hodowli bakterii w rozpoznawaniu zakażenia.
7. Przesłanki kliniczne sugerujące zakażenie bakteriami rosnącymi beztlenowo
8. Zakażenie szpitalne - czynniki ryzyka, zapobieganie.
9. Rola zakażeń wywoływanych przez Staphylococcus aureus w patologii człowieka
10. Czynniki predysponujące do zachorowania na grzybice, postaci kliniczne grzybic
wywoływanych przez drożdżaki.
11. Metody identyfikacji bakterii
12. Bakteryjne zapalenia opon m.-r. - czynniki etiologiczne, diagnostyka mikrobiologiczna
13. Zakażenia HAV- epidemiologia, diagnostyka laboratoryjna, profilaktyka
14. Wirusowe zakażenia układu oddechowego u dzieci – czynniki etiologiczne,
epidemiologia, terapia
15. Ludzki wirus upośledzenia odporności - cykl replikacyjny i terapeutyczne .... ( tu nie
wiem bo się nie odbiło dalej, ale to ostatnie pytanie)
Pierwszy egzamin poprawkowy
1. Rola flory fizjologicznej w zachowaniu zdrowia.
2. Epidemiologia, chorobotwórczość i diagnostyka zakażeń HIV
3. Biofilm - znaczenie w chorobotwórczości i leczeniu zakażeń bakteryjnych
4. Wirusowe zakażenia układu oddechowego - czynniki etiologiczne, zasady diagnostyki
5. Zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych - etiologia, diagnostyka mikrobiologiczna
6. Cefalosporyny - mechanizm działania, aktywność przeciwbakteryjna, podział i
zastosowanie w leczeniu
7. Grzybice wywoływane przez drożdżaki - postaci kliniczne, etiologia, czynniki
predysponujące.
8. Wymień i opisz czynniki zjadliwości bakterii.
9. Epidemiologia i diagnostyka mikrobiologiczna gruźlicy.
10. Typy szczepionek stosowane w profilaktyce chorób zakaźnych.
Drugi egzamin poprawkowy
1. Pobieranie, przesyłanie, zasady badania bakteriologicznego moczu.
2. Szczepienia ochronne zapobiegające chorobom bakteryjnym w Polsce
3. Czynniki predysponujące do zachorowania na gruźlicę. Postaci kliniczne grzybic
wywoływanych przez drożdżaki.
4. Opisz epidemiologię zakażeń wirusami grypy i paragrypy. Podaj rolę zmienności
genetycznej tych wirusów.
5. Opisz epidemiologię i diagnostykę mikrobiologiczną gruźlicy.
6. Zakażenia szpitalne: czynniki ryzyka, etiologia, zapobieganie.
7. Opisz metody laboratoryjnego wykrywania oporności na antybiotyki beta laktamowe i
wyjaśnij mechanizmy oporności na te grupę antybiotyków.
8. Podaj chorobotwórczość oraz zasady diagnostyki mikrobiologicznej beztlenowców
niezarodnikujących.
9. Zakażenia wirusami HIV - zasady rozpoznawania, profilaktyka oraz terapia tych zakażeń
10. WZW C - profilaktyka, diagnostyka wirusologiczna. Leczenie.
Egzamin wcześniejszy
1. Opisz metody kontroli sterylizacji:
a) termicznej
b) chemicznej
c) radiacji
d) filtracji
2. Podaj typowy tok badania bakteriologicznego.
3. Wymień choroby przenoszone dr.płciową występujące (w Polsce) i podaj ich czynniki
etiologiczne i zasady diagnostyki mikrobiologicznej.
4. Co to jest płytka nazębna, wymień drobnoustroje aktywne w jej powstawaniu. Jej udział w
chorobach przyzębia
5. Próchnica - wyjaśnij etiologie zakaźna schorzenia.
6. Podaj czynniki zjadliwości gronkowca złocistego i związane z nimi objawy chorobowe.
7. Przedstaw czynniki sprzyjające rozwojowi grzybic układowych.
8. Wymień wirusy powodujące zak.ukł.odd. i podaj możliwości diagnostyczne.
9. Szczepionki zawierające żywe, atenuowane drobnoustroje-podaj ich zastosowanie.
10. Podaj zasady właściwego doboru antybiotyku do terapii.
+ określ siłę działania antyb. – MIC, MBC
+ określenie klinicznej aktywności antybiotyku MED., MCD, MTD
+ określenie ilości dawki antyb. Podawanej na kg mc
+mech działania antyb.- bakteriobójcze i bakteriostatyczne stężeniana co działałają
+synergizm i antagonizm działania ->działanie skojarzone na 1gatunek bakterii
+ określenie poziomu antybiotyku w krwi lub płynie m-r czy ma stężenie bójcze czy
statyczne, czy hamuje wzrost innych drobnoustrojów
+wykonanie próby uczuleniowej, antybiogramu
czy nie są antybiotykozależne, czy nie są oporne na działanie antybiotyków
część 2
1. Wszystko o preparacie bezpośrednim
2. Ropne zap. opon m-r- diag, etiologia!!!!
3. Gruźlica - diag, epidemiologia, stosowane metody profilaktyki
4. Beztlenowce niezarodnikujące-diagn, chorobotwórczość
5. Szczepionka DiPerTe
6. Działanie: betalaktamy, aminoglikozydy, makrolidy, chinoliny
7. Diagnostyka HIV
8. Wirusy zak.ukł odd
9. Wirusy a nowotwory
10. WZW B- epidemiologia, diagno, profilaktyka
11. Diagnostyka krwi, schemat pobierania krwi, wskazania oraz zasady dotyczące badania
bakteriologiczneg krwi.
12.Grypa – etiologia, epidemiologia, zmienność antygenowa, profilaktyka.
13. EBV-chorobotworczość, epidemiologia, diagnostyka wirusologiczna.
14. Zak grzybicze-diagnostyka, leczenie.
15. Wpływ wirusów na kom=CPE, łysinki, transformacja lub możliwe następstwa zak
wirusowego w hodowli kom.
16. Sterylizacja i dezynfekcja.
17. Bakterie wywołujące zatrucia pokarmowe.
18. Diagnostyka mikrobiologiczna kiły.
19. E.coli, C.difficile- chorobotwórczość, daign
20. Czynniki chorobotwórczości ziarniniaków G+
21. Rzeżączka diagnostyka.
22. Izolacja wirusów na hodowlach kom, konsekwencje i zastosowanie w diagnostyce
mikrobiologicznej
23. Błonica
24. Mech, oporności na antyb. beta-laktamowe
część 3
1. Zak.szpitalne-czynniki ryzyka, etiologia, zapobieganie
2. Opisz metody laboratoryjnego wykrywania oporności na antyb betalaktamowe i wyjaśnij
mechanizmy oporności bakterii na tę grupę antyb.
3. Metody sterylizacji i sposoby kontroli tych procesów
4. Scharakteryzuj zakażenia wywołane przez E.coli
5. Helicobacter pylori – chorob, diagnostyka
6. Choroby wieku dziecięcego wywołane przez paramyksowirusy – etiologia, epidemiologia,
patogeneza
7. HSV1 HSV2- chorobotwórczość, epidemiologia, diagnostyka, leczenie
8. Czynniki predysponujące do zachorowania na grzybice i podaj postacie kliniczne grzybic
wywoływane przez drożdżaki
9. Kryteria doboru antyb w leczeniu zak bakteryjnych
10. Wymień bakterie i opisz ich udział w mech powstawania i rozwoju różnych typów
próchnicy
11. Mech działania antyb.-beta laktamy makrolidy aminoglikozydy, chinolony
12. Materiał kliniczny-pobieranie, przesyłanie, diagnostyka
13. HIV-dignostyka epidemiologia leczenie, profilaktyka
14. Bakterie beztl w ch.jamy ustnej
15. Grzyby drożdzopodobne w schorzeniach j.ustnej
16. Mech sterylizacji
17. Mech obronne w jamie ustnej
18. HLAR, ESBL, MSA – znaczenie w diagnostyce diagnostyce terapii
19. Czynniki zjadliwości S.aureus
20. Wirusy grn dr oddechowych-diagnostyka
21. Szczepionki żywe i atenuowane
22. Tok badania bakteriologicznego
23. Czynniki sprzyjające grzybicy
24. Sposób dobierania antyb
25. Ch. przenoszone dr płciową –bakt i wirusy
26. Enterotoksyny
27. zasady racjonalnej antybiotykoterapii
28. zakażenia krzyżowe w gabinecie
29. pałeczki g+
30. zak wirusowe jamy ustnej+diagnostyka
31. drobnoustroje sprawiające najwięcej obecnie problemów w leczeniu, możliwości terapii –
przykłady antybiotykoterapii.
