kontrakty terminowe i forex. teoria i praktyka. zmiany

advertisement
Jesteś tu: Bossa.pl
KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I PRAKTYKA.
KONTRAKTY TERMINOWE I FOREX. TEORIA I
PRAKTYKA.
Grzegorz Zalewski
Wydawnictwo: Linia
IV edycja, rok wydania 2010
okładka: twarda/obwoluta
Strony: 224
Spis treści, fragment ksiazki „Kontrakty terminowe i forex.Teoria i praktyka” to zaktualizowana i zweryfikowana wersja
książki „Kontrakty terminowe w praktyce”, która doczekała się trzech wydań.
Książka, od pierwszego wydania w 2000 roku stała się rynkową klasyką. Pomyślana jako
podręcznik dla wszystkich, którzy chcą zapoznać się z podstawami działania na rynku
terminowym, okazał się również jedną z podstawowych lektur studenckich na uczelniach
ekonomicznych. Trzy wydania były potwierdzeniem tego sukcesu.
ZMIANY
Układ książki pozostał ten sam (część teoretyczna oraz praktyczna) jednak poszczególne rozdziały uległy
znaczącym zmianom. W niektórych sytuacjach uznano, że warto napisać je zupełnie od początku
wskazując na inne okoliczności rynkowe.
Wcześniejsze wydania książki opierały się w sporej mierze na faktach z rynków rozwiniętych (głównie
amerykanskiego). Obecnie nie ma już sensu kłaść takiego nacisku na specyfikę tamtych rynków, skoro
rynek polski jest wystarczająco złożony.
Dzięki temu w nowym wydaniu zwrócono uwagę na kwestię wycen kontraktów na indeksy oraz akcje,
również z uwzględnieniem rosnącego znaczenia wypłacanych dywidend. Poświęcono uwagę na bieżące
zjawiska rynkowe (koncentracja pozycji, kontrakty na waluty itp).
Również część praktyczna została napisana zupełnie od nowa, próbując opisać zjawiska i odpowiedzieć
na pytania najczęściej poruszane przez słuchaczy na prowadzonych przez autora szkoleń w ostatnich
dwóch latach.
Większość przykładów została zaktualizowana.
Rozszerzone i zaktualizowane zostały zagadnienia dotyczące rynku pozagiełdowego FX.
Dodatkowy rozdział opisuje przykład budowy prostego systemu transakcyjnego na rynku kontraktów na
WIG20 oraz na parze EUR/USD przy możliwościach oferowanych przez platformę bossaFX.
PARTNER WYDANIA:
O AUTORZE
Grzegorz Zalewski Aktualnie ekspert Domu Maklerskiego BOŚ SA, oraz prowadzący szkolenia w
zakresie spekulacji na rynkach instrumentów pochodnych, psychologii inwestowania oraz analizy
technicznej dla instytucji rynku kapitałowego. Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował
jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet. Publikował liczne teksty o
charakterze edukacyjnym i analitycznym w specjalistycznej prasie finansowej. Był redaktorem naczelnym
magazynu Profesjonalny Inwestor. Pracował jako analityk oraz zarządzający portfelem akcjo w TFI
DWS, gdzie odpowiadał również za transakcje zabezpieczające na rynku terminowym. Założył i przez
dziesięć lat (2001-2010) prowadził portal futures.pl poświęcony spekulacji na rynkach terminowych.
Współzałożyciel Wydawnictwa Linia W 2010 roku Zarząd Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych
przyznał honorowe członkostwo w SII, za szczególny wkład w edukację środkowiska inwestorskiego.
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie
Część I
Teoria
Rozdział pierwszy
Zasady działania rynków terminowych
Otwieranie i zamykanie pozycji. Pozycje długie i krótkie
Równanie do rynku – rola izby rozliczeniowej
Rozliczanie gotówkowe i z dostawą
Wielkość i wartość kontraktu
Depozyt zabezpieczający i wezwanie do uzupełnienia
Dźwignia finansowa
Pierwszy i ostatni dzień obrotu
Cena rozliczenia
Minimalna wartość zmiany ceny
Dzienny limit zmiany ceny
Ograniczenie wielkości zleceń
Transakcje pakietowe
Sposób podawania wyników
Serwisy informacyjne i transakcyjne
Wolumen i liczba otwartych pozycji
Koncentracja pozycji
Spekulacja, zabezpieczanie i arbitraż
Transakcje typu spread
Rynek terminowy a rynek gotówkowy
Tajemnica bazy
Rozdział drugi
Zasady działania rynku forex
Co to jest forex?
