Perspektywa użytkownika

advertisement
Exchange Server
Poczta, kalendarze i kontakty
•
• Użytkownika, organizacji, administratora
•
•
•
Perspektywa użytkownika
Poczta elektroniczna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kalendarze
• Dostęp z dowolnego miejsca
(Outlook, przeglądarka, telefon)
• Kalendarze indywidualne
• Kalendarze zasobów (sale,
projektory, laptopy, samochody)
• Asystent Spotkań
• Przypomnienia
• Udostępnianie kalendarzy
• Terminy prywatne
Zadania i kontakty
•
•
•
•
•
•
•
Perspektywa organizacji
Wysoka dostępność
Warszawa
Szybkie
przywrócenie
do działania
w przypadku
awarii serwera,
dysku lub bazy
danych
•
•
•
•
•
Kraków
Serwer
Mailbox
Serwer
Mailbox
Serwer
Mailbox
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
Replikacja bazy
danych do
zapasowego
centrum danych
Zapewnienie zgodności
•
•
•
•
Wielopoziomowa ochrona przed zagrożeniami
•
•
•
•
•
•
Perspektywa administratora
Przekazanie uciążliwych zadań
•
•
•
Ułatwione zarządzanie
Powłoka Exchange Management Shell
Konsola Exchange Management Console
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
© 2011 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji jawnych ani domniemanych związanych z treścią.
Licencjonowanie
Licencjonowanie
•
• Standard (poczta, kalendarze, kontakty, zadania, dostęp
z dowolnego miejsca)
• Standard i Enterprise (wszystko co w Standard oraz Unified
Messaging, archiwum osobiste i inne)
•
• Standard (5 baz danych, te same funkcjonalności co Enterprise)
• Enterprise (100 baz danych)
•
Scenariusz wdrożenia
Wdrożenie bez redundancji
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
• Oficjalna witryna
• Dokumentacja
• Forum dyskusyjne
• Wersja testowa
• Kompetentni partnerzy Microsoft
• Prezentacje i dodatkowe materiały
© 2011 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji jawnych ani domniemanych związanych z treścią.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards