2.Najważniejsze-debaty-o

advertisement
Najważniejsze osie debat o
globalizacji
Wykład 2
▪ Globalizacja jako szansa dla wszystkich: Thomas Friedman (dziennikarz New
York Timesa, trzykrotny zdobywca nagrody Pulitzera, autor „Lexus i drzewo
oliwne. Zrozumieć globalizację” oraz John Micklethwait i Adrian Wooldridge,
dziennikarze Economist , autorzy ‚Szamani zarzadzania” oraz (po polsku) „Czas
przyszły doskonały: wyzwania i ukryte obietnice globalizacji” 2003
▪ Kryteria oceny globalizacji (Amartya Sen, noblista 1998): sprawiedliwszy
podział korzyści wynikających z globalizacji, artykuł „How to judge globalism"
The American Prospect vol.13 no 1, January 1,.
▪ Od wielkiej transformacji do globalnego rynku. Krytyka stanu. (John Gray,
Angielski filozof społeczny i historyk idei, prof. LSE, publicysta czasopism
Guardian i New Statesman, książka „False Dawn: The Delusions of Global
Capitalism, (Fałszywy świt. Złudzenia globalnego kapitalizmu)
▪ Dżihad versus McWorld (Benjamin Barber, filozof polityczny i politolog
amerykański, książka po polsku Dżihad kontra McŚwiat, Muza 1997)
▪ Wojna cywilizacji (Samuel P. Samuel Huntington, zmarły 2008, politolog
Harward University, doradca Cartera , Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu
światowego, Muza 1997
Globalizacja jako szansa dla wszystkich:
▪ integrację rynków, państw i technologii, dzięki której jednostki, przedsiębiorstwa i
państwa mogą docierać do świata szerzej, szybciej, taniej i głębiej
▪ Naczelną ideologią globalizacji jest wolnorynkowy kapitalizm
▪ Miarą wydajności gospodarki jest rola sił rynkowych i otwarcie na wolny handel i
konkurencję
▪ Globalizacja przynosi korzyści producentom (dostęp do rynków, zasobów, kapitału,
ucieczki od niesprawnych biurokracji państwowych)
▪ I konsumentom (lepsze produkty po niższej cenie,
▪ Budowa otwartego społeczeństwa, opartego na indywidualnej wolności, prawa do
podróży i migracji, niezależności od państwa i elit, prawo do komunikacji przy
pomocy Internetu
Globalizacja jako szansa dla wszystkich
▪ Wzrost szans życiowych dla ludzi utalentowanych
▪ Warunki dla indywidualnej wolności: samoidentyfikacja, możliwość
networkingu, wyboru wspólnoty
Amartya Sen- Globalizacja oceniona
▪ Globalizacja nie jest nowym zjawiskiem, nie jest tylko zachodnia i nie ma jednego kursu
▪ Ocena kolonializmu jako regresu cywilizacyjnego
▪ Korzyści globalizacji nie są dzielone sprawiedliwie. Pomimo powolnego wzrostu
korzyści dla wszystkich: Kraje biedne i bogate. Wewnątrz państw: wzrost nierówności
miedzy grupami
▪ Realna kwestia: jak poprawić dystrybucje nierównych korzyści powodowanych przez
rynek
▪ Postulat zmiany globalnego porozumienia poprzez reformy instytucjonalne w skali
państwa i w stosunkach międzynarodowych
▪ Na poziomie państwowym: edukacja, epidemiologia, reformy rolne, mikrokredyty,
ochrona prawna
▪ W skali międzynarodowej: sprawiedliwy handel, wymiana edukacyjna, inwestycje
medyczne, dostęp do leków przeciwko AIDS, rozpowszechnianie nowoczesnych
Credo Amartya Sena
▪ Rynki i korporacje są napędzane zyskiem, a nie wartościami humanistycznymi
▪ Respekt dla opinii Georga Sorosa, że interesy dobrze (lub najlepiej) robi się w
uporządkowanych autokracjach i sprzedaje towary lub usługi sektorowi
publicznemu w warunkach korupcji
▪ Konieczne instytucjonalne reformy
Johna Grey’a krytyka wolnego rynku
▪ Wielka Transformacja – okres połowy XIX wieku w Anglii- powstanie wolnego
rynku, napędzanego zyskiem, zderegulowanego, oderwanego od potrzeb
▪ Analogiczne procesy obecnie, po upadku żelaznej kurtyny. Adwokaci wolnego
rynku: Światowa Organizacja Handlu, Bank Światowy, OECD,
międzynarodowe korporacje, westernizacja
▪ USA jako kraj pod wpływem modelu wolnego rynku: osłabienie spójności
społecznej, upadek rodziny, wzrost nierówności społecznych do poziomu
Ameryko południowej
▪ UTOPIA jednego uniwersalnego wolnego rynku nie powinna być zrealizowana!
