Podusmowanie ankiety nt. Ocen pracowniczych

advertisement
Wyniki zbiorcze ankiet nt. „Oceny
Pracowniczej” przeprowadzonych
w Philip Morris Polska S.A., ZT Kruszwica S.A.- Bunge, Mars
Polska oraz Polmos Białystok
Projekt GMB, NSZZ „Solidarność „
EDSZ, MSZOSZ
Pytanie Nr 1
Znam zasady funkcjonowania Systemu Ocen Pracowniczych.
W badaniach w tych czterech firmach wzięło udział 428 pracowników.
Pytanie Nr 2
System Ocen Pracowniczych uznaję za obiektywny.
Pytanie Nr 3
System Ocen pozwala mi się pochwalić osiągnięciami i sukcesami
z minionego okresu.
Pytanie Nr 4
System Ocen Pracowniczych nie tylko wskazuje problemy, ale
także przyczyny ich pojawiania się.
Pytanie Nr 5
System Ocen Pracowniczych jest dla mnie pomocny w
projektowaniu mojego dalszego funkcjonowania w firmie.
Pytanie Nr 6
Mój przełożony podczas procedur okresowej oceny jest obiektywny.
Pytanie Nr 7
Uważam, że indywidualna ocena powinna mieć także wpływ na
wysokość podwyżki płac.
Uwagi:
Większość pracowników zna zasady funkcjonowania Systemu Ocen
Pracowniczych w swojej firmie, jednak nie uznaje tego systemu za obiektywny.
Zaledwie 21% badanych odpowiedziało twierdząco, a 63% było przeciwnego
zdania.
Kolejne trzy pytania, to pytania o to czy SOP służy rozwojowi pracowników
i organizacji. Niestety tylko nikły odsetek respondentów zdecydowanie
potwierdził, że tak jest. A przecież celem dokonywania okresowej oceny jest
dokonanie źródła powstałych ewentualnych błędów ale i sukcesów pracownika.
Taka analiza powinna mieć wpływ na poprawę funkcjonowania całej organizacji.
Zapewne interesujące jest porównanie dwóch pytań 2 i 6. Pracownicy
zdecydowanie uznają SOP za nieobiektywny, ale swoich oceniających
przełożonych już tak bardzo nie posądzają o brak obiektywizmu.
Podzielone są zdania co do tego czy SOP powinien mieć wpływ na
indywidualne podwyżki płac czy tez nie.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards