załączniku - Wilnoteka

advertisement
Tydzień Profilaktyki Nowotworów Jamy Ustnej
Według danych litewskiego Narodowego Instytutu Raka zachorowalność na
nowotwór jamy ustnej na Litwie corocznie zajmuje dziewiąte, dziesiąte miejsce na
liście chorób, jakie dotykają społeczeństwo. Rak jamy ustnej występuje wśród osób
starszych, częściej mężczyzn. Wśród panów w wieku produkcyjnym (30-54 lat) w
2012 roku był na szóstej pozycji według częstości zachorowań. Zauważono, że w
ostatnich latach rośnie również liczba chorych kobiet i młodych ludzi. Stwierdzono,
że u osób palących i pijących ryzyko zachorowania na raka jamy ustnej jest znacznie
wyższe, w porównaniu do osób niepalących i nieużywających alkoholu. Na rozwój
nowotworu jamy ustnej wpływ ma także jakość diety, związana głównie z rzadkim
spożyciem owoców i warzyw, zła higiena jamy ustnej, nieprawidłowe protezy
dentystyczne, wirus brodawczaka ludzkiego. Jedną z głównych przyczyną raka jamy
ustnej jest promieniowanie ultrafioletowe.
Największym problemem chorób onkologicznych jest późna diagnoza. Ponad połowa
przypadków raka jamy ustnej na Litwie zostaje zdiagnozowana w III, IV stadium
choroby. Głównym tego powodem jest niewiedza o pierwszych objawach schorzenia,
opóźnione konsultacje ze specjalistami i przekonanie, że zmiany chorobowe w jamie
ustnej znikną same. Nowotwór ten skutkuje sporymi konsekwencjami, ponieważ
leczenie jest długie, bolesne, niejednokrotnie wymagające wielu operacji
rekonstrukcyjnych, po których często pozostają deformacje twarzy i głowy.
Podstawowe niepokojące objawy, po których wystąpieniu należałoby się zwrócić do
specjalisty – niegojąca się przez 2-3 tygodnie rana w jamie ustnej, guzek w jamie
ustnej lub gardle, biała lub czerwona plama na dziąsłach, nietypowe (często
bezbolesne) krwawienie języka lub policzków, ból lub drętwienie w jamie ustnej,
trudności przy żuciu, połykaniu, obrzęk, zmieniony głos.
Download