1b Opis przedmiotu zamówienia na część II ( 18 KB )

advertisement
IZBA SKARBOWA w WARSZAWIE
Załącznik Nr 1b do SIWZ
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
na CZĘŚĆ II
1.Specyfikacja Oprogramowania (Yosemite Backup Unlimited)
2.Zamawiający dopuszcza oferowanie produktu równoważnego pod warunkiem spełniania
parametrów wskazanych w poniższym opisie.
Oprogramowanie
Licencja umożliwia instalacje oraz eksploatacje na nielimitowanej ilości serwerów
wykorzystywanych w organizacji.
Licencja nie może być uzależniona od liczby serwerów, agentów oraz napędów taśmowych.
Współpracuje z systemami Windows, linux NetWare .
Umożliwia tworzenie harmonogramów oraz rotacji nośników.
Umożliwia szyfrowanie kopii zapasowych zgodnie ze standardem AES 256-bit
Umożliwia logowanie wszystkich zadań oraz ewentualnych błędów oraz ich prezentacje za
pomocą interfejsu graficznego.
Umożliwia tworzenie automatycznych zadań backupów (full, incremental, differential or copy)
oraz umożliwia stworzenie harmonogramu rotacji nośników.
Bezterminowa licencja - licencja nie może być ograniczona czasowo.
Musi Zapewnić wsparcie dla wszystkich istniejących urządzeń taśmowych
8MM,DAT,DLT,SDLT,LTO
Zapewnienie usługi 1- rocznego wsparcia technicznego dla dostarczonego
oprogramowania na poniższych zasadach:
- telefoniczne wsparcie techniczne (12 x5) zespołu inżynierów licencjodawcy,
- możliwość aktualizacji programu do najnowszej wersji oprogramowania przez okres
1 roku od daty zakupu w formie aktualizacji ze strony licencjodawcy.
Oprogramowanie musi zawierać moduły:
Bare Metal Disaster Recovery - umożliwia odtworzenie w jednym kroku kompletnego
systemu (system operacyjny, aplikacje, dane użytkownika, stan systemu) bezpośrednio
z nośnika kopii zapasowej.
Microsoft Exchange Agent - umożliwia archiwizację w locie (w trybie online) danych
serwera Microsoft Exchange. Wykonuje pełne i przyrostowe kopie zapasowe poszczególnych
grup magazynów przechowywanych danych. Automatycznie usuwa pliki logów. Obsługuje
archiwizację i odtworzenie serwera Microsoft Exchange od wersji 2000 w górę.
Microsoft SQL Server Agent - umożliwia archiwizację w locie (w trybie online) danych
serwera Microsoft SQL Server. Wykonuje pełne i przyrostowe kopie zapasowe
z możliwością wyboru poszczególnych baz danych. Automatycznie usuwa dzienniki transakcji.
Oferuje archiwizację i odtworzenie serwera Microsoft SQL Server od wersji 7 w górę.
Disk to Disk to Any (D2D2NE). Umożliwia stworzenie hierarchicznej struktury backupu z
wykorzystaniem wirtualnych biblioteki oraz fizycznych urządzeń archiwizujących jak również
stworzenie polityk automatycznego przenoszenia danych pomiędzy poszczególnymi
poziomami hierarchii. Polityki najrzadziej używanych plików (LRU- Least Recently Used)
pozwalają na automatyczne przeniesienie danych o niższym priorytecie do następnego
poziomu w hierarchii składowania (np. z dysku na nośnik optyczny lub taśmę). Polityka
powielania umożliwia automatyczne zdublowanie archiwizacji do wymienionych miejsc.
Technologia bezpiecznego kasowania umożliwia całkowite wymazanie danych z nośnika
pierwotnego.
Tape Library Expansion zapewnia wsparcie dla wielodyskowych, zautomatyzowanych
bibliotek taśmowych.
PN/14/2016
18
Download