Zapraszamy na wyjazdowe Szkolenie dla nauczycieli z zakresu

advertisement
Zapraszamy na wyjazdowe
Szkolenie dla nauczycieli z zakresu
pracy z trudnym uczniem
Często standardowy repertuar reakcji wychowawców na nieprawidłowe zachowania
uczniów jest ubogi, a zdecydowana większość tych reakcji jest nieefektywna lub wręcz
utrwala niepożądane zachowania. Zdarza się, że nauczyciele, choć widzą nieskuteczność
swoich działań, z braku alternatywnych pomysłów, przez wiele lat powielają te same wzorce
reagowania. Może to przyczynić się do eskalacji problemów i konfliktów.
Aby móc skutecznie pracować z uczniami, którzy stwarzają problemy wychowawcze warto
wiedzieć w jaki sposób umiejętnie dokonywać analizy przyczyn nieprawidłowych zachować
oraz znać repertuar metod możliwych do zastosowania w sytuacjach problemowych.
Na dwudniowym warsztacie poświęconym zagadnieniu pracy z trudnym uczniem poznają
Państwo m.in. strategie interwencji w pracy z „trudnym uczniem”, dowiedzą się jak
zbudować z nim relacje i poznać własne zasoby i ograniczenia w pracy wychowawczej.
Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat szkolenia:
Adresaci
szkolenia
Cel szkolenia
Nauczyciele, wychowawcy, dyrektorzy szkół
•
zwiększenie zrozumienia przyczyn „trudnych” zachowań uczniów
•
poznanie podstawowych typów charakterologicznych uczniów i
umiejętności pracy z nimi
•
zwiększenie umiejętności budowania zdrowej relacji z „trudnym
uczniem”
•
poznanie strategii
efektywnych interwencji
niesubordynowanego zachowania uczniów
•
diagnoza własnych zasobów i ograniczeń w pracy z uczniami
sprawiającymi trudności
w
sytuacjach
Program
szkolenia
•
Potrzeby psychiczne i społeczne uczniów
•
Podstawowe typy charakterologiczne uczniów
•
Budowanie kontaktu z uczniem
•
Nietoksyczne sposoby stawiania ograniczeń uczniom
•
Continuum
nauczycieli
•
Skuteczne zachowania w trudnych sytuacjach – ćwiczenie
praktycznych umiejętności
•
Współpraca z rodzicami uczniów łamiących dyscyplinę
zachowań
dyscyplinujących
stosowanych
przez
Metody
Metody aktywnej edukacji: praca w kręgu i gniazdach, symulacje na forum
grupy, gry edukacyjne, mini-wykład
Korzyści dla
uczestników z
udziału w
szkoleniu
- większa świadomość siebie w kontakcie z uczniem
- zrozumienie przyczyn trudnych zachowań
- zmniejszenie poczucia bezradności i zwiększenie sprawczości w relacji z
trudnym uczniem
- zwiększeni profesjonalizacji swoich oddziaływań wobec trudnego ucznia i
jego rodziców
Trener
Tomasz Kołodziejczyk - socjolog, wychowawca, certyfikowany trener edukator Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, certyfikowany
specjalista terapii uzależnień. Współzałożyciel Pracowni Alternatywnego
Wychowania w Łodzi, obecnie pracownik Ośrodka Resocjalizacji dla Dzieci
i Młodzieży uzależnionej "Monar" w Łodzi. Współautor programu
wychowawczo – profilaktycznego „Spójrz Inaczej”. Od 1990 wspiera i
szkoli nauczycieli w rozwiazywaniu problemów wychowawczych,
zwłaszcza związanych z budowaniem pozytywnych relacji z dziećmi,
pracy z agresją, ofiarami przemocy i trudności z prowadzeniem klasy.
Konsultuje tworzenie ogólnoszkolnych systemów pracy związanej z
przemocą i dyscypliną.
Maksymalna
liczba osób w
grupie
16
Czas szkolenia
Dwa dni po 8h
Data szkolenia
16, 17 listopad 2012r.
Miejsce
szkolenia
Dom wczasowy Jawor w Ustroniu
Koszt
450 zł – jeśli nauczyciel płaci indywidualnie
370 zł – jeśli koszt szkolenia pokrywa szkoła
To nie będzie stracony czas!
Szkolenia, które organizujemy zbierają znakomite recenzje.
Oto niektóre z wypowiedzi naszych uczestników:
„To jest ten sposób prowadzenia. Nie było czegoś takiego jak odczytywanie slajdów itd.
więc to w jaki sposób te zajęcia były prowadzone to powodowało to, ż ja nieraz też
miałam takie odczucie, że jak to już ta godzina?”
„Wiarygodność przekazu i profesjonalizm spowodował, że po prostu nas to
zainteresowało.”
„Była większość dni takich, w których pod koniec [dopiero] orientowałam się, że to już
koniec i to już ta godzina i dzień zajęć się kończy.”
Zachęcamy do zapoznania się z raportami ewaluacyjnymi programów szkoleniowych które
organizujemy. Raporty dostępne są na stronie: www.ibras.org
Kontakt i rezerwacja miejsc: [email protected], tel. 533 45 45 13
Download