praca-zastosowanie-oprogramowania-microsoft-sql-server-2008

advertisement
INFORMATYKA
Zastosowanie oprogramowania Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition do tworzenia
aplikacji
SPIS TREŚCI
Wstęp 4
Cel i Zakres 6
1. Wolne i zamknięte oprogramowanie do tworzenia baz danych 7
1.1. Wolne oprogramowanie do tworzenia baz danych 7
1.2. Oprogramowanie zamknięte do tworzenia baz danych 10
2. Charakterystyka oprogramowania Microsoft SQL server 12
2.1. Historia rozwoju oprogramowania Microsoft SQL Server 12
2.2. System zarządzania bazami danych Microsoft SQL Server 2008 R2 14
2.3. Licencje użytkowe oprogramowania Microsoft SQL Server 17
3. Utworzenie bazy danych w środowisku SQL Server 2008 R2 Express Edition 20
3.1. Instalacja oprogramowania Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition 20
3.2. Tworzenie bazy danych oraz podstawowe operacje na bazie danych 33
3.3. Tworzenie tabel 48
4. Aplikacja bazodanowa 55
4.1. Utworzenie aplikacji bazodanowej w oparciu o systemy Microsoft Access 2007 oraz MS SQL
Server 2008 R2 Express Edition 55
4.2. Gromadzenie danych w aplikacji bazodanowej 61
4.2. Raportowanie stanu serwera 63
Podsumowanie 70
Spis Rysunków 71
Literatura 74
WSTĘP
Zakres zastosowania baz danych jest olbrzymi i ciągle się powiększa. Pojawiają
się nowe dziedziny zastosowania i analizowania danych. Każda współczesna dobrze prosperująca
firma powinna używać jakiegoś oprogramowania do pracy z danymi. Obecnie istnieje wiele
systemów do zarządzania bazami danych. Są programy bardzo kosztowne, ale są i takie, które
można używać bezpłatnie. Dana praca została wykonana
z myślą o działalności małej firmy, mającej niewielkie koszty, potrzebującej oprogramowania
bazodanowego. W pracy poruszono kwestie zastosowania „darmowego” programowania oraz
podano podstawowe powszechnie używanie terminy z tego zakresu. Wymieniono najbardziej
popularne programy do zarządzania danymi, ale całą uwagę skupiono na bezpłatnej wersji jednego z
nich – systemu Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition. Będąc oprogramowaniem, którego
można używać bez opłaty, nie ma ten system rozwiniętego wsparcia serwisowego. Stąd wynikają
trudności z uzyskaniem pomocy przy instalacji systemu czy w wypadku jego niewłaściwego
funkcjonowania. Dlatego też w niniejszej pracy przedstawiono wiele informacji korzystnych dla
początkującego użytkownika tego programu, a także podano szczegółowe wyjaśnienia na temat
stworzenia za jego pomocą bazy danych. Praca obejmuje również utworzenie przykładowej bazy
danych w systemie Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition poprzez importowanie z
systemu Microsoft Access 2007, a także wykonanie aplikacji klienckiej. W bazie danych
zgromadzono przykładowe dane na temat zaworów pneumatycznych.
W pierwszym rozdziale omówiono podstawowe hasła dotyczące licencji wolnego
i zamkniętego oprogramowania.
W drugim rozdziale podano opis rozwoju oprogramowania Microsoft SQL Server,
a także przedstawiono wydania udostępniane przez firmę Microsoft oraz licencje użytkowania.
W trzecim rozdziale została przedstawiona szczegółowa instrukcja instalacji oprogramowania
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edidion na systememach operacyjnych Windows XP oraz
Windows 7. Zostały również przedstawione informacje na temat tworzenia bazy danych oraz tabel
za pomocą tego oprogramowania.
W czwartym rozdziale pracy zajęto się utworzeniem aplikacji bazodanowej wraz
z gromadzeniem danych. Przyjrzano się raportowaniu stanu bazy danych umieszczonej na serwerze.
Wykonano wszystkie dostępne w tym wydaniu raporty.
W związku z tym, że rozważana wersja systemu Microsoft SQL Server zawiera różnego rodzaju
ograniczenia (przykładowo, ograniczona jest ilość wykorzystywanej pamięci RAM), pokazano
również, że utworzona baza danych może być wykorzystywana w potężnych komercyjnych
wersjach tego programu. Jednocześnie istnieje możliwość importowania utworzonej w środowisku
Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition bazy danych do systemów, należących do wolnego
oprogramowania.
Działania wykonane w trakcie pisania niniejszej pracy pozwalają na stwierdzenie, że pomimo
ograniczeń, program Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition może być
z sukcesem używany jak na etapie tworzenia baz danych, tak również i dla ich użytkowania.
×
Download