Wielcy - E-SGH

advertisement
Etyka 9 Globalizacja
• Jest to zjawisko społeczne polegające na intensyfikacji więzi między
podmiotami w skali ponadregionalnej i wywołujące znaczące zmiany w
różnych sferach życia.
• Zaproponowana definicja nawiązuje do definicji J.Wilkina (2003)
abstrahując od kwestii przyczyn (np. rozwój Internetu) oraz skutków (np.
osłabienie pozycji rządów krajowych).
• Ze swej istoty globalizacja jako intensyfikacja więzi jest zjawiskiem etycznie
neutralnym, upraszczając
• Globalizacja jest ani dobra ani zła.
Zjawiska które towarzyszą globalizacji
i są z nią kojarzone zasługują na ocenę. Są to
zjawiska:
• Macdonaldyzacja
• Konsumpcjonizm
• Ekonomia kasyna
• Dominacja krajów „rdzenia globalizacji”
Macdonaldyzacja
• Zjawisko nazywane macdonaldyzacją odznacza
się nieuzasadnioną uniformizacją. W
odniesieniu do klientów narzuca ograniczony
asortyment i klienta traktuje w sposób
masowy. Szybkość obsługi została podniesiona
do rangi fetyszu. Argument, że w dowolnym
zakątku świata klient może zjeść tego samego
kotleta w bułce jest absurdalny. Na Islandię
jadę żeby spróbować najlepszego świeżego
łososia, a nie wystandaryzowany fast food.
Mac…
• Z punktu widzenia pracownika praca jest
zorganizowana na wzór „taśmy montażowej”.
Procedury są bardzo szczegółowo opisane, tak,
że wykonywać je może każdy po krótkim
przeszkoleniu. Kompetencje z zakresu
dietetyki, gotowania są zbędne, praca
monotonna – jak na taśmie – kariera
iluzoryczna, wysoka fluktuacja kadr, niskie
zarobki.
Zjawisko konsumpcjonizmu
• Zjawisko konsumpcjonizmu na u swych źródeł pojęcie ubóstwa i
dobrobytu. Teza Z. Baumana, że „ubóstwo degraduje człowieka – bo
wywołuje analfabetyzm, choroby, przestępczość, brak perspektyw” .
Alternatywą dla ubóstwa jest dobrobyt m.in. rozumiany jako poziom
zamożności pozwalający wieść życie godne, pozbawione troski o
zaspokojenie istotnych potrzeb egzystencjalnych . Tak, ale określenie
„istotne potrzeby” może przybierać znaczącą rozpiętość od 3 pokojowego
mieszkania w kamienicy na obrzeżach wielkiego miasta po luksusową willę
z basenem.
Case - Protesty przeciw wykluczeniu w bogatej i
socjalnej Francji
• Bogata i socjalna Francja, która przyjęła wielu emigrantów ze swoich
byłych głównie afrykańskich kolonii. Zinedine Zidane urodzony w
Marsylii w 1972 roku, popularny „Zizou”, legenda piłki nożnej nie
tylko francuskiej, pochodzenia algierskiego – to przykład
wykorzystania szansy, jakie daje ten kraj. Ale mamy rok 2005, jesień
miasteczko Clichy-sous-Bois, ok. 30 tys. mieszkańców, 15 km na
wschód od centrum Paryża. Trzech chłopców ucieka przed kontrolą
policji, chowają się w stacji transformatorowej, niestety poraża ich
prąd, dwóch ginie. 27 październik rozpoczęły się rozruchy, które
przeniosły się do wielu francuskich miast, podpalano samochody,
niszczono sklepy, atakowano policję. Dla obserwatorów
zewnętrznych to wielkie zaskoczenie. W latach 2007, 2009 i 2010
mamy echo tamtych wydarzeń i kolejne zamieszki. Widać, że
problem jest głębszy. Jaki?
Indywidualizm
• Pierwotne człowiek działał w grupie, plemieniu, wspólnocie
lokalnej, mamy jeszcze liczne tego pozostałości w krajach Azji,
Afryki, Ameryki południowej. Wspólnota wiejska oparta była
na wspólnym pozyskaniu dóbr, np. polowanie, uprawa roli i na
równym podziale zasobów. Obecnie w doktrynach, mediach i
praktyce życia dominuje podejście indywidualistyczne.
Ekonomia kasyna
• Istota „starego” kapitalizmu było dokonywanie zyskownych
transakcji w oparciu o realną działalność gospodarczą, czyli
przepływ środków finansowych za dostarczone towary i usługi. Dziś
przepływy finansowe odzwierciedlające realne działania (a nie
papierowe i elektroniczne) stanowią zaledwie ok. 10% wszystkich
transferów. Przeważająca ilość środków to transfery szukające lokat,
miejsc odpoczynku (obligacje rządowe Niemiec mają minimalną
stopę oprocentowania, ale ujemną (W lipcu 2012 Bundesbank
sprzedał za 3,29 mld euro 6 miesięczne bony skarbowe
zerokuponowe z „opłatą” 0.03%). Popyt był dwukrotnie większy.
