Społeczne Konserwatorium Edukacji Ekologicznej

advertisement
SPOŁECZNE
KONSERWATORIUM
EDUKACJI
EKOLOGICZNEJ
Chwałowice
Ul. Szkolna 4, 55-230 Jelcz Laskowice
Konkurs Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
Cel ogólny:
 upowszechnienie wiedzy z zakresu ochrony środowiska
 zachowania wszystkich istotnych i charakterystycznych
dla środowiska przyrodniczego ekosystemów poprzez
edukację zgodnie z Programem Społecznego
Konserwatorium Edukacji Ekologicznej w Chwałowicach
realizowanym w ramach konkursu priorytetowego
„Edukacja Ekologiczna” Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Konkurs Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Cele szczegółowe:
 Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań
proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju.
 Prezentacja możliwości pozyskania energii ze źródeł
odnawialnych także poprzez przekazanie
współistnienia różnych technologii.
 Poszerzenie wiedzy ekologicznej poprzez bezpośredni
kontakt z przyrodą.
 Uwrażliwienie na piękno nie zdewastowanej przyrody
dzieci i młodzieży.
Szkolenia z zakresu energii
odnawialnej w SKEE Chwałowice
Społeczne Konserwatorium Edukacji Ekologicznej
w Chwałowicach
Urządzenia dostarczające energię, wykorzystane w
Społecznym Konserwatorium w Chwałowicach
Pompy ciepła w procesie
dostarczania energii
Rola pomp ciepła w
procesie dostarczania
energii w ostatnich latach
zarówno w świecie, jak i
Polsce wzrosła. Przyczyny
tego to poszukiwanie
dostępnej, taniej energii,
potrzeba poprawy stanu
środowiska naturalnego
oraz wymogi UE.
Pompy ciepła
Urządzenia dostarczające energię
Ekologiczne paliwo
Kocioł na pellet
Urządzenia dostarczające energię w Budynku Społecznego
Konserwatorium Edukacji Ekologicznej.
Olej opałowy
Olej opałowy jest używany przede
wszystkim do celów grzewczych, do
zasilania kotłów olejowych.
Kocioł na olej
Solary
Kolektor słoneczny
Urządzenie do konwersji
energii promieniowania
słonecznego na ciepło.
Energia docierająca do
kolektora zamieniana jest
na energię cieplną nośnika
ciepła, którym może być
ciecz lub gaz
Kolektory słoneczne
Układ zamknięty ogrzewania domu
jednorodzinnego
Kontakt
Stowarzyszenie LGD Starorzecze Odry
ul. Rynek 25, 55-200 Oława
tel: 71 313 41 57
e-mail: [email protected]
www.leader-so.pl
Społeczne Konserwatorium Edukacji Ekologicznej
Chwałowice
ul. Szkolna 4, 55-230 Jelcz Laskowice
tel: 71 318 11 28
Dziękuję za uwagę
Opracowała Justyna Krzyżanowska
Download