Niższe koszty

advertisement
Dlaczego migrować pocztę
do Exchange Server 2010?
•
•
•
•
•
•
•
•
Niższe koszty
Tańszy magazyn danych, większe skrzynki
• 70 % redukcja operacji IOPS
• Wygładzony wzorzec operacji IO
Direct Attached
Storage Area
(dyski SAS)
• Odporność
na uszkodzenia
Network (SAN)
Direct Attached
(dyski SATA)
Dyski SATA
(bez RAID)
Exchange 2003
Exchange 2007
Exchange 2010
Odczyt IOPS
Zapis IOPS
Wysoka dostępność
Warszawa
Szybkie
przywrócenie
do działania
w przypadku
awarii serwera,
dysku lub bazy
danych
•
•
•
•
•
•
Kraków
Serwer
Mailbox
Serwer
Mailbox
Serwer
Mailbox
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
DB1
DB2
DB3
DB4
DB5
Replikacja bazy
danych do
zapasowego
centrum danych
Archiwizacja
•
•
•
•
System rezerwacji zasobów
•
•
• Kto ma uprawnienia?
• Jak długo?
• itd.
•
Przekazanie uciążliwych zadań
•
•
•
Wirtualizacja
•
•
Windows Server Virtualzation Validation
Program
•
•
Większa kontrola
i bezpieczeństwo
Zapewnienie zgodności
•
•
•
•
Wielopoziomowa ochrona przed zagrożeniami
•
•
•
•
•
•
Wzrost efektywności pracy
Co nowego dla użytkowników?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Co nowego dla administratorów?
Powłoka Exchange Management Shell
Konsola Exchange Management Console
•
•
Migracja
Uwagi
•
•
•
•
www.katalogpartnerow.pl
Migracja z systemów Exchange
•
•
• Exchange Server 2003
• Exchange Server 2007
•
Migracja z Lotus Notes
•
•
•
Migracja z GroupWise
•
•
Migracja z platform otwartych
•
•
Licencjonowanie
Licencjonowanie
•
• Standard (poczta, kalendarze, kontakty, zadania, dostęp
z dowolnego miejsca)
• Standard i Enterprise (wszystko co w Standard oraz Unified
Messaging, archiwum osobiste i inne)
•
• Standard (5 baz danych, te same funkcjonalności co Enterprise)
• Enterprise (100 baz danych)
•
Scenariusz wdrożenia
Wdrożenie bez redundancji
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
• Oficjalna witryna
• Dokumentacja
• Forum dyskusyjne
• Wersja testowa
• Kompetentni partnerzy Microsoft
• Prezentacje i dodatkowe materiały
© 2011 Microsoft Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Prezentacja ma wyłącznie charakter informacyjny.
Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji jawnych ani domniemanych związanych z treścią.
Download