Człowiek i przyroda – jeden świat

advertisement
Program
Edukacji Ekologicznej
„Człowiek i przyroda – jeden świat”
Szkoła Podstawowa nr 1
w Rawie Mazowieckiej
Rok 2009
Programy finansowane przez:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Łodzi
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka
Program Edukacji Ekologicznej
„Człowiek i przyroda – jeden świat”
miał za zadanie upowszechnić wiedzę
o przyrodzie i jej ochronie wśród dzieci klas I-VI
poprzez:
Zachęcanie do poznawania środowiska naturalnego, jego zagrożeń
i ochrony.
Rozpowszechnianie wiedzy z zakresu ekologii w różnych formach
pracy z dziećmi.
Popularyzowanie działań na rzecz ochrony środowiska.
Zachęcanie rodziców do działań proekologicznych.
Cele te były realizowane poprzez
różne formy działalności:
Konkursy
Turnieje
Działania o charakterze informacyjno poznawczym
Wycieczki
Akcje
Konkursy ekologiczne:
Konkurs fotograficzny „Przyroda mojego miasta”
Konkurs informacyjno- plastyczny „Niezwykły świat
owadów”
Konkurs plastyczny „Cudowne kwiaty naszej planety”
VI Międzyszkolny turniej Wiedzy Ekologicznej „ Z
energią chrońmy klimat”
V Festiwal Piosenki Ekologicznej „W harmonii z
przyrodą”
III Turniej wiersza „Blisko natury”
Konkurs szkolny „Zakupy z własną torbą”
Konkurs ekologiczno – multimedialny „Ginące
zwierzęta”
Konkurs informatyczno- przyrodniczy ”Bociani świat”
Konkurs plastyczny „Jedz jabłka przez rok cały, a
będziesz silny, zdrowy i wytrwały”
V Festiwal Piosenki Ekologicznej
„W harmonii z przyrodą”
VI Międzyszkolny Turniej
Wiedzy Ekologicznej
Podczas turnieju odbywają się
zmagania zręcznościowe …
a także pokaz tańca
nowoczesnego
Konkurs szkolny
„Zakupy z własną torbą”
Torby ekologiczne wykonane
przez uczniów
Konkurs plastyczny
„Jedz jabłka przez rok cały, a będziesz silny,
zdrowy i wytrwały”
Działania
informacyjno-poznawcze:
Działalność „Klubu Młodego Ekologa”
Redagowanie gazetek ściennych
Przygotowanie przedstawień i audycji
Działalność „Klubu Młodego
Ekologa”
Wykonujemy makiety terenów
zielonych
Redagujemy gazetki ścienne
Przygotowujemy plakaty
Inscenizacje i audycje
Akcje:
Sprzątanie Świata
„Segreguj z głową”
„Witaj nam ukochana Wiosenko”
„Dzień Niezapominajki”
„Święto jabłka”
„Zdrowo jemy – zdrowo żyjemy”
Wyruszamy by posprzątać
Świat
Sprzątanie Świata
Propagujemy Akcję Sprzątania
Świata
„Dzień Niezapominajki”
Sadzimy polskie niezapominajki
„Święto jabłka”
Efekty realizacji Programu
„Człowiek i przyroda – jeden świat”
Efekt rzeczowy programu:
Prace plastyczne;
wystawy szkolne;
scenariusze zajęć;
prezentacja prac plastycznych i
fotografii;
albumy;
artykuły w prasie;
ulotki i plakaty zachęcające do
działań proekologicznych;
sprawozdanie z realizacji
programu;
fotografie.
Efekt ekologiczny zadania:
Podniesienie poziomu
świadomości dzieci z zakresu
wiedzy o przyrodzie.
Rozbudzanie u dzieci
zainteresowań przyrodniczych.
Uświadomienie jak bardzo
jesteśmy zależni od stanu
środowiska naturalnego, gdyż
stanowimy integralną część
przyrody.
Nauka zachowań sprzyjających
ochronie środowiska.
Zachęcanie rodziców do zmiany
stosunku do otaczającego nas
świata przyrody oraz podniesienie
poziomu wiedzy na temat ochrony
środowiska.
Download