Rynek transakcji natychmiastowych – spot
Uczestnicy rynku
Rola brokerów na rynku FX
Podstawowe pojęcia
Tabele kursów lub kwotowań
Podział walut
Spread
Wielkość jednostki transakcyjnej
Depozyt zabezpieczający i wezwanie do uzupełnienia
Minimalna wartość zmiany ceny
Jak liczyć zyski i straty
Dzienne ograniczenia zmiany cen
Rolowanie pozycji i punkty swapowe
Otwieranie i zamykanie pozycji
Ograniczenia wielkości zleceń i dźwigni
Wolumen i liczba otwartych pozycji – wielkie niewiadome
Ryzyko działalności na rynku OTC
Rozdział trzeci
Zlecenia – podstawowy warsztat
Zlecenie „po każdej cenie” i „po cenie rynkowej”
Zlecenia z limitem ceny
Zlecenia „stop”, czyli „z limitem aktywacji”
Zlecenia „stop z limitem”
Zlecenia „stop na zamknięciu” i „po cenie rynkowej na otwarcie/zamknięcie”
Zlecenia warunkowe
Zlecenia „natychmiastowej realizacji” ,czyli „wykonaj lub anuluj”
Inne zlecenia
Dodatkowe opcje w zleceniach na GPW
Harmonogram sesji kontraktów na GPW
Harmonogram sesji kontraktów na WGT
Rodzaje zleceń na rynku forex
Rozdział czwarty
Prowizje i koszty na rynku terminowym
Prowizje i koszty na rynku FX
Stawka godzinowa tradera
Rozdział piąty
Grupy kontraktów
Zboża i rośliny oleiste
Mięso i żywy inwentarz
Artykuły spożywcze
Metale i źródła energii
Kontrakty na inne towary
Waluty
Indeksy towarowe i makroekonomiczne
Indeksy giełdowe
Akcje
Stopy procentowe i obligacje
Część II
Praktyka
Rozdział szósty
Ocena własnego kapitału i wybór odpowiedniego rynku
Wybór rynku
Rodzaje analizy giełdowej
Analiza fundamentalna
Analiza techniczna
Połączenie obu metod
Rozdział siódmy
Osiem podstawowych reguł
Trend jest twoim przyjacielem
Szybko ucinaj straty i pozwól zyskom rosnąć
Jeśli nie jesteś pewien, co zrobić, nie rób nic
Nie ma ludzi podejmujących tylko dobre decyzje
Naucz się akceptować straty
Unikaj rynków o zbyt małej płynności
Rynek nie wie o twoim istnieniu
Działaj zgodnie z planem
Rozdział ósmy
Postępuj zgodnie z planem
Rozdział dziewiąty
System – klucz do sukcesu
Opracowanie systemu
Zamykanie pozycji
Otwieranie pozycji
Cały czas na rynku czy nie
Częstość transakcji
Ocena efektywności systemu
Obsunięcia kapitału
Liczba transakcji
Procentowy udział transakcji nieudanych
Średnia strata i średni zysk
Maksymalna strata i maksymalny zysk
Stopa zwrotu
Podsumowanie
Rozdział dziesiąty
Zarządzanie ryzykiem
Problem ryzyka
Czy dywersyfikacja to zarządzanie portfelem?
Uśrednianie ceny transakcji
Wielkość pozycji
Ryzyko procentowe
Ryzyko portfela kilku aktywów
Stop ruchomy
Piramidowanie pozycji
Stopy myślowe
Podsumowanie
Rozdział jedenasty
Projektowanie systemu krok po kroku
Rozdział dwunasty
Krótko o day -tradingu
Prowizje
Transakcje jednodniowe – ale nie codzienne
Podsumowanie
Rozdział trzynasty
Dodatek A
Average True Range – wskaźnik zmienności
Bibliografia
Download