Prezentacja programu PowerPoint

advertisement
Dział Spraw Pracowniczych
WITAJ NA POKŁADZIE
NASZEGO „STATKU” UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO
W POZNANIU
czyli razem Bracia do działania
Dział Spraw Pracowniczych
Zakotwiczyliśmy Nasz Statek przy:
Al. Niepodległości 10
61-875 Poznań
NIP: 777-00-05-497
REGON: 000001525
http://ue.poznan.pl/
Dział Spraw Pracowniczych
MOSTEK KAPITAŃSKI
JM Rektor
prof. dr hab. Marian Gorynia, prof. zw. UEP
Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
prof. dr hab. Maciej Żukowski, prof. zw. UEP
Prorektor ds. Edukacji i Studentów
dr hab. Jacek Mizerka, prof. nadzw. UEP
Prorektor ds. Strategii i Rozwoju
dr hab. Cezary Kochalski, prof. nadzw. UEP
Dział Spraw Pracowniczych
Poznaj Nasz Statek i nasze wartości nawigacyjne:
P jak prawda
R jak rzetelność
E jak efektywność
S jak szacunek
T jak transparentność
I jak innowacyjność
Ż jak życzliwość
Dział Spraw Pracowniczych
Godziny wachty załogi:
Jeżeli należysz do grupy nauczycieli akademickich,
Twój czas pracy ustali kierownik katedry
bądź kierownik studium
Jeżeli należysz do grupy pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi – głównie:
7.00-15.00 lub 7.30-15.30
PAMIĘTAJ: BĄDŹ PUNKTUALNY I ZAWSZE PODPISZ LISTĘ
Dział Spraw Pracowniczych
Przygotuj następujące dokumenty niezbędne do
wejścia na pokład:
– dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje
i uprawnienia,
– świadectwa pracy z poprzednich miejsc zatrudnienia,
– zdjęcie,
– dowód osobisty bądź paszport, książeczkę wojskową,
– numer rachunku bankowego.
Dział Spraw Pracowniczych
Pomożemy Tobie przejść „chrzest morski”:
czyli tzw. „obiegówkę”
− Wskażemy Tobie wszystkie miejsca, które musisz
odwiedzić, aby wypełnić ten owiany tajemnicą
dokument.
− Dodatkowo pomożemy Tobie również wypełnić
pozostałe niezbędne druki związane z zatrudnieniem.
Dział Spraw Pracowniczych
Swój rejs rozpocznij w pełni sił:
Skierowanie na badania otrzymasz w Dziale Spraw
Pracowniczych, aby udać się do:
NZOZ – Przychodnia Lekarsko-Stomatologiczna
ul. Towarowa 53 (Budynek C)
tel. 61 854 38 08
Dział Spraw Pracowniczych
Zadbaj o to, aby na bieżąco śledzić swój rejs,
w tym celu skontaktuj się z:
Centrum Informatyki (tel. 61 856 92 74)
– Załóż konto e-mailowe – będziesz na bieżąco informowany
o ważnych wydarzeniach, zarządzeniach i komunikatach.
– Załóż konto tzw. e- kadry – zawsze będziesz mógł sprawdzić m.in.
swoje wynagrodzenie, absencje w pracy i wiele przydatnych
informacji…
Dział Spraw Pracowniczych
Jeżeli jesteś nauczycielem akademickim:
Zadbamy o to, abyś znalazł się w:
− centralnym wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego nauczycieli akademickich i pracowników
naukowych, czyli tzw. systemie POLON,
− systemie aplikacji elektronicznych UEP z wykazem
publikacji naukowych.
Dział Spraw Pracowniczych
Planując „służbowy rejs” do innego krajowego portu,
koniecznie zadbaj o wypełnienie
tzw. „druku wyjazdu służbowego”
Kroki uzyskania delegacji znajdziesz w Zarządzeniu Rektora UEP:
http://ue.poznan.pl/att/REKTORAT/Zarzadzenia/2013/Zarzadzenie_14_2013.pdf
Dział Spraw Pracowniczych
Każdemu należy się odpoczynek po wachcie
Jeżeli należysz do grupy nauczycieli akademickich
− Twój urlop wynika z planu urlopowego,
− w uzasadnionych wypadkach możesz go wykorzystać
w innym terminie (druk „wniosek o przesunięcie terminu
urlopu”).
http://www.ue.poznan.pl/att/REKTORAT/Zarzadzenia/2011/Zarzadzenie_2011_003_Zalacznik.pdf
http://ue.poznan.pl/att/PRACOWNICY/wnioski/_wniosek_o_urlop_dla_pracownik_lw_nieb__d__cych_nauczycielami_akademickimi.doc
http://ue.poznan.pl/att/PRACOWNICY/wnioski/_wniosek_o_przesuni__cie_urlopu_dla_pracownik_lw_nieb__d__cych_nauczycielami_akademickimi.doc
Dział Spraw Pracowniczych
Każdemu należy się odpoczynek po wachcie cd.
Jeżeli należysz do grupy pracowników niebędących
nauczycielami akademickimi
− oprócz planu urlopowego wypełniasz wniosek o urlop,
− w wypadku przesunięcia - „wniosek o przesunięcie
terminu urlopu”.
http://www.ue.poznan.pl/att/REKTORAT/Zarzadzenia/2011/Zarzadzenie_2011_012.pdf
http://ue.poznan.pl/att/PRACOWNICY/wnioski/_wniosek_o_urlop_dla_pracownik_lw_nieb__d__cych_nauczycielami_akademickimi.doc
http://ue.poznan.pl/att/PRACOWNICY/wnioski/_wniosek_o_przesuni__cie_urlopu_dla_pracownik_lw_nieb__d__cych_nauczycielami_akademickimi.doc
Dział Spraw Pracowniczych
Koniecznie podziel się z nami swoimi osiągnięciami
i sukcesami
Dostarcz do Działu Spraw Pracowniczych dokumenty
potwierdzające:
− podwyższenie kwalifikacji,
− ukończenie kursów/szkoleń,
− otrzymanie nagrody/wyróżnienia.
TWÓJ SUKCES – SUKCESEM CAŁEJ ZAŁOGI
Dział Spraw Pracowniczych
Jeżeli potrzebujesz,
załoga Działu Spraw Pracowniczych zawsze:
− wystawi/potwierdzi zaświadczenie o zatrudnieniu,
− zgłosi członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego,
− zaktualizuje Twoje dane osobowe,
− pomoże skompletować dokumentację emerytalno-rentową,
a także pomoże załatwić wiele innych kwestii…
http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/dzial-spraw-pracowniczych/
Dział Spraw Pracowniczych
Pamiętaj, że zawsze możesz wezwać SOS
(główne kierunki)
- Dział Spraw Pracowniczych http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/dzial-spraw-pracowniczych/
- Dział Planowania i Rachuby Płac http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/dzial-planowania-i-rachuby-plac/
- Centrum Informatyki http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/centrum-informatyki/
- Samodzielna Sekcja Socjalna http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/sekcja-socjalna/
- Inspektorzy Bezpieczeństwa i Higieny Pracy http://ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/bhp/
- Kancelaria http://www.ue.poznan.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/dzial-organizacyjny-i-zamowien-publicznych/
- Dział ds. Aparatury http://dsa.ae.poznan.pl/
- Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa (tel. 61 854 30 51)
Dział Spraw Pracowniczych
Kontakt z każdym członkiem naszej załogi uzyskasz
poprzez bazę pracowników
http://ue.poznan.pl/uczelnia/baza-pracownikow-uep/baza.php
Dział Spraw Pracowniczych
POMYŚLNYCH WIATRÓW :)
Download