Koniec snu o potędze i dobroczynnym
wpływie globalnego wolnego rynku:
▪ Różnorodne modele kapitalizmu
▪ Model kapitalizmu posowieckiego i chińskiego bez wolnego rynku
wewnętrznego
▪ Wzrost podatków i udziału wydatków publicznym w dochodzie narodowym w
Wlk. Brytanii i USA, osłabienie systemów zabezpieczenia społecznego w
Europie
▪ Społeczny koszt wolnego rynku nie ma szans w dłuższym okresie czasu na
legitymizacje w krajach demokratycznych
▪ Zastosowania nowych technologii zamykają politykę pełnego zatrudnienia
▪ Globalny wolny rynek wytwarza niepewność w wielu wymiarach u skalach
c.d.
▪ Państwo traktowane jako przeszkoda dla światowego wolnego rynku a nie
instytucja społecznej odpowiedzialności
▪ Globalizacja powinna respektować różne drogi rozwojowe
▪ Ignorancja prowadzi do klęski
Benjamin Barber- McWorld
▪ Produkt technologii i wielkich korporacji
▪ Styl życia oparty na konsumpcjonizmie napędzanym przez rynek i
wielkie korporacje
▪ Symbole: addidasy, dżinsy, tablety, smartofony, fast – food,
mall’e, blogierki modowe, motory harley-dawidson, logo
firmowe, celebryci, slogany reklamowe, marki towarowe,
piosenki gwiazd popu, towarzyszące temu typowe zachowania i
aspiracje, gwiazdy kultury masowej, np. Madonna, Michael
Jackson, Brat Pitt, Angelina Joli,
Barber cd
▪ Videology jako narzędzie kreowania nowych wartości niezbędnych do
utrzymania sukcesu globalnego rynku
▪ Panowanie przez komunikację, informacje i show business
▪ Uniwersalna obecność kultury McWorlda
▪ Tendencja do utrzymania tożsamości: symboliczna nazwa Dzihad
▪ McŚwiat i Dżihad we wzajemnym uzależneniu.
▪ Remedium: silna demokracja, społeczeństwo obywatelskie
▪ Dopóki ludzkość nie jest w stanie wyprodukować alternatywy w stosunku do
rzeczywistości typu McWorld i typu Jihad – nie ma rozwiązania
Poglądy Huntingtona na przyszły konflikt
▪ Dotychczas konflikty miedzy książętami, krajami, imperiami, blokami
ideologicznymi
▪ W przyszłości między wielkimi cywilizacjami
▪ Cywilizacje kształtowały się przez tysiące lat
▪ Silne przekonania , poglądy, wartości, religie, dotyczące wszystkich aspektów
życia
▪ Niechęć do akceptacji wpływu i jednej cywilizacji na inną : niechęć do migracji,
inwestycji zagranicznych, problemy z asymilacją i adaptacja, rasizm
▪ Relacje wewnątrzcywilizacyjne intensywniejsze i lepsze niż
międzycywilizacyjne
Przyczyny dla których rośnie
prawdopodobieństwo zderzenia cywilizacji
▪ Ziemia stała się ciasna
▪ Religia w luce po państwie i lokalnym zamieszkiwaniu
▪ Kulturowe sprzeczności trudniejsze do pokonania niż ekonomiczne i polityczne
▪ Wzrost znaczenia regionalnych powiązań, upadek tzw. centrum świata
▪ Dualna rola Zachodu – szczyt /potęga i kontrakcja
▪ Kultura zachodu nie może już głosić swej uniwersalności; wielobiegunowość
cywilizacyjnej, (obudzenie się Chin i islamski boom demograficzny)
Plan na dziś: Konieczność obrony cywilizacji
Zachodu
▪ Konserwatysta: obrona tradycyjnych wartości w tym demokracji
▪ Wróg multikulturalizmu
▪ Wersja melting pot
▪ Wersja kanadyjska
The West and the Rest
▪ Kiedyś cywilizacyjny ekomenizm
Download