Hiszpańskie obligacje 10-letnie osiągnęły w tym okresie korzystny
spadek do 5,61% rocznie. A w listopadzie 2011 roku, czyli w
najtrudniejszym momencie kryzysu greckiego ich 2-letnie obligacje
przekroczyły oprocentowanie 100%, podczas gdy rok wcześniej
wynosiła ok.10%. Wszystkie te papiery były nominowane w Euro.
Dominacja krajów rdzenia globalizacji
• Dominacja krajów rdzenia globalizacji, nazywana też amerykanizacją
świata to poważny problem moralny. Kreatorem inwestycji są kraje
dysponujące wiedzą, środkami i kadrą mogącą przeprowadzać poważne
przedsięwzięcia. Organizują one biznes według swoich najlepszych wzorów
w imię odpowiedzialności za zainwestowane pieniądze.
• Kultura organizacyjna kraju gościa oddziałuje na zastane środowisko jest to
nieuchronne. Jeśli jednak wnosi wysokie standardy, kodeksy etyczne,
odpowiedzialny biznes, działalność charytatywną, to mamy do czynienia z
globalizacja marzeń. Jeśli jednak jest to kolonializm realizowany miękkimi
środkami, to nie może być akceptacji dla takich działań. Czekoladowy
baton nie powinien wypierać ciepłego posiłku w szkole, 70% produkcji
filmowej z jednego kraju nie powinno wypełniać oferty filmowej kin. Nie
jest dobrze, jeśli emisję polskiej muzyki trzeba wymuszać wskaźnikiem
25%, co jest realizowane przez stacje radiowe głównie w nocy. Licencje
programów rozrywkowych płyną ciągle w jednym kierunku. Dominacja
języka angielskiego.
Matka Teresa z Kalkuty MC
•
Matka Teresa z Kalkuty MC, właśc. Agnes
Gonxha Bojaxhiu (wym. [aˈɲɛs ˈɡɔɲdʒa
bɔjaˈdʒiu]), imię zakonne: Maria Teresa od
Dzieciątka Jezus (ur. 26 sierpnia 1910[1][2] w
Skopje (obecnie Macedonia), zm. 5 września
1997 w Kalkucie w Indiach) – zakonnica,
założycielka zgromadzenia Misjonarek Miłości,
błogosławiona Kościoła katolickiego, laureatka
Nagrody Templetona oraz Pokojowej Nagrody
Nobla za rok 1979.
•
Przez ponad 45 lat służyła ubogim, chorym
sierotom i umierającym w Indiach. W 1979 roku
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla, natomiast
rok później najwyższe indyjskie odznaczenie
państwowe – order Bharat Ratna – za pracę
humanitarną. Misjonarki Miłości systematycznie
rozwijały się i w roku jej śmierci (1997)
obsługiwały 610 misji w 123 krajach (hospicja,
domy dla zakażonych HIV/AIDS, trądem i
gruźlicą, jadłodajnie, programy wspierające
dzieci i rodziny, domy dziecka i szkoły).
Przypadek 1. Znalezisko Andrei.
•
•
•
•
Andrea negocjuje z dostawcą trudny kontrakt. Kontrahent odpowiada za zaopatrzenie
jej firmy w komponent o kluczowym znaczeniu dla procesu produkcyjnego. Negocjacje w
sprawie terminów, warunków i cen są bardzo twarde. Po całym dniu targowania się
przedstawiciele dostawcy opuszczają salę konferencyjną, przy czym umowa nie została
jeszcze podpisana. Po wyjściu negocjatorów Andrea zauważa pod stołem jakąś
broszurę. Podnosi ją, zagląda do środka i momentalnie zdaje sobie sprawę, że zawiera
ona bardzo ważne informacje na temat kosztów ponoszonych przez kontrahenta. Co
powinna zrobić?
Wskazówka <To klasyczny przypadek dla etyki zawodowej, w którym jest kilka
niewiadomych. Po pierwsze, czy partnerzy wzięliby ze sobą taki dokument na rozmowy?
Po drugie, czy prawdopodobne jest, że mogli go zgubić? Po trzecie, może jest to
dokument spreparowany? Po czwarte, czy Andrea chce znać treść tego dokumentu, czy
czuła się podczas negocjacji oszukiwania przez partnerów?>
MBA Kompendium. Nowatorska teoria i praktyka biznesu prosto z najbardziej
prestiżowych kursów MBA. Praca zbiorowa. Wydawnictwo Helion, 4 Edycja, Gliwice
2006, s. 70
Download