Zaproszenie stomatologia 22.04.17.indd

advertisement
EDUKACJA
I
Warsztaty praktyczne
STOMATOLOGIA
krok po kroku – warsztaty praktyczna
Większość pacjentów weterynaryjnych ma objawy choroby przyzębia
i wymaga interwencji w obrębie jamy ustnej. Duża część z tych pacjentów,
pilnie potrzebuje pomocy stomatologicznej. Pierwsza grupa to interwencje
lecznicze i profilaktyczne, które mają uchronić pacjenta przed groźnymi
powikłaniami. Druga grupa to interwencje przywracające komfort życia
i usuwające istniejące źródła bólu i/lub zakażenia.
Badania dowodzą, że już w drugim roku życia 80% psów i 70% kotów
wykazuje różny stopień zaawansowania chorób przyzębia.
INFORMACJE
Data:
22.04.2017
9.00 - 17.00
Miejsce:
Uniwersyteckie Centrum
Medycyny Weterynaryjnej
ul. Szydłowska 43, Poznań
Cena:
1000 zł
Kontakt: +48 61 22 22 160
[email protected]
www.kruuse.com
EDUKACJA
I
Warsztaty praktyczne
Plan warsztatów:
9.00-12.00 Część teoretyczna
1. Sprzęt i akcesoria potrzebne do diagnostyki
i leczenia najczęściej występujących
nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej.
2. Przypomnienie i usystematyzowanie wiedzy
z zakresu weterynaryjnej stomatologii psów i kotów.
3. Badanie kliniczne i stomatologiczne pacjenta.
4. Wprowadzenie do diagnostyki dodatkowej oraz
rozpoznawania zaburzeń i chorób jamy ustnej.
5. Możliwości zapobiegania i rozwoju chorób przyzębia
i błony śluzowej jamy ustnej psów i kotów.
12.30-13.00
Przerwa
13.00-17.00
Część praktyczna
1. Diagnostyka stomatologiczna RTG - zasady.
2. Praktyczne wykonanie podstawowych zabiegów
profilaktycznych w obrębie jamy ustnej psa i kota:
sanacja, podstawowe ekstrakcje zębów.
www.kruuse.com
Download