32. Zak. ran
33. wymień choroby podlegające obowiazkowemu szczepieniu w Polsce, podaj
przeciwwskazania do szczepienia
34. C.albicans – chorobotwórczość chorobotwórczość diagnostyka
35. sterylizacja i dezynfekcja
36. diagnostyka kiły
37.wir a nowotwory człowieka
38. czyn etiologiczne zak.ukł odd.u ludzi
39. praktyczne aspekty wynikające z zast preparatu bezpośredniego w diagnostyce
bakteriologicznej
40. ropne zap. opon m-r, etiologia i diagnostyka
41. chorobotw beztl niezarodnikujących
42. wskazania i zastosowanie badania bakt krwi u ludzi
43. mech oporności bakt na antyb betalaktamowe – sposoby praktycznej diagnostyki
oporności i jej zastosowanie u ludzi
Jeszcze jedna wersja:
1. cykl replikacyjny wirusa HIV
2. choroby odzwierzęce występujące w Polsce
3. mechanizmy chorobotwórczości bakterii
4. możliwe następstwa wirusowego zakażenia człowieka
5. definicje: sterylizacja, sanityzacja, antyseptyka, aseptyka
6. mechanizmy oporności na b-laktamy
7. znaczenie hodowli bakteryjnej w rozpoznaniu zakażenia
8. przesłanki kliniczne sugerujące zakażenie bakteriami rosnącymi beztlenowo
9. zakażenia szpitalne
10. rola zakażeń wywoływanych przez S.aureus
11. czynniki predysponujące do zachorowania na grzybice, postaci kliniczne grzybic
wywołanych przez drożdżaki
12. metody identyfikacji bakterii
13. bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych
14. zakażenia HAV/HCV
15. wirusowe zakażenia układu oddechowego u dzieci
16. zakażenia oportunistyczne - znaczenie
17. MRSA, MRSE, MRSCN, HLAR, ESBL
18. chemioterapia i diagnostyka grzybic
19. chorobotwórczość S.pyogenes
20. następstwa zakażenia wirusowego
21. zakażenia okołoporodowe - etiologia i następstwa
poprawka z mikrobow nie jest zla. podstawa sa wyklady, bez nich trudno sie u luczaka
wybronic. potem dopiero notatki z zajec, ksiazka... jesli omawiajac badania albo
antybiotykoterapie wspomnisz o porownywaniu kosztow i o racjonalnym finansowaniu
publicznej sluzby zdrowia to czworke masz gwarantowana. nie czepia sie, jesli ma dobry
humor to nawet przymknie oko na niedociagniecia. moj egzamin trwal prawie poltorej
godziny, tyle ze 2/3 tego czasu on opowiadal jak nierozwaznie wydajemy pieniadze na drogie
badania. nawet jesli dostaniesz pytanie nie zwiazane z tematem, wtrac cos o tym ze
najlepszym, najdokladniejszym i najtanszym badaniem w medycynie jest badanie lekarza a
posiewy i inne badania to juz absolutna koniecznosc.
Download